Cách cấu hình router MikroTik

Router MikroTik là lựa chọn phổ biến của nhiều người dùng, nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), vì chúng hỗ trợ mạng gia đình.

Nếu đã quen thuộc với các router này, bạn có thể biết rằng chúng được xây dựng bằng nền tảng phần cứng MikroTik RouterBOARD, cung cấp bởi hệ điều hành MikroTik RouterOS - nhưng, còn cách cấu hình các router này thì sao? Đây là hướng dẫn tổng quan để giúp bạn bắt đầu!

Cách kết nối router MikroTik

Router MikroTik được xây dựng bằng nền tảng phần cứng MikroTik RouterBOARD
Router MikroTik được xây dựng bằng nền tảng phần cứng MikroTik RouterBOARD

Để xem và thực hiện các thay đổi đối với cấu hình của router MikroTik, bạn cần một cách kết nối với nó. Bạn có thể làm theo một số cách khác nhau:

  • Kết nối bằng Command Line Interface (CLI) - CLI là một cách tiếp cận dựa trên Terminal có thể được thực hiện thông qua Telnet, SSH hoặc cáp nối tiếp.
  • Kết nối bằng cách sử dụng WebFig - WebFig là một GUI dựa trên web hoạt động như một công cụ cấu hình, giám sát và khắc phục sự cố MikroTik RouterOS.
  • Kết nối bằng WinBox - WinBox là một tiện ích cấu hình được thiết kế cho Windows, nhưng cũng có thể được sử dụng trên các máy chạy Linux và MacOS.

Bạn có thể truy cập từng công cụ này bằng cách nhập địa chỉ IP của router MikroTik vào trình duyệt web.

Cấu hình mặc định của router MikroTik

Trạng thái cấu hình mặc định của router MikroTik phụ thuộc vào loại nền tảng RouterBOARD. Mặc dù hướng dẫn tổng quan sau đây dành cho loại nền tảng CPE Router, nhưng bạn có thể chạy/xuất cấu hình mặc định hệ thống để xem cấu hình mặc định nào được áp dụng cho thiết bị MikroTik cụ thể của bạn.

Cài đặt router

Tất cả các router MikroTik đều được cấu hình trước với địa chỉ IP sau, cũng như tên người dùng và mật khẩu mặc định:

  • Địa chỉ IP: 192.168.88.1/24 (cổng ether1)
  • Tên người dùng: admin
  • Mật khẩu: (không có)

Như bạn có thể thấy, cấu hình đầu tiên bạn muốn thực hiện khi kết nối là cập nhật thông tin đăng nhập của router từ cài đặt mặc định. Xin nhắc lại, điều này nên được thực hiện cho bất kỳ router nào bạn kết nối trong nhà - bất kể mật khẩu đã được đặt hay chưa!

Thiết lập người dùng

Tùy chọn cài đặt người dùng cho phép bạn cấu hình ai trong mạng có quyền truy cập vào router MikroTik. Theo mặc định, bạn sẽ thấy có một thiết lập người dùng - "admin" - có toàn quyền kiểm soát quyền truy cập.

Bạn nên vô hiệu hóa người dùng này và tạo (các) user của riêng mình với những nhiệm vụ cho các nhóm thích hợp, tùy thuộc vào cách mạng được thiết lập.

Cài đặt truy cập Internet

Router MikroTik cung cấp các tùy chọn cấu hình khác nhau để kết nối với Internet:

- DHCP Client: Router MikroTik nhận địa chỉ IP ở phía WAN từ máy chủ DHCP phía trước nó. Đây là cấu hình router MikroTik mặc định và phải được gỡ bỏ nếu không được ISP của bạn hỗ trợ. Bạn có thể làm như vậy bằng cách truy cập cài đặt DHCP Client của router, được tìm thấy dưới IP.

- Static IP: Router MikroTik nhận địa chỉ IP tĩnh ở phía WAN. Theo mặc định, router của bạn sẽ chỉ liệt kê địa chỉ của mạng cục bộ (LAN), nhưng bạn có thể thêm địa chỉ IP tĩnh mới trong cài đặt Addresses configuration của router.

Một cấu hình truy cập Internet khác mà bạn muốn kiểm tra và nếu cần, hãy thực hiện các thay đổi đối với cài đặt Network Address Translation (NAT) của router.

Thứ Ba, 08/12/2020 17:21
32 👨 6.800
0 Bình luận
Sắp xếp theo