Cách sử dụng Nautilus để kết nối với Raspberry Pi

Raspberry Pi và các máy tính bảng đơn bo khác đã làm mưa làm gió trên toàn thế giới. Ban đầu được thiết kế để trở thành một cách giúp trẻ em tham gia vào việc phát triển phần mềm với chi phí thấp, việc sử dụng Raspberry Pi trên thực tế đã rất đáng kinh ngạc, dẫn đến việc nó được sử dụng trong tất cả các loại thiết bị.

Nếu sử dụng Raspberry Pi với màn hình, bạn có thể bật Pi và truy cập nó ngay lập tức, nhưng nhiều người sử dụng Raspberry Pi ở chế độ headless nghĩa là không có màn hình.

Cách dễ nhất để kết nối với Raspberry Pi là sử dụng SSH, có thể được bật theo mặc định bằng cách thêm file trống có tên "ssh" vào thư mục boot ngay sau khi bạn cài đặt hệ điều hành trên Pi.

Hướng dẫn này bao gồm một giải pháp thay thế bằng đồ họa cho phép bạn truy cập các file của mình trên Pi bằng trình quản lý file Nautilus và cùng một kết nối SSH mà bạn truy cập tạo thành dòng lệnh.

Những thứ cần chuẩn bị

Trình quản lý file Nautilus rất phổ biến trong thế giới Linux. Đó là trình quản lý file mặc định cho desktop GNOME, lựa chọn mặc định trên Ubuntu, Fedora, Debian, v.v...

Nếu bạn chưa cài đặt Nautilus thì bạn có thể cài đặt nó bằng một trong các lệnh terminal sau:

Đối với các bản phân phối dựa trên Debian (chẳng hạn như Debian, Ubuntu, Mint), sử dụng lệnh apt:

sudo apt install nautilus

Đối với Fedora và CentOS, sử dụng lệnh dnf:

sudo dnf install nautilus

Đối với openSUSE, sử dụng lệnh zypper:

sudo zypper -i nautilus

Đối với các bản phân phối dựa trên Arch (chẳng hạn như Arch, Antergos, Manjaro), sử dụng lệnh pacman:

sudo pacman -S nautilus

Chạy Nautilus

Nếu đang sử dụng môi trường desktop GNOME, bạn có thể chạy Nautilus bằng cách nhấn phím super key (phím Windows) và gõ "nautilus" vào thanh tìm kiếm.

Một biểu tượng sẽ xuất hiện có tên là Files. Hãy chọn nó. Nếu đang sử dụng Unity, bạn có thể làm điều tương tự. Một lần nữa, nhấn phím super key và nhập "nautilus" vào thanh tìm kiếm. Chọn biểu tượng Files khi nó xuất hiện.

Nếu đang sử dụng các môi trường desktop khác như Cinnamon hoặc XFCE, bạn có thể thử sử dụng tùy chọn tìm kiếm trong menu hoặc xem qua các tùy chọn menu riêng lẻ.

Nếu vẫn thất bại, bạn có thể mở một terminal và nhập như sau:

nautilus &

Dấu & cho phép bạn chạy các lệnh ở chế độ nền, do đó đưa con trỏ trở lại cửa sổ terminal.

Tìm địa chỉ IP cho Raspberry Pi

Cách dễ nhất để kết nối với Pi là sử dụng hostname mà bạn đã đặt cho Raspberry Pi khi thiết lập lần đầu.

Nếu bạn để nguyên tên máy chủ mặc định thì tên máy chủ sẽ là raspberrypi.

Sử dụng hostname mà bạn đã đặt cho Raspberry Pi khi thiết lập lần đầu
Sử dụng hostname mà bạn đã đặt cho Raspberry Pi khi thiết lập lần đầu

Bạn cũng có thể sử dụng lệnh nmap để thử và tìm các thiết bị trên mạng hiện tại như sau:

nmap -sn 192.168.1.0/24

Kết nối với Raspberry Pi bằng Nautilus

Để kết nối với Raspberry Pi bằng nautilus, hãy chọn Other Locations ở cuối menu bên trái.

Bây giờ, sử dụng trường Connect to Server ở cuối cửa sổ để nhập thông tin sau:

sftp://pi@raspberrypi

Nếu Raspberry Pi của bạn không được gọi là raspberrypi thì bạn có thể sử dụng địa chỉ IP được tìm thấy bởi lệnh nmap như sau:

sftp://pi@192.168.43.32

“pi” trước biểu tượng @ là tên người dùng. Nếu bạn không để pi làm người dùng mặc định thì bạn sẽ cần chỉ định người dùng có quyền truy cập Pi bằng SSH.

Chỉ định người dùng có quyền truy cập Pi bằng SSH
Chỉ định người dùng có quyền truy cập Pi bằng SSH

Khi bạn nhấn phím Return, bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu.

Nhập mật khẩu và bạn sẽ thấy Raspberry Pi (tên của Pi hoặc địa chỉ IP của bạn) xuất hiện dưới dạng ổ được mount.

Giờ đây, bạn có thể điều hướng xung quanh tất cả các thư mục trên Raspberry Pi của mình, sao chép và dán giữa các thư mục khác trên máy tính hoặc mạng của mình.

Bạn có thể điều hướng xung quanh tất cả các thư mục trên Raspberry Pi
Bạn có thể điều hướng xung quanh tất cả các thư mục trên Raspberry Pi

Bookmark Raspberry Pi

Để kết nối với Raspberry Pi dễ dàng hơn trong tương lai, bạn nên bookmark kết nối hiện tại.

Để thực hiện việc này, hãy chọn tab pi on... ở đầu cửa sổ Nautilus.

Khi menu drop-down mở ra, hãy chọn Add to Bookmarks.

Chọn Add to Bookmarks
Chọn Add to Bookmarks

Một ổ mới có tên là pi (hoặc là tên người dùng bạn đã sử dụng để kết nối với Pi) sẽ xuất hiện trên menu bên trái trong Nautilus. Bạn có thể kết nối tự động trong tương lai bằng cách chọn nó.

Xem thêm:

Thứ Bảy, 10/10/2020 11:17
51 👨 281
0 Bình luận
Sắp xếp theo