Cách tạo kho lưu trữ máy ảo cho Hyper-V Quick Create

Thông tin chung

Quick Create là một tính năng trong Hyper-V cho phép người dùng thiết lập các máy ảo mới chỉ với vài cú click chuột. Hiện tại, Quick Create cung cấp cho người dùng cách thiết lập nhanh môi trường Windows 10 dành cho nhà phát triển (Windows 10 Developer Environment), phiên bản Windows 10 PRO có cài đặt sẵn Visual Studio.

Cách tạo kho lưu trữ máy ảo cho Hyper-V Quick Create 1

Đó là tại thời điểm hiện tại, còn tùy chọn Quick Create mặc định có thể sẽ được thay đổi trong tương lai vì nó cho phép Microsoft cung cấp bất kỳ máy ảo nào được cài đặt trước cho người dùng.

Tuy nhiên, cũng không khó để thay đổi thư viện trực tuyến (Online Gallery) mặc định. Online Gallery được sử dụng để hiển thị các máy ảo đã được cài đặt trước của riêng bạn và nhanh chóng thiết lập chúng từ kho lưu trữ cục bộ hoặc trực tuyến.

Cách tạo kho lưu trữ máy ảo cho Hyper-V Quick Create 2

Online Gallery còn được coi là một kho lưu trữ trực tuyến, là nơi lưu trữ tất cả các đĩa cứng ảo đã được cài đặt sẵn, được sử dụng với Hyper-V Quick Create. Khi tạo một Online Gallery máy ảo cá nhân, điều đầu tiên bạn cần làm là quyết định xem nó sẽ chỉ dành riêng cho bạn, hay bạn muốn chia sẻ cho cả những người dùng khác trong hệ thống hoặc thậm chí tất cả mọi người đều có thể truy cập được vào Online Gallery của mình.

Nếu bạn chỉ muốn tạo các máy ảo Windows mới nhanh hơn và đơn giản hơn nhằm phục vụ cho mục đích của riêng mình, bạn có thể tạo kho lưu trữ trên bất kỳ đĩa cứng nào, cả nội bộ hoặc rời trên PC cá nhân. Còn trong trường hợp bạn muốn tất cả các máy tính của mình đều có thể truy cập, hãy tạo nó trên một hệ thống mạng chia sẻ hoặc NAS cục bộ.

Nếu bạn muốn kho lưu trữ của mình có thể truy cập được qua Internet, bạn có thể sử dụng Microsoft Azure hoặc tải các tệp đĩa cứng ảo lên máy chủ FTP, hoặc lên vùng lưu trữ có tên miền của riêng bạn…

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập kho lưu trữ máy ảo cục bộ của riêng mình trên máy tính cục bộ hoặc để chia sẻ lên các hệ thống mạng. Chỉ thông qua một vài ví dụ, bạn sẽ nắm được cách sử dụng Microsoft Azure Blob Storage cho một Online Gallery, có thể truy cập được qua Internet và có sẵn cho những người dùng được chia sẻ.

Hướng dẫn có thể khá dài vì nó tương đối rõ ràng và chi tiết. Những người mới sử dụng Hyper-V có thể thấy phức tạp, nhưng trên thực tế quá trình này được thực hiện khá dễ dàng và tương đối nhanh!

Sao chép hoặc tải lên các đĩa cứng ảo vào kho lưu trữ

1.1) Khi bạn đã chọn được vị trí lưu trữ của mình, hãy sao chép các tệp đĩa cứng ảo hiện có mà bạn muốn đưa vào Online Gallery và đồng thời tải các đĩa cứng ảo lên kho lưu trữ trực tuyến của mình.

Ví dụ, nếu bạn đã thiết lập một máy ảo trong Hyper-V có tên gọi là W10PROv1709, và nó là tệp VHDX có định dạng W10PROv1709.vhdx, hãy sao chép tệp VHDX duy nhất đó, chỉ cần tệp VHDX đó mà thôi,

Lưu ý rằng Quick Create chỉ có thể tạo các máy ảo thế hệ 2 và các đĩa cứng ảo (UEFI/GPT). Bạn không thể sử dụng đĩa cứng ảo từ máy ảo thế hệ 1.

1.2) Nếu muốn, bạn chỉ cần tạo một máy ảo thế hệ 2 mới, cài đặt Windows, tắt máy ảo, sao chép VHDX vào kho lưu trữ và sau đó xóa máy ảo mới đó đi.

Mẹo

Trong trường hợp nếu bạn tạo một máy ảo mới chỉ để lấy file VHDX, hãy tắt máy ảo khi OOBE (Windows Welcome) bắt đầu hiển thị màn hình lựa chọn vùng và bố trí bàn phím. Bằng cách này, khi bạn sử dụng VHDX trong Quick Create, máy ảo mới sẽ có được cài đặt đầy đủ Windows nhưng nó không có bất kỳ tài khoản người dùng nào, cho phép bạn bắt đầu mọi thứ từ đầu. Việc không tạo tài khoản người dùng là đặc biệt quan trọng trong trường hợp bạn cho phép người dùng khác tạo máy ảo từ kho lưu trữ của mình.

1.3) Nếu muốn, bạn cũng có thể tạo các đĩa cứng ảo mới trong Disk Management hoặc sử dụng DISKPART. Lưu ý rằng bất kỳ tệp đĩa cứng ảo nào được sử dụng trong Quick Create cần phải được phân chia chính xác. Khi tạo, bạn có thể triển khai Windows bằng DISM.

Tạo các tệp cấu hình Quick Create

2.1) Mỗi đĩa cứng ảo trong Online Gallery của bạn đều cần phải có tệp cấu hình. Các tệp cấu hình này có định dạng tệp là JSON, với phần mở rộng là .json.

2.2) Bên dưới đây là các tệp cấu hình Online Gallery mẫu:

{
  "images": [
   {
    "name": "Windows 10 PRO EN-GB",
    "version": "Insider Preview 1803 Build 17618",
    "locale": "EN-GB",
    "publisher": "TenForums.com",
    "lastUpdated": "08-MAR-2018",
    "description": [
     "\n",
   "Following software has been pre-installed:\n",
   "- Office 2016 Pro Plus\n",
   "- Visual Studio Enterprise 2017\n",
   "- Windows ADK for Windows 10\n"
    ],
    "config": {
     "secureBoot": true
    },
    "requirements": {
     "diskSpace": 0
    },
    "disk": {
     "uri":"file://H:/VHD_Repo/W10PRO_EN-GB.vhdx",
     "hash":"sha256:CD662725B917EAF17BCE0AE27D62A75D427DAF69DBAB610DE83D4E283EE535FD",
     "size":8862564352,
     "archiveRelativePath": ""
    },
    "logo": {
     "uri":"file://E:/Users/Kari/OneDrive/Pictures/Hyper-V/TF_Logo.jpg",
     "hash":"sha256:567577C39FFD817A30752FC50004137F85EEB84DD8988C3F6F4EEFC2DDA0BD57",
     "size":8325,
     "archiveRelativePath": ""
    },
    "symbol": {
     "uri":"file://E:/Users/Kari/OneDrive/Pictures/Hyper-V/W10_35.jpg",
     "hash":"sha256:B64B86CB68A35BBFC642D0725D5C570041DFEF66986C4A77EABFDDCB6D33467D",
     "size":1913,
     "archiveRelativePath": "" 
    },  
    "thumbnail": {
     "uri":"file://E:/Users/Kari/OneDrive/Pictures/Hyper-V/W10G-TF.jpg",
     "hash":"sha256:3630837726027EB4E5DCD5259577886ECB7F1EF61332086656D64FF6AAFD4268",
     "size":39466,
     "archiveRelativePath": ""
    },      
    "details": [
     {
     "name": "Space required",
     "value": "256 GB"
     },
     {
     "name": "Additional info",
     "value": "Boots to OOBE (no users)"
     }
    ]
  }
 ]
}

Bạn có thể Download hoặc copy tập lệnh JSON mẫu ở trên: Sample.zip. Nhớ mở khóa file ZIP trước, sau đó giải nén nó. File nén ZIP này chứa tệp Sample.json có thể được mở và chỉnh sửa trong Notepad hoặc bất kỳ trình soạn thảo văn bản/mã nào khác.

2.3) Mở tệp JSON sau khi đã giải nén, chỉnh sửa nếu cần. Trong các bước sau đây, sẽ có hướng dẫn ngắn cho từng khối lệnh. Đầu tiên là ảnh chụp màn hình để giải thích cách các khối lệnh khác nhau ảnh hưởng như thế nào đến những gì được nhìn thấy trong giao diện Quick Create:

Các số trong ảnh chụp màn hình tham chiếu đến các bước sau đây:

Cách tạo kho lưu trữ máy ảo cho Hyper-V Quick Create 3

 1. Bước 2.5, mô tả VM và thông tin cơ bản
 2. Bước 2.12, hình ảnh logo
 3. Bước 2.13, hình ảnh biểu tượng
 4. Bước 2.14, hình thu nhỏ
 5. Bước 2.15, thông tin bổ sung

2.4) Tệp cấu hình Online Gallery Hyper-V bắt đầu và kết thúc bằng dấu ngoặc nhọn (đánh dấu màu đen trong mẫu bên dưới), theo sau là nhãn "images" và dấu hai chấm. Tiếp theo một dấu ngoặc vuông mở và một dấu ngoặc nhọn mở.

{
  "images": [
   {
  Phần còn lại của tập lệnh sẽ xuất hiện ở đây          
  }
 ]
}

2.5) Dữ liệu đầu tiên trong tập lệnh là thông tin cơ bản về tệp máy ảo VHDX của bạn. Lưu ý rằng mọi thứ phải để trong dấu ngoặc kép ("Mọi thứ ở đây") có thể là bất kỳ thông tin hay văn bản nào bạn muốn hiển thị trong Quick Create. Hãy cố gắng nhập chính xác. Lưu ý rằng mọi dấu ngoặc, dấu ngoặc kép và dấu phẩy đều rất quan trọng trong việc giữ cho cú pháp được chính xác.

 "name": "Windows 10 PRO EN-GB",
    "version": "Insider Preview 1803 Build 17618",
    "locale": "EN-GB",
    "publisher": "TenForums.com",
    "lastUpdated": "08-MAR-2018",
    "description": [
     "\n",
   "Following software has been pre-installed:\n",
   "- Office 2016 Pro Plus\n",
   "- Visual Studio Enterprise 2017\n",
   "- Windows ADK for Windows 10\n"
    ],

Ngắt dòng (\n) phải được gõ tay sau mỗi dòng văn bản, nếu không các dòng trong Quick Create sẽ không được ngắt. Ngắt dòng đặt trong dấu ngoặc kép ("\n") sẽ thêm một dòng trống.

Trong ví dụ trên, đĩa cứng ảo British English W10 PRO x64 build 17618 đã được bổ sung vào thư mục lưu trữ VHD và tạo mục Quick Create đã được tạo cho nó.

2.6) Bật (true) hoặc vô hiệu hóa (false) Secure Boot cho máy ảo này:

      "config": {
"secureBoot": true
},

2.7) Yêu cầu không gian tối thiểu theo byte:

      "requirements": {
"diskSpace": 0
},

Nếu để ở 0, sẽ không hiển thị cảnh báo. Để tính toán xem có bao nhiêu không gian lưu trữ trên ổ đĩa cứng ảo mặc định của bạn sẽ được yêu cầu, chỉ cần tăng gấp đôi kích thước tối đa của tệp VHDX mở rộng và thêm một vài GB để đảm bảo.

Có một quy tắc đơn giản như sau: Một máy ảo sẽ cần gấp đôi kích thước tối đa của VHD của nó. Máy ảo có ổ cứng ảo 50 GB cần dung lượng lưu trữ trống khoảng 100 GB trên máy chủ để có thể hoạt động bình thường.

Ví dụ, nếu bạn đã tạo một máy ảo sử dụng mặc định 127 GB file mở rộng VHDX. mặc dù kích thước tệp của nó trên máy chủ sau khi cài đặt Windows 10 lên máy ảo là chỉ khoảng 10 GB, nhưng nó có thể và được phép mở rộng lên đến kích thước 127 GB khi các phần mềm được cài đặt và các tập tin được thêm vào máy ảo. Ngoài ra, để chạy một máy ảo yêu cầu dung lượng lưu trữ còn trống tương đương kích thước tệp tối đa (127 GB trong trường hợp này) trên cùng một ổ đĩa để có thể mở rộng thêm khi được sử dụng.

Nếu thay đổi giá trị DiskSpace thành 280.000.000.000 byte, cảnh báo này sẽ hiển thị khi người dùng chọn máy ảo này trong Quick Create:

Cách tạo kho lưu trữ máy ảo cho Hyper-V Quick Create 4

Lưu ý rằng bạn phải nhập kích thước theo byte mà không có dấu phân tách:

     "requirements": {
"diskSpace": 280000000000
},

2.8) Tiếp theo là phần quan trọng nhất, thiết lập vị trí của tệp VHDX:

    "disk": {
     "uri":"file://H:/VHD_Repo/W10PRO_EN-GB.vhdx",
     "hash":"sha256:CD662725B917EAF17BCE0AE27D62A75D427DAF69DBAB610DE83D4E283EE535FD",
     "size":8862564352,
     "archiveRelativePath": ""
    },

2.9) URI (Mã định danh tài nguyên chung), kho lưu trữ nơi VHDX được lưu trữ có thể được đặt ở bất kỳ vị trí nào sau đây:

- http://

http://myfilestorage.mysite.com/W10PRx64.vhdx

- https://

https://myfilestorage.mysite.com/W10PRx64.vhdx

- ftp://

ftp://myfilestorage.myFTPServer.com/W10PRx64.vhdx

- file://

file://MyComputer/MyExternalHDD_Storage/VirtualHardDisks/W10PRx64.vhdx

Nếu thư mục lưu trữ VHDX của bạn được gọi là VHDX_Repo trên ổ đĩa máy tính cục bộ F: và tên tệp VHDX là W10PRx64.vhdx, URI sẽ là như sau:

file://F:/VHDX_Repo/W10PRx64.vhdx

Chú ý

Lưu ý rằng nếu URI của bạn là một network location giống như một chia sẻ trên PC hoặc NAS, bạn cần sử dụng IP cộng với số cổng. Trong hầu hết các trường hợp, cổng 8080 sẽ hoạt động, nếu không tham khảo hướng dẫn sử dụng NAS của bạn.

Ví dụ, nếu tôi có một WD My Cloud Mirror NAS sử dụng cổng 8080, URI của tôi sẽ giống như sau:

http://192.168.2.106:8080/Public/VHDX_Repo/W10PRx64.vhdx

Trong trường hợp bạn có quyền truy cập vào Azure Blob Storage, URI sẽ giống như sau:

https://STORAGE_ACCOUNT.blob.core.windows.net/RESOURCE_GROUP/FOLDER/FILENAME.vhdx

2.10) Cần có một hàm băm SHA256 cho tệp VHDX. Để lấy hàm băm, sử dụng lệnh sau trong PowerShell"

Get-FileHash -Path "PATH\FILENAME" -Algorithm SHA256

Trong ảnh chụp màn hình là hàm băm SHA256 cho một tập tin VHDX W10 PRO IP x64 EN-GB (Skippy) .vhdx trong thư mục D:\Virtual Hard Disks.

Cách tạo kho lưu trữ máy ảo cho Hyper-V Quick Create 5

Kích đúp vào giá trị băm trong PowerShell và nhấn Enter để sao chép nó vào Clipboard, sau đó dán vào tệp cấu hình của bạn.

2.11) Kích thước tệp được tính bằng byte, không có dấu tách. Bạn sẽ tìm thấy kích thước chính xác của tệp bằng cách nhấp chuột phải vào tệp VHDX và chọn Properties:

Cách tạo kho lưu trữ máy ảo cho Hyper-V Quick Create 6

Kích thước của VHDX được hiển thị trong ảnh chụp màn hình ở trên là 19767754752. Trong trường hợp hai giá trị SizeSize on disk không trùng nhau, hay chỉ quan tâm đến giá trị Size.

2.12) Logo là hình ảnh JPG có kích thước 130 * 30 pixel. Nhận giá trị băm SHA256 như đã nói ở trên trong bước 2.10 và kích thước như đã nói trong bước 2.11:

    "logo": {
     "uri":"file://E:/Users/Kari/OneDrive/Pictures/Hyper-V/TF_Logo.jpg",
     "hash":"sha256:567577C39FFD817A30752FC50004137F85EEB84DD8988C3F6F4EEFC2DDA0BD57",
     "size":8325,
     "archiveRelativePath": ""
    },

2.13) Biểu tượng là hình ảnh JPG có kích thước 35 * 35 pixel:

    "symbol": {
"uri":"file://E:/Users/Kari/OneDrive/Pictures/Hyper-V/W10_35.jpg",
"hash":"sha256:B64B86CB68A35BBFC642D0725D5C570041DFEF66986C4A77EABFDDCB6D33467D",
"size":1913,
"archiveRelativePath": ""
},

2.14) Hình thu nhỏ là hình ảnh 800 * 450 pixel:

    "thumbnail": {
     "uri":"file://E:/Users/Kari/OneDrive/Pictures/Hyper-V/W10G-TF.jpg",
     "hash":"sha256:3630837726027EB4E5DCD5259577886ECB7F1EF61332086656D64FF6AAFD4268",
     "size":39466,
     "archiveRelativePath": ""
    },

2.15) Mục Details hiển thị thông tin bổ sung trong Quick Create. Ví dụ, bạn không muốn đếm không gian đĩa tối thiểu cần thiết như trong bước 2.7 ở trên, hay sử dụng Details.

    "details": [
{
"name": "Space required",
"value": "256 GB"
},
{
"name": "Additional info",
"value": "Boots to OOBE (no users)"
}
]

Lưu ý rằng trong mỗi khối lệnh (từ bước 2.5 đến bước này), dấu ngoặc nhọn } luôn được theo sau bằng dấu phẩy, nhưng trong khối lệnh cuối cùng, như ở đây là Details, sẽ không còn dấu phẩy theo sau }.

Cụ thể:

  "details": [
     {
     "name": "Space required",
     "value": "256 GB"
    },  < Đây là dấu phẩy theo sau dấu ngoặc nhọn }
     {
     "name": "Additional info",
     "value": "Boots to OOBE (no users)"
     } < Tại dấu ngoặc nhọn trong khối lệnh cuối cùng, không còn dấu phẩy theo sau nữa
   ]

2.16) Lưu tệp cấu hình JSON đặt tên như bạn muốn, với phần mở rộng .json. Lưu ý rằng bạn cần một tệp JSON riêng cho mỗi máy ảo mà bạn muốn thêm vào Quick Create.

Sao chép hoặc tải đĩa cứng ảo vào kho lưu trữ

3.1) Mở Registry Editor (WIN + R hoặc, gõ regedit trong Cortana, nhấn Enter). Duyệt đến key sau:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Virtualization

3.2) Nhấp chuột phải vào ngăn bên phải, chọn New > Multi-String Value.

Cách tạo kho lưu trữ máy ảo cho Hyper-V Quick Create 7

3.3) Đổi tên Multi-String Value thành GalleryLocations:

Cách tạo kho lưu trữ máy ảo cho Hyper-V Quick Create 8

3.4) Nhấp đúp chuột vào Multi-String Value GalleryLocations, thêm tất cả các tệp JSON của bạn vào đó, một tệp tương ứng với một dòng, bấm OK để lưu lại.

Cách tạo kho lưu trữ máy ảo cho Hyper-V Quick Create 9

Bây giờ bạn đã tạo ra Hyper-V Online Gallery của riêng mình và có thể tạo các máy ảo mới với Windows được cài đặt sẵn chỉ với một cú click chuột:

Cách tạo kho lưu trữ máy ảo cho Hyper-V Quick Create 10

Chúc các bạn thành công!

Xem thêm:

Thứ Tư, 31/10/2018 08:02
52 👨 603
0 Bình luận
Sắp xếp theo