Cách bật/tắt thông báo Security and Maintenance trong Windows 10

Theo mặc định, Windows sẽ tự động kiểm tra các sự cố liên quan đến Windows Update, tường lửa mạng, Windows Troubleshooting và những mục khác, sau đó gửi cho bạn thông báo nếu phát hiện thấy sự cố. Trong bài viết này, Quantrimang sẽ hướng dẫn bạn cách bật hoặc tắt thông báo Security and Maintenance trong Windows 10.

Bạn có thể bật hoặc tắt thông báo Security and Maintenance trong Windows 10 bằng cách sử dụng:

  • Applet Control Panel Security and Maintenance
  • Group Policy Editor
  • Registry Editor

Hãy cùng tìm hiểu chi tiết cách để làm điều này qua bài viết bên dưới!

1. Sử dụng applet Control Panel Security and Maintenance

Để mở cửa sổ Security and Maintenance, hãy nhập Security and Maintenance trong hộp Search trên thanh tác vụ Windows và chọn nó từ kết quả.

Nhấp vào liên kết Change Security and Maintenance settings ở phía bên trái.

Nhấp vào liên kết Change Security and Maintenance settings
Nhấp vào liên kết Change Security and Maintenance settings

Chọn (để bật) hoặc bỏ chọn (để tắt) các thông báo bảo mật và bảo trì bạn muốn, rồi bấm OK.

Bật/tắt các thông báo bảo mật và bảo trì bạn muốn
Bật/tắt các thông báo bảo mật và bảo trì bạn muốn

Bây giờ bạn có thể thoát khỏi cửa sổ Security and Maintenance.

2. Tắt thông báo Security and Maintenance bằng GPO

Tắt thông báo Security and Maintenance bằng GPO
Tắt thông báo Security and Maintenance bằng GPO

Chạy gpedit.msc để mở Group Policy Editor và điều hướng đến các cài đặt sau:

User Configuration > Administrative Templates > Start Menu and Taskbar

Nhấp đúp vào Remove Notifications and Action Center và đặt nó thành Enabled.

Cài đặt policy này xóa Notifications and Action Center khỏi khu vực thông báo trên thanh tác vụ. Khu vực thông báo nằm ở ngoài cùng bên phải của thanh tác vụ, bao gồm các biểu tượng cho những thông báo hiện tại và đồng hồ hệ thống.

Nếu cài đặt này được bật, Notifications and Action Center sẽ không được hiển thị trong khu vực thông báo. Người dùng sẽ có thể đọc các thông báo khi chúng xuất hiện, nhưng sẽ không thể xem lại bất kỳ thông báo nào mà họ bỏ lỡ. Nếu bạn tắt hoặc không cấu hình cài đặt policy này, Notification and Action Center sẽ được hiển thị trên thanh tác vụ. Cần phải khởi động lại để cài đặt policy này có hiệu lực.

3. Tắt thông báo Security and Maintenance bằng Registry Editor

Tắt thông báo Security and Maintenance bằng Registry Editor
Tắt thông báo Security and Maintenance bằng Registry Editor

Chạy regedit để mở Registry Editor và điều hướng đến key sau:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer

Nhấp chuột phải vào Windows, chọn New > Key. Đặt tên nó là Explorer.

Bây giờ, nhấp chuột phải vào Explorer, chọn New > DWORD (32-bit) Value.

Đặt tên là DisableNotificationCenter. Tiếp theo, nhấp đúp vào nó và đặt giá trị của nó thành 1.

Nếu Explorer không tồn tại, bạn cần tạo nó.

Thứ Năm, 17/12/2020 17:47
51 👨 2.054
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Windows 10