Cách sử dụng FaceTime với địa chỉ email thay vì số điện thoại

Khi có tài khoản FaceTime, trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể không muốn số điện thoại được đăng ký với nó. Ví dụ, bạn có thể không muốn số dùng khi làm việc trên iPhone đổ chuông trên iPad của mình.

May mắn thay, Apple đã cho phép bạn xóa số điện thoại khỏi tài khoản FaceTime của mình và sử dụng địa chỉ email thay thế. Các bước sau đây sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng FaceTime với địa chỉ email thay vì số điện thoại.

1. Khởi chạy ứng dụng Settings trên ‌iPhone‌ hoặc ‌iPad‌.

2. Cuộn xuống và nhấn FaceTime.

3. Nếu bạn chưa đăng nhập vào FaceTime bằng Apple ID của mình, hãy nhấn Use your ‌Apple ID‌ for FaceTime, sau đó nhấn Sign In hoặc Use Other ‌Apple ID‌ và nhập thông tin đăng nhập bạn muốn sử dụng.

4. Nhấn vào dấu kiểm bên trái của bất kỳ số nào bạn không muốn liên kết với FaceTime nữa.

5. Sau đó, hãy nhấn vào địa chỉ email mà bạn muốn sử dụng với FaceTime.

Nhấn vào địa chỉ email mà bạn muốn sử dụng với FaceTime
Nhấn vào địa chỉ email mà bạn muốn sử dụng với FaceTime

Để kích hoạt lại bất kỳ số hoặc địa chỉ email nào, chỉ cần nhấn vào số hoặc địa chỉ đó để thêm dấu kiểm. Lưu ý rằng nếu một số bị tô xám trong danh sách, thì đây là số điện thoại bạn đang sử dụng và không thể hủy liên kết khỏi FaceTime trên thiết bị này, nếu không đổi thẻ SIM.

Xem thêm:

Thứ Ba, 03/03/2020 18:03
52 👨 8.333
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Chat - Gọi điện - Nhắn tin