Cách thiết lập máy chủ POP cho tài khoản Outlook.com

Để xem email và thư mục trong tài khoản Outlook.com

Bạn đang tìm kiếm cài đặt máy chủ POP 3 cho Outlook.com để thêm tài khoản Outlook.com vào một ứng dụng email khác hỗ trợ POP hoặc IMAP? Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết lập máy chủ POP cho tài khoản Outlook.com. Với POP, bạn có thể tải các tin nhắn từ tài khoản Outlook.com tới thiết bị hoặc ứng dụng email đã chọn.

Bật truy cập POP trong Outlook.com

Truy cập POP bị tắt theo mặc định trên Outlook.com, do đó, cần bật tính năng này trước tiên.

 • Đi tới trình đơn Settings (biểu tượng bánh xe trên ribbon trên cùng).

Truy cập trình đơn Settings

 • Chọn Options.
 • Chọn POP và IMAP.
 • Trong tùy chọn POP, chọn Yes để cho phép thiết bị và ứng dụng sử dụng POP.
 • Chọn Save ở trên cùng.

Lưu ý, với việc kích hoạt tùy chọn này, bạn có thể chọn cho phép thiết bị và ứng dụng xóa thư từ Outlook hoặc không. Nếu không cho phép điều này, các thư sẽ được chuyển đến một thư mục POP đặc biệt. Sau đó, bạn sẽ quản lý các thư từ Outlook.com để xóa chúng.

Chọn tùy chọn không xóa thư từ Outlook

Nếu có hộp thư Outlook.com cũ có tiêu đề Outlook.com, không phải Outlook Mail, hãy chọn Options > Managing your account > Connect devices and apps with POP. Sau đó, trong POP, chọn EnableSave.

Cài đặt máy chủ POP cho Outlook.com

Thực hiện cài đặt máy chủ POP cho Outlook.com để tải thư mới đến ứng dụng email, điện thoại di động hoặc thiết bị di động theo các thiết lập sau:

 • Địa chỉ máy chủ POP Outlook.com: pop-mail.outlook.com
 • Tên người dùng POP Outlook.com: Địa chỉ email Outlook.com đầy đủ của bạn (không phải email alias)
 • Mật khẩu POP com: Mật khẩu Outlook.com của bạn
 • Cổng POP Outlook.com: 995
 • Phương thức mã hóa POP Outlook.com: SSL
 • Yêu cầu mã hóa TLS/SSL: Có

Cài đặt máy chủ IMAP cho Outlook.com

Lưu ý, người dùng cũng có thể thiết lập Outlook.com bằng IMAP thay thế cho POP.

 • Tên máy chủ IMAP com: imap-mail.outlook.com
 • Cổng IMAP com: 993
 • Phương pháp mã hóa IMAP Outlook.com: SSL

Xem thêm: Phân biệt POP và IMAP

Cài đặt Outlook.com để gửi email

Để gửi thư bằng tài khoản Outlook.com từ chương trình email, hãy xem Cách cài đặt máy chủ SMTP để gửi email bằng địa chỉ Outlook.com để biết thêm thông tin chi tiết.

 • Tên máy chủ SMTP Outlook.com: smtp-mail.outlook.com
 • Cổng SMTP Outlook.com: 587
 • Phương pháp mã hóa SMTP Outlook.com: TLS

Xử lý sự cố cài đặt máy chủ email

Mặc dù các thiết bị di động và các ứng dụng email đã trở nên thân thiện với người dùng hơn để truy cập tài khoản email, nhưng vẫn có thể xảy ra vấn đề trong quá trình thiết lập. Kiểm tra kỹ các cài đặt POP, IMAP và SMTP. Trong trường hợp máy chủ POP, dấu gạch ngang và dấu chấm trong địa chỉ máy chủ dễ nhầm lẫn hoặc bỏ qua. Số cổng cũng rất quan trọng, và có thể phải thay đổi từ một số cổng mặc định sang số cổng chính xác cho Outlook.com.

Cũng có thể xảy ra trường hợp Outlook.com thay đổi các cài đặt này, kiểm tra cài đặt hiện tại từ hỗ trợ Microsoft Office hoặc sử dụng trình đơn Settings trên Outlook.com để tìm các cài đặt đã cập nhật.

Xem thêm: Thêm tài khoản Gmail vào Outlook 2010 với POP

Thứ Hai, 04/12/2017 13:56
54 👨 4.991
0 Bình luận
Sắp xếp theo