Cách bật/tắt tùy chọn cho phép ứng dụng giao tiếp với thiết bị chưa được ghép nối trong Windows 10

Trong Windows 10, các ứng dụng có thể tự động chia sẻ và đồng bộ hóa thông tin với những thiết bị không dây chưa ghép nối rõ ràng với PC, máy tính bảng hoặc điện thoại của bạn. Tính năng giao tiếp với các thiết bị chưa được ghép nối này cho phép các ứng dụng trên thiết bị chia sẻ thông tin với những thứ như báo hiệu theo dõi cửa hàng, sẽ gửi cho bạn quảng cáo khi bạn đi bộ gần đó.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách bật hoặc tắt tính năng giao tiếp với các thiết bị chưa được ghép nối trong Windows 10.

Cách bật/tắt tùy chọn cho phép ứng dụng giao tiếp với thiết bị chưa được ghép nối trong Windows 10 trong Settings

1. Mở Settings và nhấn vào biểu tượng Privacy.

2. Thực hiện bước 3 (để tắt) hoặc bước 4 (để bật) bên dưới, tùy thuộc vào những gì bạn muốn làm.

3. Để tắt tùy chọn cho phép ứng dụng giao tiếp với thiết bị chưa được ghép nối, nhấp vào Other devices ở phía bên trái, tắt tùy chọn Communicate with unpaired devices ở phía bên phải và chuyển sang bước 5 bên dưới.

4. Để bật tùy chọn cho phép ứng dụng giao tiếp với các thiết bị chưa được ghép nối:

Đây là thiết lập mặc định.

A) Nhấp vào Other devices ở phía bên trái và bật tùy chọn Communicate with unpaired devices ở phía bên phải.

Bật tùy chọn Communicate with unpaired devices ở phía bên phải
Bật tùy chọn Communicate with unpaired devices ở phía bên phải

B) Nhấp vào liên kết Choose apps that can communicate with unpaired devices ở phía bên phải.

C) Bật hoặc tắt ứng dụng (nếu có) để chọn ứng dụng nào có thể giao tiếp với các thiết bị không dây chưa ghép nối rõ ràng với PC, máy tính bảng hoặc điện thoại.

D) Khi hoàn tất, hãy chuyển sang bước 5 bên dưới.

Chọn ứng dụng có thể giao tiếp với thiết bị chưa được ghép nối
Chọn ứng dụng có thể giao tiếp với thiết bị chưa được ghép nối

5. Bây giờ, bạn có thể đóng Settings nếu muốn.

Thứ Tư, 30/12/2020 12:01
51 👨 723
0 Bình luận
Sắp xếp theo