• Trình duyệt nào tốt nhất cho iPhone?

    Trình duyệt nào tốt nhất cho iPhone?
    Mặc dù trình duyệt Safari gốc của Apple phù hợp với hầu hết mọi người nhưng bạn có thể thích một tùy chọn khác phù hợp hơn với mình. Với rất nhiều tùy chọn của bên thứ ba có sẵn cho iOS, vì vậy thật khó khi quyết định chọn một trong số chúng.
  • Cách lưu trang web thành ảnh trên iPhone

    Cách lưu trang web thành ảnh trên iPhone
    Trên iOS 17 bạn đã có thể lưu trang web thành ảnh với toàn bộ trang web rất đơn giản. Như vậy ngoài lựa chọn lưu trang web thành PDF để chia sẻ nhanh thì giờ đây bạn có thể lưu toàn bộ trang web thành ảnh