Kích hoạt/vô hiệu hóa Windows Recovery Environment (WinRE) trong Windows 10

Làm cách nào để ngăn chặn Windows Recovery Environment không bị sử dụng bởi người dùng trái phép? Bạn có nhận thông báo lỗi “Could not find the recovery environment”, khi bạn cố gắng thực hiện khôi phục cài đặt gốc không?

Windows Recovery Environment (WinRE) có thể được sử dụng để chẩn đoán và sửa chữa hệ thống Windows không thể boot. Trong hướng dẫn này, Quantrimang.com sẽ chỉ cho bạn một cách dễ dàng để bật hoặc tắt Windows Recovery Environment (WinRE) trong Windows 10.

Phần 1: Xem trạng thái WinRE trên PC

Trước khi bắt đầu, bạn có thể xác nhận rằng Windows Recovery Environment (WinRE) đang được bật hay tắt trên hệ thống Windows 10 của bạn. Chỉ cần mở Command Prompt với quyền admin và chạy lệnh sau:

reagentc /info
Xem trạng thái WinRE trên PC
Xem trạng thái WinRE trên PC

Phần 2: Vô hiệu hóa WinRE

Để vô hiệu hóa Windows Recovery Environment, chỉ cần gõ lệnh sau tại Command Prompt với quyền admin và nhấn Enter.

reagentc /disable
Lệnh vô hiệu hóa Windows Recovery Environment
Lệnh vô hiệu hóa Windows Recovery Environment

Bây giờ, bạn đã vô hiệu hóa thành công WinRE trong Windows 10. Hãy khởi động lại máy tính vào Advanced Options và bạn sẽ thấy rằng hầu hết các công cụ khắc phục sự cố hệ thống đều bị thiếu. Tùy chọn duy nhất còn lại là Startup Settings.

Tùy chọn duy nhất còn lại là Startup Settings
Tùy chọn duy nhất còn lại là Startup Settings

Khi cố gắng thực hiện khôi phục cài đặt gốc, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi: “Could not find the recovery environment, Insert your Windows installation or recovery media, and restart your PC with the media“. (Không thể tìm thấy môi trường khôi phục, Hãy chèn phương tiện cài đặt hoặc khôi phục Windows của bạn vào và khởi động lại PC với phương tiện đó).

Khi cố gắng thực hiện khôi phục cài đặt gốc, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi
Khi cố gắng thực hiện khôi phục cài đặt gốc, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi

Phần 3: Kích hoạt WinRE

Bất cứ khi nào bạn cần kích hoạt Windows Recovery Environment, chỉ cần khởi chạy Command Prompt với quyền admin. Thực hiện lệnh dưới đây là bạn đã thiết lập xong rồi đấy:

reagentc /enable
Thứ Bảy, 16/05/2020 08:03
3,210 👨 16.436
0 Bình luận
Sắp xếp theo