Cách cài đặt và chạy Nginx Server trên Windows

Nginx là một web server rất phổ biến với các hệ thống Linux và BSD. Nó cũng có thể được cài đặt trên Windows miễn là bạn có thể chấp nhận các hạn chế về hiệu suất mà cho đến nay vẫn chưa được khắc phục. Bạn vẫn có thể host web server hoặc cổng thông tin khách hàng/nhân viên một cách thoải mái trên laptop Windows của mình. Để cài đặt và chạy Nginx thành công trên Windows, hãy làm theo các bước bên dưới.

Cài đặt Nginx trong Windows

Để bắt đầu, bạn sẽ cần cài đặt Nginx trên laptop hoặc PC chạy Windows của bạn. Không có trình cài đặt Nginx thông thường nào với hệ điều hành này. Bạn sẽ cần tải xuống một trong các phiên bản trực tuyến của nó và lưu vào vị trí ổ C: trên PC.

1. Chọn phiên bản bạn muốn và tải file zip của nó xuống PC. Nginx khuyên bạn nên sử dụng “mainline version” vì nó đi kèm với các tính năng mới nhất. Nếu bạn không cần những tính năng đó, phiên bản ổn định mới nhất cũng sẽ hoạt động.

Tải xuống phiên bản chính của Nginx từ trang web chính thức
Tải xuống phiên bản chính của Nginx từ trang web chính thức

2. Sau khi tải xuống, hãy giải nén thư mục mới bằng cách nhấp chuột phải vào thư mục đó. Bạn cũng có thể sử dụng phần mềm nén phổ biến như 7-Zip hoặc WinRAR.

Nhấp chuột phải để giải nén tất cả các file cho phần mềm cài đặt Nginx đã tải xuống.
Nhấp chuột phải để giải nén tất cả các file cho phần mềm cài đặt Nginx đã tải xuống.

3. Di chuyển toàn bộ thư mục đi kèm với bản sao tải xuống tích hợp vào ổ C:. Ví dụ đã chuyển nó vào “Program Files” nhưng nó có thể được lưu ở bất kỳ vị trí nào trên PC của bạn, kể cả ổ D.

Di chuyển thư mục Nginx đã giải nén vào Program Files
Di chuyển thư mục Nginx đã giải nén vào Program Files

4. Chọn và nhấp đúp vào file “Nginx.exe”. Bây giờ nó đã được kích hoạt để sử dụng tiếp. Ví dụ sẽ chạy Nginx từ vị trí này như một chương trình web service mặc định.

Nhấp đúp vào ứng dụng Nginx bên trong thư mục Program Files.
Nhấp đúp vào ứng dụng Nginx bên trong thư mục Program Files.

5. Nếu bạn đã bật bộ lọc Windows SmartScreen, nó có thể ngăn trình cài đặt Nginx chạy. Nhấp vào “More info” để bỏ qua giới hạn.

Nhấp vào "More info" trên cửa sổ ứng dụng Nginx chặn SmartScreen.
Nhấp vào "More info" trên cửa sổ ứng dụng Nginx chặn SmartScreen.

6. Nhấp vào dòng chữ “Run anyway” để chạy file nginx.exe.

SmartScreen chặn ứng dụng Nginx mà bạn vẫn có thể chạy.
SmartScreen chặn ứng dụng Nginx mà bạn vẫn có thể chạy.

7. Bạn có thể gặp thêm màn hình chặn tường lửa của Windows Defender trong khi chạy Nginx server, điều này phải được bạn cho phép. Sau khi hoàn tất, bạn có thể dễ dàng sử dụng Nginx trên thiết bị Windows của mình.

Tường lửa Windows Defender đã chặn ứng dụng Nginx. Nhấp vào Allow access để chạy nó.
Tường lửa Windows Defender đã chặn ứng dụng Nginx. Nhấp vào Allow access để chạy nó.

Cách khởi động Nginx trên Windows

Có nhiều cách để chạy Nginx trên PC Windows tùy thuộc vào yêu cầu sử dụng cuối cùng của bạn. Bạn có thể sử dụng đồng thời các phương pháp này. Ví dụ, bạn có thể khởi chạy Nginx server bằng file ứng dụng của nó hoặc từ PowerShell.

1. Sử dụng file ứng dụng Nginx

Nginx có một file ứng dụng tích hợp mà bạn có thể nhấp đúp vào như được mô tả trong phần trên. Bạn sẽ cần bỏ qua mọi hạn chế do SmartScreen hoặc Windows Defender.

1. Sau khi hoàn tất, hãy chuyển đến trình duyệt mặc định của bạn và nhập localhost. Microsoft Edge là trình duyệt được sử dụng trong ví dụ dưới đây.

2. Nếu bạn thấy màn hình cho biết Nginx web server đã được cài đặt thành công và đang hoạt động, điều đó có nghĩa là không có vấn đề gì với quá trình cài đặt Nginx của bạn trong Windows.

Trình duyệt Edge trong Windows đang hiển thị script mặc định của Nginx sau khi nhập "localhost" trên thanh địa chỉ.
Trình duyệt Edge trong Windows đang hiển thị script mặc định của Nginx sau khi nhập "localhost" trên thanh địa chỉ.

3. Để dừng Nginx, bạn có thể kết thúc nó từ cửa sổ Task Manager. Nếu bạn không thể chấm dứt nó trực tiếp từ Processes, hãy nhấp chuột phải để chọn “Go to details”.

Nhấp chuột phải để chọn "Go to details" cho tiến trình Nginx trong Task Manager.
Nhấp chuột phải để chọn "Go to details" cho tiến trình Nginx trong Task Manager.

4. Xác định tất cả các phiên bản của Nginx.exe và nhấp chuột phải để kết thúc từng tác vụ.

Nhấp chuột phải để chọn "End task" để chấm dứt tiến trình Nginx bên trong Task Manager
Nhấp chuột phải để chọn "End task" để chấm dứt tiến trình Nginx bên trong Task Manager

5. Bỏ qua mọi cảnh báo chẳng hạn như “Do you want to end Nginx.exe”. Nhấp vào “End process” để tiếp tục quá trình chấm dứt.

Nhấp vào "End process" để chấm dứt Nginx.exe khỏi Task Manager.
Nhấp vào "End process" để chấm dứt Nginx.exe khỏi Task Manager.

6. Khi nhập localhost, bạn sẽ thấy màn hình “Can’t reach this page” trên trang web của trình duyệt.

Nginx localhost hiển thị lỗi "Can’t reach this page" trên trình duyệt.
Nginx localhost hiển thị lỗi "Can’t reach this page" trên trình duyệt.

2. Sử dụng PowerShell

Phần tốt nhất của Nginx là nó có thể chạy dưới dạng script tự động từ PowerShell và cả Command Prompt. Bài viết sẽ chứng minh điều đó cho PowerShell bên dưới.

1. Khởi chạy PowerShell với quyền admin.

Chạy PowerShell với quyền admin.
Chạy PowerShell với quyền admin.

2. Quay trở lại thư mục mà bạn đã lưu ứng dụng Nginx và nhấp chuột phải để chuyển đến Properties của nó. Tại đây bạn có thể sao chép đường dẫn thư mục chính xác. Trong ví dụ này, đó là “C:\nginx-1.25.1\nginx-1.25.1”

Đường dẫn vị trí của file ứng dụng Nginx trong thư mục Nginx đã cài đặt.
Đường dẫn vị trí của file ứng dụng Nginx trong thư mục Nginx đã cài đặt.

3. Thay đổi thư mục PowerShell để trỏ đến đường dẫn trên.

cd Path of Nginx installer
Chuyển hướng đường dẫn thư mục ứng dụng PowerShell sang Nginx.
Chuyển hướng đường dẫn thư mục ứng dụng PowerShell sang Nginx.

4. Để khởi tạo Nginx server, hãy nhập lệnh sau.

start nginx
Khởi động Nginx trong PowerShell với quyền admin.
Khởi động Nginx trong PowerShell với quyền admin.

5. Bạn có thể xem các phiên bản tiến trình Nginx.exe trong Task Manager được lồng trong Windows PowerShell.

Nginx đang chạy dưới dạng các tiến trình nền trong cửa sổ PowerShell như được thấy trong Task Manager.
Nginx đang chạy dưới dạng các tiến trình nền trong cửa sổ PowerShell như được thấy trong Task Manager.

6. Trên Windows, Nginx có thể chạy như một ứng dụng console tiêu chuẩn. Để quản lý nó, các lệnh đơn giản sau thường được sử dụng:

nginx -s stopTắt máy nhanh
nginx -s quitTắt máy bình thường
nginx -s reloadThay đổi cấu hình, bắt đầu các worker process mới với cấu hình mới, tắt dần các worker process cũ
nginx -s reopenMở lại file nhật ký

7. Nếu bạn gặp phải bất kỳ lỗi nào, chẳng hạn như “The command nginx was not found, but does exist in the current location ”, PowerShell sẽ nhắc bạn sử dụng một lệnh khác. Ví dụ sau đã thay thế tất cả các phiên bản của nginx bằng /.nginx, sử dụng chúng để load lại và thoát khỏi chương trình.

Danh sách lệnh Nginx trong cửa sổ PowerShell.
Danh sách lệnh Nginx trong cửa sổ PowerShell.

3. Sử dụng IIS Manager

Bạn cũng có thể sử dụng Internet Information Services (IIS) để chạy Nginx, một web server của Microsoft phục vụ các trang hoặc file HTML được yêu cầu. Trước đây, nó là bắt buộc nhưng bây giờ không còn như vậy nữa.

1. Bạn có thể bật tính năng này trong phần “Turn Windows Features On or Off” thuộc Control Panel. Kiểm tra các trường bắt buộc cho “Web Management Tools”“IIS Management Console”.

Bật IIS Management Console trong Internet Information Services.
Bật IIS Management Console trong Internet Information Services.

2. Sẽ mất một lúc để IIS được bật trên máy tính của bạn khi các thay đổi được áp dụng.

Áp dụng các thay đổi để bật các tính năng của Windows trong cửa sổ.
Áp dụng các thay đổi để bật các tính năng của Windows trong cửa sổ.

3. Bạn sẽ thấy trạng thái thành công “Windows completed the requested changes”.

Windows đã hoàn thành các thay đổi được yêu cầu để bật các tính năng cần thiết với IIS Console.
Windows đã hoàn thành các thay đổi được yêu cầu để bật các tính năng cần thiết với IIS Console.

4. Bạn có thể mở IIS Manager trực tiếp từ menu Start. Luôn mở nó ở chế độ Administrator.

Mở ứng dụng IIS Manager từ menu Start ở chế độ Administrator.
Mở ứng dụng IIS Manager từ menu Start ở chế độ Administrator.

5. Tại đây, bạn sẽ có thể truy cập trang web mặc định, thường nằm ở “inetpub wwwroot”. Bạn có thể tìm nó trong File Explorer thông qua một tìm kiếm đơn giản.

6. Khi bạn nhấp đúp vào tùy chọn “Default web site” trong IIS Manager, nó sẽ dẫn đến thư mục mới này. Ngoài ra, bạn có thể nhấp chuột phải vào menu và chọn “Explore” để có kết quả tương tự.

Thư mục gốc của PC được xác định bằng IIS Manager.
Thư mục gốc của PC được xác định bằng IIS Manager.

7. Khi IIS Console được bật, bạn có thể xem trang web của nó bằng cách nhập localhost trên trình duyệt mặc định của mình.

Máy chủ cục bộ trong Nginx trỏ đến trang web IIS.
Máy chủ cục bộ trong Nginx trỏ đến trang web IIS.

Cách cấu hình Nginx cho Windows

Để chạy Nginx trong Windows, tất cả các thay đổi mong muốn đều bị ảnh hưởng từ những chuỗi khác nhau được sửa đổi trong các file “index.html”“nginx.conf” trong thư mục cài đặt. Các chuỗi này thường được chỉnh sửa bằng trình soạn thảo văn bản Notepad, nhưng bạn có thể sử dụng bất kỳ trình soạn thảo nào khác như Atom, Notepad++ hoặc Visual Studio Code. Ví dụ này sẽ chỉnh sửa file cấu hình bằng Notepad++.

1. Chuyển đến thư mục mà bạn đã lưu ứng dụng Nginx của mình. Nhấp vào thư mục con “html”.

Thư mục con HTML trong thư mục Nginx.
Thư mục con HTML trong thư mục Nginx.

2. Nhấp chuột phải để chọn “Edit with Notepad++” cho file index.html.

Nhấp chuột phải để chỉnh sửa file Index HTML trong thư mục Nginx bằng Notepad++.
Nhấp chuột phải để chỉnh sửa file Index HTML trong thư mục Nginx bằng Notepad++.

3. Bạn có thể chỉnh sửa file index.html trong thư mục root trên tab mới hoặc tab riêng biệt. Thay đổi văn bản thành những gì bạn muốn web server hiển thị trên màn hình.

4. Đừng quên nhấp vào nút "Save" ở trên cùng sau khi bạn hoàn tất.

5. Thoát khỏi chương trình Nginx.exe bằng cách sử dụng “End Task” như trong phần trên và khởi động lại nó.

Chỉnh sửa file HTML của Nginx với các thay đổi văn bản và lưu file.
Chỉnh sửa file HTML của Nginx với các thay đổi văn bản và lưu file.

6. Nhập localhost trong cửa sổ trình duyệt. Nginx web server sẽ đánh dấu các chỉnh sửa bạn đã thực hiện.

Văn bản đã chỉnh sửa được xem dưới dạng máy chủ cục bộ trên trình duyệt mặc định.
Văn bản đã chỉnh sửa được xem dưới dạng máy chủ cục bộ trên trình duyệt mặc định.

7. Sau đó, nhấp vào “Conf” và nhấp chuột phải để chọn “nginx.conf”, sau đó chọn “Edit with Notepad++”.

Nhấp chuột phải để chỉnh sửa file conf Nginx bằng Notepad++.
Nhấp chuột phải để chỉnh sửa file conf Nginx bằng Notepad++.

8. Tìm vị trí của thư mục root và thay đổi nó từ html mặc định thành bất kỳ đường dẫn vật lý nào khác.

Thay đổi đường dẫn gốc của file Conf bằng Notepad++.
Thay đổi đường dẫn gốc của file Conf bằng Notepad++.
Thứ Năm, 13/07/2023 10:43
4,48 👨 18.934
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Windows 10