Cách cài đặt máy chủ SMTP để gửi email bằng địa chỉ Outlook.com

Nếu muốn thiết lập một tài khoản Outlook.com từ một ứng dụng email khác, người dùng cần phải cài đặt máy chủ SMTP để cho Outlook.com. Nó cung cấp hướng dẫn cho ứng dụng mail hiểu cách gửi thư đến tài khoản Outlook.com. Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết lập máy chủ SMTP cho địa chỉ email Outlook.com. Chúng hoạt động giống nhau khi gửi thư từ máy tính để bàn, điện thoại, máy tính bảng, v.v…

Lưu ý: Nếu đang sử dụng Outlook.com phiên bản web, người dùng không cần phải thiết lập cài đặt này vì trang web có thể gửi thư.

Outlook.com

Cài đặt máy chủ SMTP cho Outlook.com

  • Địa chỉ máy chủ SMTP Outlook.com: smtp-mail.outlook.com
  • Tên người dùng SMTP Outlook.com: Địa chỉ email Outlook.com đầy đủ của bạn (ví dụ, myname@outlook.com, không phải là email alias)
  • Mật khẩu SMTP Outlook.com: Mật khẩu Outlook.com của bạn
  • Cổng com SMTP: 587 (bạn có thể sử dụng cổng 25)
  • Yêu cầu mã hóa TLS/SSL: Có

Tải email từ Outlook.com

Cài đặt ở trên chỉ hữu ích cho việc gửi thư từ địa chỉ Outlook.com. Người dùng cũng cần tải thư vào ứng dụng email như trên điện thoại hoặc máy tính. Để tải và lưu trữ thư từ tài khoản Outlook.com yêu cầu POP 3 hoặc IMAP.

POP3 hoạt động giống như bưu điện, nó phân phát thư và không giữ bản sao trên máy chủ. IMAP cho phép giữ một bản sao của email trên máy chủ email, điều này rất hữu ích nếu cần đồng bộ hóa tất cả email giữa nhiều thiết bị như điện thoại, máy tính và trang web Outlook.com. Xem Cách thiết lập máy chủ POP cho tài khoản Outlook.comCách thiết lập máy chủ IMAP cho tài khoản Outlook.com để biết thông tin chi tiết.

Outlook.com là người “kế nhiệm” Hotmail.com. Nếu cần đăng nhập vào tài khoản Hotmail, hãy sử dụng trang web Outlook.live.com. Để gửi thư qua tài khoản Hotmail từ ứng dụng email, hãy sử dụng máy chủ SMTP smtp.live.com.

Xem thêm: Cách bật POP/IMAP Gmail để dùng trong Outlook

Thứ Năm, 30/11/2017 15:41
32 👨 6.161
0 Bình luận
Sắp xếp theo