Cách xem danh sách ứng dụng đã tải trên iPhone

Các ứng dụng tải trên iPhone đều có danh sách quản lý riêng biệt, bao gồm ứng dụng đang sử dụng và ứng dụng đã từng tải trên iPhone. Khi đó bạn có thể kiểm tra lại đã từng tải ứng dụng nào trên iPhone, hay ứng dụng nào đã xóa trên iPhone, đặc biệt với gia đình có trẻ nhỏ. Dưới đây là hướng dẫn xem danh sách ứng dụng đã tải trên iPhone.

Hướng dẫn xem danh sách ứng dụng tải trên iPhone

Bước 1:

Bạn truy cập vào Apple Store và sau đó nhấn vào ảnh đại diện ở góc phải trên cùng. Tiếp đến người dùng nhấn vào mục Đã mua.

Bước 2:

Tiếp tục bạn nhấn vào mục Mua hàng của tôi để xem danh sách các ứng dụng và trò chơi đã tải về iPhone.

Mua hàng trên iPhone

Bước 3:

Ngay sau đó người dùng sẽ nhìn thấy danh sách các ứng dụng đã tải xuống iPhone và đang sử dụng, hoặc đã xóa khỏi thiết bị. Trong danh sách này bạn có thể cập nhật ứng dụng trên iPhone nếu được thông báo như hình.

Bước 4:

Khi nhấn và giữ vào ứng dụng sẽ hiển thị tùy chọn như hình dưới đây.

Tùy chọn ứng dụng tải trên iPhone

Mục Không có trên iPhone sẽ hiển thị những ứng dụng đã từng tải trên iPhone và xóa khỏi thiết bị. Với danh sách này bạn sẽ biết iPhone đã tải ứng dụng nào cho dù đã xóa đi khỏi thiết bị, bên cạnh tùy chọn lịch sử mua hàng trên iPhone.

Ứng dụng đã từng tải trên iPhone

Thứ Sáu, 26/01/2024 20:18
3,86 👨 69.301
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Thủ thuật ứng dụng