Thư mục root là gì?

Thư mục root, còn được gọi là thư mục gốc hoặc đôi khi chỉ là đơn giản là root, của bất kỳ phân vùng nào là thư mục "cao nhất" trong hệ thống phân cấp. Bạn cũng có thể coi đây là điểm bắt đầu của một cấu trúc thư mục cụ thể.

Thư mục root chứa tất cả các thư mục khác trong ổ, và dĩ nhiên, cũng có thể chứa các file. Bạn có thể hình dung điều này giống như một hình cây úp ngược, trong đó phần gốc (thư mục root) ở trên cùng và các nhánh (thư mục con) nằm bên dưới. Root là nơi nắm giữ tất cả các mục cấp thấp hơn của nó.

Ví dụ, thư mục root của phân vùng chính trên máy tính của bạn có thể là C:\. Thư mục gốc của ổ DVD hoặc CD có thể là D:\. Root của Windows Registry là nơi lưu trữ các hive như HKEY_CLASSES_ROOT.

ROOT cũng là từ viết tắt của ROOT's Object Oriented Technologies, nhưng nó không liên quan gì đến các thư mục root.

Ví dụ về thư mục root

Thuật ngữ root cũng có thể liên quan đến bất kỳ vị trí nào bạn đang nói đến.

Ví dụ, giả sử bạn đang làm việc trên thư mục C:\Program Files\Adobe\ vì bất kỳ lý do gì. Nếu phần mềm bạn đang sử dụng hoặc hướng dẫn khắc phục sự cố bạn đang đọc bảo bạn đi đến root của thư mục cài đặt Adobe, thì tức là chúng đang nói về thư mục "chính" chứa tất cả các file Adobe có liên quan đến bất cứ thứ gì bạn đang thực hiện.

Trong ví dụ này, vì C:\Program Files\ cũng chứa rất nhiều thư mục cho những chương trình khác, root của thư mục Adobe, cụ thể, sẽ là thư mục \Adobe\. Tuy nhiên, thư mục root cho tất cả các file chương trình trên máy tính của bạn sẽ là thư mục C:\Program Files\.

Điều này cũng áp dụng cho bất kỳ thư mục nào khác. Bạn có cần truy cập root của thư mục người dùng cho User1 trong Windows không? Đó chính là thư mục C:\Users\Name1\. Tất nhiên, điều này thay đổi tùy thuộc vào người dùng mà bạn đang nói đến - thư mục root của User2 sẽ là C:\Users\User2\.

Thư mục root

Truy cập thư mục root

Một cách nhanh chóng để đến thư mục root của ổ cứng khi bạn đang ở trong Windows Command Prompt là thực thi lệnh change directory (cd) như sau:

cd \

Sau khi thực thi, bạn sẽ ngay lập tức được chuyển từ thư mục làm việc hiện hành đến thư mục root. Vì vậy, ví dụ, nếu bạn đang ở trong thư mục C:\Windows\System32 và sau đó nhập lệnh cd với dấu gạch chéo ngược (như được hiển thị ở trên), bạn sẽ ngay lập tức được chuyển từ vị trí này đến C:\.

Tương tự, thực thi lệnh cd như thế này:

cd..

... sẽ di chuyển thư mục lên một vị trí, rất hữu ích nếu bạn cần truy cập vào root của một thư mục, nhưng không phải là root của toàn bộ ổ. Ví dụ, thực thi cd.. khi ở trong thư mục C:\Users\User1\Downloads\ sẽ thay đổi thư mục hiện hành thành C:\Users\User1\. Thực hiện lại lệnh trên một lần nữa sẽ đưa bạn đến C:\Users\, v.v.

Dưới đây là ví dụ nơi bài viết bắt đầu trong một thư mục có tên là Germany trên ổ C:\. Như bạn có thể thấy, thực thi cùng một lệnh trong Command Prompt sẽ chuyển thư mục làm việc sang thư mục ngay trước/phía trên nó, tất cả đều đến root của ổ cứng.

C:\AMYS-PHONE\Pictures\Germany>cd..
C:\AMYS-PHONE\Pictures>cd..
C:\AMYS-PHONE>cd..
C:\>

Mẹo: Bạn có thể cố gắng truy cập một thư mục root vì thấy rằng mình không thể thấy nó khi duyệt qua Explorer. Điều này là do một số thư mục được ẩn trong Windows theo mặc định. Xem bài viết: Cách ẩn file, hiện file ẩn, xem thư mục ẩn và đuôi file trên Windows 7/8/10 nếu bạn cần biết cách bỏ ẩn chúng.

Thông tin thêm về thư mục root

Thuật ngữ thư mục root web đôi khi có thể được sử dụng để mô tả thư mục chứa tất cả các file tạo nên một trang web. Khái niệm tương tự ở đây được áp dụng như trên máy tính cục bộ của bạn - các file và thư mục trong thư mục root này chứa những file trang web chính, chẳng hạn như file HTML, sẽ được hiển thị khi ai đó truy cập URL chính của trang web.

Thuật ngữ root được sử dụng ở đây không nên bị nhầm lẫn với thư mục /root được tìm thấy trên một số hệ điều hành Unix. Đây là thư mục chính của một tài khoản người dùng cụ thể (đôi khi được gọi là tài khoản root). Tuy nhiên, theo một nghĩa nào đó, vì đây là thư mục chính cho người dùng cụ thể đó, bạn có thể gọi nó là thư mục root.

Trong một số hệ điều hành, các file có thể được lưu trữ trong thư mục root, như ổ C:/ trong Windows, nhưng một số hệ điều hành không hỗ trợ điều đó.

Thuật ngữ thư mục root được sử dụng trong hệ điều hành VMS để xác định nơi lưu trữ tất cả các file của người dùng.

Thứ Ba, 03/09/2019 13:36
4,36 👨 10.309
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản