Kích hoạt/vô hiệu hóa tính năng Periodic Scanning trên Windows 10

Cải thiện mức độ bảo mật và an toàn cho hệ thống

Bắt đầu với Windows 10 bản build 14352, một cài đặt bảo mật mới có tên là Limited Periodic Scanning đã được đưa vào.

Limited Periodic Scanning là gì?

Limited Periodic Scanning là một cài đặt bảo mật mới mà bạn có thể chọn bật nếu sử dụng chương trình diệt virus không phải là Microsoft Defender. Cài đặt này có thể cung cấp một tuyến phòng thủ bổ sung trong việc quét và phát hiện phần mềm độc hại trên thiết bị. Mỗi tháng Malicious Software Removal Tool (công cụ loại bỏ phần mềm độc hại) của Microsoft có phát hiện được phần mềm độc hại trên 1 đến 2 triệu thiết bị, ngay cả những thiết bị chạy phần mềm diệt virus khác.

Khi được bật, Windows 10 sẽ sử dụng công cụ quét Microsoft Defender để quét định kỳ PC và tìm các mối đe dọa, sau đó xử lý chúng. Những lần quét định kỳ này sẽ sử dụng Automatic Maintenance để đảm bảo hệ thống chọn thời gian tối ưu, dựa trên tác động tối thiểu đến người dùng, hiệu suất PC và hiệu quả năng lượng hoặc khách hàng có thể lên lịch cho những lần quét này. Limited Periodic Scanning nhằm cung cấp một tuyến phòng thủ bổ sung cho khả năng bảo vệ theo thời gian thực của chương trình diệt virus bạn hiện có.

Khi Limited Periodic Scanning của Windows 10 được bật và ngay cả khi bạn không sử dụng Microsoft Defender để bảo vệ trong thời gian thực, giao diện người dùng Microsoft Defender và tab History sẽ cho phép bạn xem bất kỳ mối đe dọa bổ sung nào đã được phát hiện.

Khi phát hiện thấy mối đe dọa, Microsoft Defender sẽ thông báo cho bạn bằng thông báo Windows 10. Trong hầu hết các trường hợp, Windows Defender cũng sẽ tự động thực hiện hành động đối với mối đe dọa. Nhấp vào thông báo sẽ mở Microsoft Defender, nơi bạn có thể xem xét thêm mối đe dọa đã được tìm thấy và hành động được thực hiện tự động.

Nhấp vào thông báo sẽ đưa bạn đến Windows Security, nơi có thể thực hiện và áp dụng các hành động bổ sung (nếu cần).

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách bật hoặc tắt tính năng Periodic Scanning với Microsoft Defender Antivirus, khi bạn đã cài đặt chương trình diệt virus của bên thứ ba trong Windows 10.

Lưu ý: Bạn phải đăng nhập với tư cách admin để có thể bật hoặc tắt tính năng Limited Periodic Scanning.

Kích hoạt/vô hiệu hóa tính năng Periodic Scanning trên Windows 10

Đây là cách thực hiện:

1. Mở Windows Security và nhấp vào biểu tượng Virus & threat protection.

Nhấp vào biểu tượng Virus & threat protection
Nhấp vào biểu tượng Virus & threat protection

2. Nhấp vào tùy chọn Microsoft Defender Antivirus để mở rộng nó và bật hoặc tắt (mặc định) tùy chọn Periodic scanning, tùy theo những gì bạn muốn thực hiện.

3. Nếu được UAC nhắc, hãy nhấp vào Yes để phê duyệt.

4. Bây giờ, bạn có thể đóng Windows Defender Security Center nếu muốn.

Chúc các bạn thành công!

Tham khảo thêm một số bài viết dưới đây:

Thứ Sáu, 06/11/2020 11:53
51 👨 3.810
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Windows 10