Cách mở Microsoft Excel từ Command Prompt

Thông thường, để mở một chương trình trên Windows 10, đa số mọi người sẽ chọn cách click đúp vào biểu tượng chương trình đó trên desktop. Trường hợp của Microsoft Excel cũng không phải ngoại lệ.

Tuy nhiên, bạn cũng hoàn toàn có thể khởi chạy PowerPoint từ Command Prompt của Windows. Cách làm này tuy phức tạp hơn, nhưng lại cho phép bạn có thể thêm các tham số bổ sung để thực hiện những hành động nâng cao vốn không thể làm được khi mở ứng dụng như bình thường, chẳng hạn như khởi động PowerPoint ở Safe Mode để khắc phục sự cố. Cùng tìm hiểu ngay sau đây.

Khởi chạy Excel bằng Command Prompt

Có nhiều cách để khởi động Excel bằng Command Prompt. Nhưng nếu bạn muốn mở Excel ở trạng thái bình thường (tức là giống như khi nhấp đúp vào biểu tượng ứng dụng), sẽ có hai phương pháp thực hiện đơn giản.

Đầu tiên, mở Command Prompt bằng cách nhập từ khóa “cmd” vào thanh Windows Search và nhấp vào ứng dụng Command Prompt từ kết quả tìm kiếm trả về.

Mở Command Prompt

Command Prompt sẽ mở ra. Để khởi chạy Excel, hãy nhập lệnh này và nhấn Enter:

start excel

start excel

Excel sẽ mở ra ngay lập tức.

Một cách khác để mở Excel là định vị thư mục chứa tệp excel.exe, thay đổi thư mục đó trong Command Prompt, rồi chạy một lệnh đơn giản.

Để định vị tệp excel.exe, bạn cần phải ở trong thư mục Program Files trong Command Prompt. Có thể sử dụng lệnh cd để thay đổi thư mục. Nhập lệnh này trong Command Prompt rồi nhấn Enter:

cd\"program files"

cd\"program files"

Bây giờ bạn sẽ ở trong thư mục Program Files. Tiếp theo, cần tìm xem tệp excel.exe nằm ở thư mục nào. Để làm điều đó, hãy chạy lệnh sau:

dir excel.exe /s

Thông tin thư mục chứa tệp excel.exe sẽ lập tức được trả về.

Thông tin thư mục chứa tệp excel.exe

Bây giờ bạn đã xác định được thư mục chứa tệp excel.exe, hãy điều hướng đến thư mục đó. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ chạy lệnh sau:

cd Microsoft Office\root\Office16

cd Microsoft Office\root\Office16

Bây giờ bạn đã ở đúng thư mục, tất cả những gì còn lại cần làm là nhập excel vào Command Prompt và nhấn Enter.

Nhập excel vào Command Prompt và nhấn Enter.

Cửa sổ Excel sẽ mở ra. Tuy nhiên, mục đích chính của việc khởi chạy Excel từ Command Prompt là để bạn có thể kiểm soát và thực hiện nhiều tác vụ nâng cao hơn so với thông thường.

Các tham số và switch lệnh trong Excel

Dưới đây là danh sách các switch lệnh được cung cấp bởi trang website hỗ trợ chính thức của Microsoft Office. Thêm chúng vào cuối lệnh start excel trong Command Prompt.

Switch và tham sốMô tả
workbook path | file name

Mở tệp đích.

Ví dụ:

start excel “c:\Example Folder\file_name1.xlsx”

Hoặc:

start excel http://MySite/file_name1.xlsx
/r workbook path | file name

Mở sổ làm việc đích ở dạng chỉ đọc.

Ví dụ:

start excel /r “c:\Example Folder\file_name1.xlsx”

Hoặc:

start excel /r http://MySite/file_name1.xlsx
/t workbook path | file name 

Mở tệp đích dưới dạng mẫu.

Ví dụ:

start excel /t “c:\Example Folder\file_name1.xlsx”

Hoặc: 

start excel /t http://MySite/file_name1.xlsx
/e hoặc /embed

Ngăn màn hình khởi động Excel xuất hiện và mở một trang tính trống mới

/s hoặc /safemodeKhởi động Excel ở Safe Mode. Excel sẽ khởi chạy mà không có bất kỳ bổ trợ bổ sung, mẫu hoặc tùy chỉnh khác. Điều này sẽ khởi sẽ hữu ích khi cần khắc phục sự cố trong Excel.
/mTạo sổ làm việc mới chứa một trang macro XLM.
/x 
Bắt đầu một quy trình riêng biệt của Excel.

Sử dụng các lệnh này, bạn có thể mở Excel theo một số cách khác nhau.

Chủ Nhật, 22/08/2021 20:30
31 👨 1.228
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft Excel