Hướng dẫn cộng tác ghi chú trong FaceTime

FaceTime iOS 17 có tính năng cộng tác trong ghi chú để cùng nhau nhập nội dung ghi chú và theo dõi các thay đổi khi có ai nhập. Những ghi chú cộng tác trên FaceTime đều được quản lý ở giao diện riêng để bạn dễ dàng thao tác, chỉnh sửa hoặc dừng cộng tác ghi chú. Dưới đây là hướng dẫn cộng tác ghi chú trong FaceTime.

Cách cộng tác ghi chú trong FaceTime

Bước 1:

Chúng ta tiến hành thực hiện cuộc gọi FaceTime. Tiếp đến bạn nhấn vào biểu tượng Share để chia sẻ màn hình. Tiếp đến người dùng nhấn vào Note ở dưới mục Collaborate Together. Ngoài ra bạn sẽ thấy có nhiều ứng dụng hỗ trợ cộng tác khác.

Chọn cộng tác ghi chú FaceTime

Bước 2:

Hiển thị ứng dụng Ghi chú, bạn nhấn vào ghi chú muốn thực hiện. Lúc này nhấn vào Collaborate để tiến hành cộng tác.

Chọn ghi chú cộng tác trên FaceTime

Hoặc nếu không hiển thị thì bạn nhấn vào biểu tượng chia sẻ trong ghi chú rồi chọn Collaborate để cộng tác ghi chú này.

Chia sẻ ghi chú

Sau đó bạn chọn cộng tác qua FaceTime để thực hiện.

Chia sẻ ghi chú qua FaceTime

Bước 3:

Người nhận được lời mời tham gia cộng tác ghi chú trên FaceTime sẽ nhận được thông báo, họ cần nhấn Open để mở ghi chú và thực hiện cộng tác.

Mở ghi chú cộng tác qua FaceTime

Bước 4:

Ghi chú hiển thị trên màn hình của cả 2 bên và đều quan sát được nội dung ghi chú nhập vào cũng như thay đổi gì.

Hiển thị ghi chú cộng tác qua FaceTime

Cách quản lý ghi chú cộng tác trên FaceTime

Bước 1:

Trong giao diện ghi chú cộng tác, bạn nhấn vào biểu tượng cộng tác. Sau đó bạn sẽ thấy những người tham gia và bản cập nhật cho ghi chú.

Xem người tham gia cộng tác ghi chú qua FaceTime

Bước 2:

Kéo xuống bên dưới rồi nhấn vào Manage Shared Note để quản lý chia sẻ. Tại đây bạn sẽ biết ghi chú đang được chia sẻ với ai và quản lý quyền truy cập hoặc chia sẻ tài liệu đó với nhiều người hơn.

Quản lý cộng tác trên FaceTime

Bước 3:

Chúng ta có thể nhấn Share Options để mở rộng giao diện quyền truy cập, chia sẻ ghi chú cộng tác này.

Tùy chỉnh cộng tác ghi chú FaceTime

Bước 4:

Để dừng chia sẻ ghi chú này bạn nhấn Stop Sharing để thực hiện.

Dừng cộng tác ghi chú FaceTime

Thứ Năm, 15/02/2024 22:13
31 👨 57
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Chat - Gọi điện - Nhắn tin