Cấu hình VLAN trên router MikroTik

Nhiều thiết bị MikroTik đi kèm với một switch chip tích hợp, thường có tùy chọn thực hiện chuyển đổi VLAN ở cấp độ phần cứng. Điều này có nghĩa là bạn có thể đạt được hiệu suất tốc độ có dây bằng cách sử dụng VLAN, nếu sử dụng phương pháp cấu hình phù hợp.

VLAN là một trong những tính năng hữu ích trên router MikroTik. VLAN chia một interface vật lý thành nhiều interface logic. Vì vậy, bạn có thể cô lập mạng thành nhiều mạng logic trên một interface vật lý.

VLAN trong MikroTik

VLAN (Virtual Local Area Network) được sử dụng để tạo nhiều mạng LAN ảo trên một interface vật lý. Đó là phương thức layer 2 chia một broadcast domain thành nhiều broadcast domain. Vì vậy, lập kế hoạch VLAN phù hợp có thể tăng hiệu suất cũng như quyền riêng tư cho mạng.

Mạng VLAN MikroTik
Mạng VLAN MikroTik

Có nhiều tình huống khác nhau khiến bạn cần tạo VLAN trong router MikroTik. Ví dụ, nếu ISP cung cấp kết nối WAN thông qua VLAN, bạn phải tạo VLAN trên interface WAN hoặc nếu bạn cần cách ly người dùng VIP của mình với người dùng mạng khác vì bất kỳ mục đích bảo mật nào, VLAN sẽ là giải pháp tốt hơn để tách mạng vật lý thành nhiều mạng logic.

Cách tạo VLAN trong MikroTik

VLAN có thể dễ dàng được tạo trong router MikroTik, giống như các thiết bị mạng khác. Các bước sau sẽ chỉ cho bạn cách tạo VLAN trong router MikroTik.

VLAN có thể dễ dàng được tạo trong router MikroTik
VLAN có thể dễ dàng được tạo trong router MikroTik

1. Đăng nhập vào router MikroTik bằng winbox với thông tin đăng nhập.

2. Nhấp vào menu Interfaces từ thanh menu bên trái và sau đó nhấp vào tab VLAN.

3. Nhấp vào biểu tượng dấu + để thêm interface VLAN mới. Một cửa sổ mới có tên New Interface sẽ xuất hiện.

4. Đặt tên VLAN theo những gì bạn muốn trong trường Name.

5. Nhập VLAN ID trong trường VLAN ID. Nếu bạn muốn tạo VLAN cho kết nối WAN, ISP sẽ cung cấp cho bạn VLAN ID. Nếu bạn muốn tạo VLAN cho mạng của mình, hãy cung cấp số nguyên trong khoảng từ 1 đến 4095.

6. Bây giờ chọn interface vật lý mà bạn muốn tạo VLAN từ menu drop-down Interface.

7. Nhấp vào nút Apply > OK.

Một interface VLAN mới đã được tạo. Tương tự, bạn có thể tạo nhiều VLAN tùy theo muốn bằng các bước trên.

Interface VLAN mới được tạo sẽ hoạt động giống như interface vật lý. Vì vậy, bạn có thể gán IP trên interface VLAN này và sử dụng nó để định tuyến. Bạn sẽ tìm thấy interface VLAN mới tạo của mình ở tất cả những nơi có thể chọn interface, chẳng hạn như khi gán địa chỉ IP trên interface, chọn interface cho cổng mạng, v.v...

Nếu muốn tạo VLAN cho mạng cục bộ, bạn phải cấu hình một switch có thể quản lý.

Thứ Ba, 23/06/2020 17:13
4,34 👨 7.838
0 Bình luận
Sắp xếp theo