Cách sử dụng hàm WORKDAY trong Microsoft Excel

Trong Microsoft Excel, hàm WORKDAY là một hàm liên quan đến ngày giờ và mục đích của nó là trả về ngày trước và sau số ngày làm việc đã chỉ định. Ngày làm việc không bao gồm các ngày cuối tuần hoặc bất kỳ ngày nào được xác định là ngày nghỉ. Mọi người có thể sử dụng hàm WORKDAY để tính ngày đến hạn hóa đơn, thời gian giao hàng dự kiến ​​hoặc số ngày thực hiện công việc.

Công thức và cú pháp cho hàm WORKDAY trong Excel là gì?

Công thức cho hàm WORKDAY là:

WORKDAY(start_date, days, [holidays])

Cú pháp cho hàm WORKDAY được diễn giải như sau:

  • Start_date: Ngày bắt đầu. Đây là tham số bắt buộc.
  • Days: Số ngày không phải cuối tuần hay ngày nghỉ lễ trước hoặc sau ngày bắt đầu. Đây cũng là tham số bắt buộc.
  • Holidays: Các ngày cần loại trừ khỏi lịch làm việc, chẳng hạn như các ngày quốc lễ.

Cách sử dụng hàm WORKDAY trong Excel

Để sử dụng hàm WORKDAY trong Excel, hãy làm theo các bước bên dưới:

Khởi chạy Microsoft Excel.

Tạo bảng hoặc sử dụng bảng hiện có.

Tạo bảng hoặc sử dụng bảng hiện có
Tạo bảng hoặc sử dụng bảng hiện có

Đầu tiên, ta sẽ tính toán ngày đầu tiên trong bảng bằng cách sử dụng cú pháp chỉ có start_datedays.

Nhập công thức =WORKDAY(A2, B2) vào ô bạn muốn đặt kết quả.

Nhập công thức =WORKDAY(A2, B2)
Nhập công thức =WORKDAY(A2, B2)

Sau đó nhấn phím Enter trên bàn phím để xem kết quả.

Nhấn phím Enter để xem kết quả
Nhấn phím Enter để xem kết quả

Đối với ngày thứ hai trong bảng, ví dụ muốn loại trừ ngày nghỉ vào tuần tiếp theo khỏi ngày làm việc.

Vì vậy, hãy gõ =WORKDAY(A3, B3, F2) vào ô.

Nhập =WORKDAY(A3, B3, F2)
Nhập =WORKDAY(A3, B3, F2)

Sau đó nhấn Enter.

Các cách khác để sử dụng hàm WORKDAY trong Excel

Có hai phương pháp khác để sử dụng hàm WORKDAY trong Excel.

Nhấp vào nút fx
Nhấp vào nút fx

Phương pháp đầu tiên là nhấp vào nút fx ở trên cùng bên trái của trang tính Excel.

Hộp thoại Insert Function sẽ xuất hiện.

Bên trong hộp thoại, phần Select a Category, chọn Date and Time từ hộp danh sách.

Trong phần Select a Function, hãy chọn hàm WORKDAY từ danh sách.

Sau đó bấm OK.

Hộp thoại Function Arguments sẽ mở ra.

Hộp thoại Function Arguments sẽ mở ra
Hộp thoại Function Arguments sẽ mở ra

Trong phần Start_date, nhập vào ô A3.

Trong phần Days, nhập B3 vào hộp.

Trong phần Holidays, nhập F2 vào hộp.

Sau đó bấm OK để xem kết quả.

Phương pháp khác là bấm vào tab Formulas và nhấp vào nút Date and Time trong nhóm Function Library.

Trong danh sách, chọn WORKDAY.

Chọn WORKDAY
Chọn WORKDAY

Hộp thoại Function Arguments sẽ xuất hiện.

Làm theo các bước trong phương pháp một cho Function Arguments.

Chúc bạn thực hiện thành công!

Thứ Sáu, 30/07/2021 16:24
4,84 👨 1.042
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Hàm Excel