Cách ẩn hàng cột chỉ hiện bảng dữ liệu trong Google Sheets

Khi bạn tạo bảng dữ liệu trong Google Sheets thì xung quanh bảng vẫn hiển thị các cột và hàng không sử dụng tới. Nhiều người có nhu cầu muốn ẩn cột và hàng trong Google Sheets hiển thị xung quanh bảng và chỉ hiện bảng dữ liệu trong Google Sheets để dễ dàng xem nội dung mà thôi. Dưới đây là hướng dẫn ẩn toàn bộ cột và hàng không sử dụng chỉ hiện bảng dữ liệu trong Google Sheets.

Hướng dẫn chỉ hiện bảng dữ liệu Google Sheets

Bước 1:

Đầu tiên chúng ta tạo bảng dữ liệu trong Google Sheets như bình thường hoặc mở bảng dữ liệu đã có. Tiếp đến, chúng ta nhấn chọn cột bên cạnh bảng muốn ẩn rồi nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + → để bôi đen tất cả các cột ở bên phải cột đã chọn.

Chọn các cột muốn ẩn Google Sheets

Bước 2:

Để ẩn toàn bộ những cột đã được chọn, bạn chỉ cần nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + 0 để thực hiện là được. Khi đó bạn sẽ nhìn thấy các cột không sử dụng ở bên phải của bảng dữ liệu đã được ẩn đi chỉ còn lại vùng màu xám.

Nếu muốn hiển thị lại các cột đã ẩn đi, bạn nhấn vào biểu tượng tam giác như hình dưới đây.

Ẩn các cột trong Google Sheets

Bước 3:

Tiếp tục kéo xuống bên dưới tới vị trí các hàng mà bạn muốn ẩn. Nhấn chọn hàng trống bên dưới bảng rồi nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + ↓ để bôi đen tất cả các hàng cần ẩn.

Chọn các hàng muốn ẩn trong Google Sheets

Bước 4:

Sau đó bạn cũng sử dụng tổ hợp phím Ctrl + Alt + 0 để ẩn các hàng đã chọn trong giao diện Google Sheets. Kết quả chúng ta cũng thấy những hàng không sử dụng bên dưới bảng dữ liệu đã được ẩn đi. Nếu muốn hiển thị lại hàng thì bạn nhấn vào biểu tượng tam giác

Ẩn hàng trong Google Sheets

Như vậy bảng dữ liệu trong Excel sẽ không hiện các cột và dòng không dùng tới nữa.

Chỉnh hiện bảng dữ liệu trong Google Sheets

Thứ Năm, 11/04/2024 20:54
31 👨 155
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Google Sheets