Cách bật/tắt tùy chọn Allow Wake Timers trong Windows 10

Wake timer là một sự kiện được hẹn giờ để đánh thức PC khỏi trạng thái Sleep (ngủ) và Hibernate (ngủ đông) tại một thời điểm cụ thể. Ví dụ, một tác vụ trong Task Scheduler được thiết lập với hộp kiểm "Wake the computer to run this task" đã chọn.

Important wake timer là một loại wake timer mới trong Windows 10 bao gồm những thứ như khởi động lại sau khi cập nhật Windows. Chúng thay thế tất cả các cài đặt khác.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách bật hoặc tắt tùy chọn Allow Wake Timers để đánh thức máy tính trong Windows 10.

Bật hoặc tắt tùy chọn Allow Wake Timers trong Power Options

1. Mở cài đặt nguồn nâng cao của power plan mà bạn muốn bật hoặc tắt wake timer.

2. Mở rộng SleepAllow wake timers. Chọn Enable, Disable (mặc định khi dùng pin) hoặc Important Wake Timers Only (mặc định khi cắm sạc), tùy thuộc vào những gì bạn muốn và nhấn OK.

Bật hoặc tắt tùy chọn Allow Wake Timers trong Power Options
Bật hoặc tắt tùy chọn Allow Wake Timers trong Power Options

Bật hoặc tắt tùy chọn Allow Wake Timers trong Command Prompt

1. Mở Command Prompt.

2. Sao chép và dán (các) lệnh bên dưới bạn muốn sử dụng vào Command Prompt và nhấn Enter sau mỗi lệnh.

(Dùng pin: Disable)

powercfg /SETDCVALUEINDEX SCHEME_CURRENT 238c9fa8-0aad-41ed-83f4-97be242c8f20 bd3b718a-0680-4d9d-8ab2-e1d2b4ac806d 0

(Dùng pin: Enable) - mặc định

powercfg /SETDCVALUEINDEX SCHEME_CURRENT 238c9fa8-0aad-41ed-83f4-97be242c8f20 bd3b718a-0680-4d9d-8ab2-e1d2b4ac806d 1

(Dùng pin: Important Wake Timers Only)

powercfg /SETDCVALUEINDEX SCHEME_CURRENT 238c9fa8-0aad-41ed-83f4-97be242c8f20 bd3b718a-0680-4d9d-8ab2-e1d2b4ac806d 2
Bật hoặc tắt tùy chọn Allow Wake Timers trong Command Prompt khi dùng pin
Bật hoặc tắt tùy chọn Allow Wake Timers trong Command Prompt khi dùng pin

(Cắm sạc: Đã tắt)

powercfg /SETACVALUEINDEX SCHEME_CURRENT 238c9fa8-0aad-41ed-83f4-97be242c8f20 bd3b718a-0680-4d9d-8ab2-e1d2b4ac806d 0

(Cắm sạc: Enabled) - mặc định

powercfg /SETACVALUEINDEX SCHEME_CURRENT 238c9fa8-0aad-41ed-83f4-97be242c8f20 bd3b718a-0680-4d9d-8ab2-e1d2b4ac806d 1

(Cắm sạc: Important Wake Timers Only)

powercfg /SETACVALUEINDEX SCHEME_CURRENT 238c9fa8-0aad-41ed-83f4-97be242c8f20 bd3b718a-0680-4d9d-8ab2-e1d2b4ac806d 2
Bật hoặc tắt tùy chọn Allow Wake Timers trong Command Prompt khi cắm sạc
Bật hoặc tắt tùy chọn Allow Wake Timers trong Command Prompt khi cắm sạc

Xem thêm:

Thứ Sáu, 27/11/2020 11:45
51 👨 1.700
0 Bình luận
Sắp xếp theo