Hướng dẫn mount ổ đĩa cứng thành một thư mục trên Windows 10

Khi có nhiều ổ đĩa cứng kết nối trên máy tính, tốt nhất bạn nên mount các ổ đĩa cứng này thành thư mục.

Thay vì sử dụng RAID hoặc sử dụng các phương pháp để nhóm các ổ đĩa logic, trên Windows 10 bạn có thể sử dụng tính năng cho phép bạn gán đường dẫn thư mục mount-point vào một ổ đĩa cứng, và xuất hiện như một thư mục trên máy tính thay vì sử dụng kí tự ổ đĩa.

Cách gán mount-point đường dẫn thư mục cho ổ chứa dữ liệu trên Windows 10

Để mount một ổ chứa dữ liệu dưới dạng một thư mục với Disk Management, hãy làm theo các bước sau:

1. Mở File Explorer.

2. Duyệt đến vị trí thư mục bạn muốn mount-point xuất hiện.

3. Nhấp vào nút New folder từ tab Home.

4. Xác nhận tên cho thư mục - ví dụ: StoragePool.

Xác nhận tên cho thư mục
Xác nhận tên cho thư mục

5. Mở thư mục mới tạo.

6. Nhấp vào nút New folder từ tab Home để tạo thư mục mount ổ - ví dụ: HardDrive1.

Nhấp vào nút New folder
Nhấp vào nút New folder

7. (Tùy chọn) Lặp lại bước số 6 để tạo một thư mục bổ sung tùy thuộc vào số lượng ổ cứng bạn muốn mount làm thư mục.

8. Mở Start.

9. Tìm kiếm Disk Management và nhấp vào kết quả trên cùng để mở bảng điều khiển.

10. Nhấp chuột phải vào ổ bạn muốn mount và chọn tùy chọn Change Drive Letter and Paths.

Chọn tùy chọn Change Drive Letter and Paths
Chọn tùy chọn Change Drive Letter and Paths

11. Nhấp vào nút Add.

Nhấp vào nút Add
Nhấp vào nút Add

12. Chọn tùy chọn Mount in the following empty NTFS folder.

13. Nhấp vào nút Browse.

Nhấp vào nút Browse
Nhấp vào nút Browse

14. Chọn thư mục bạn đã tạo ở bước số 6.

Chọn thư mục bạn đã tạo ở bước số 6
Chọn thư mục bạn đã tạo ở bước số 6

15. Nhấp vào nút OK.

16. Nhấp vào nút OK một lần nữa.

17. (Tùy chọn) Nhấp chuột phải vào ổ một lần nữa và chọn tùy chọn Change Drive Letter and Paths.

Chọn tùy chọn Change Drive Letter and Paths
Chọn tùy chọn Change Drive Letter and Paths

18. Chọn ký tự ổ hiện tại (không phải mount point).

19. Nhấp vào nút Remove.

Nhấp vào nút Remove
Nhấp vào nút Remove

20. Nhấp vào nút Yes.

Sau khi bạn hoàn thành các bước, ổ cứng phụ bây giờ sẽ có thể truy cập được từ vị trí thư mục bạn đã tạo.

Cách gán mount-point đường dẫn thư mục cho ổ không có dữ liệu trên Windows 10

Để mount một ổ trống dưới dạng một thư mục với Disk Management, hãy làm theo các bước sau:

1. Mở File Explorer.

2. Duyệt đến vị trí thư mục bạn muốn mount-point xuất hiện.

3. Nhấp vào nút New folder từ tab Home.

4. Xác nhận tên cho thư mục - ví dụ: StoragePool.

Xác nhận tên cho thư mục
Xác nhận tên cho thư mục

5. Mở thư mục mới tạo.

6. Nhấp vào nút New folder từ tab Home để tạo thư mục mount ổ - ví dụ: HardDrive1.

Nhấp vào nút New folder
Nhấp vào nút New folder

7. (Tùy chọn) Lặp lại bước số 6 để tạo một thư mục bổ sung tùy thuộc vào số lượng ổ cứng bạn muốn mount làm thư mục.

8. Mở Start.

9. Tìm kiếm Disk Management và nhấp vào kết quả trên cùng để mở bảng điều khiển.

10. Nhấp chuột phải vào ổ trống mà bạn muốn mount dưới dạng thư mục và chọn tùy chọn New Simple Volume.

Chọn tùy chọn New Simple Volume
Chọn tùy chọn New Simple Volume

11. Nhấp vào nút Next.

12. Nhấp vào nút Next một lần nữa.

13. Chọn tùy chọn Mount in the following empty NTFS folder.

Chọn tùy chọn Mount in the following empty NTFS folder
Chọn tùy chọn Mount in the following empty NTFS folder

14. Nhấp vào nút Browse.

15. Chọn thư mục bạn đã tạo ở bước số 6.

Chọn thư mục bạn đã tạo
Chọn thư mục bạn đã tạo

16. Nhấp vào nút OK.

17. Nhấp vào nút Next một lần nữa.

18. Chọn tùy chọn Format this volume with the following settings.

19. Sử dụng cài đặt mặc định cho các tùy chọn "file system," "allocation unit size” "volume label".

20. Chọn tùy chọn Perform a quick format.

Chọn tùy chọn Perform a quick format
Chọn tùy chọn Perform a quick format

21. Nhấp vào nút Next.

22. Nhấp vào nút Finish.

Sau khi bạn hoàn thành các bước, ổ mới sẽ được định dạng và mount dưới dạng một thư mục từ thư mục được chỉ định.

Khi sử dụng giải pháp này, mỗi ổ sẽ tiếp tục hoạt động độc lập mà không có dự phòng, có nghĩa là nếu một ổ bị lỗi, bạn sẽ mất dữ liệu trên ổ đó, nhưng không mất dữ liệu trên các ổ khác. Nếu có dữ liệu quan trọng, bạn nên tạo bản sao lưu định kỳ.

Tham khảo thêm một số bài viết dưới đây:

Chúc các bạn thành công!

Thứ Năm, 29/04/2021 14:07
51 👨 9.633
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Windows 10