Cách bật hoặc tắt tính năng File History trong Windows 10

File History lần đầu được giới thiệu trong Windows 8 và được cải thiện trong Windows 10.

Người dùng sử dụng File History để tự động sao lưu các phiên bản file theo lịch vào vị trí chọn lưu. Bạn có thể chọn lưu các bản sao vào ổ cứng trong, ổ đĩa được kết nối ngoài (ví dụ ổ USB) hoặc có thể sao lưu trên mạng network. Ngoài ra bạn có thể thêm, xóa hoặc bỏ thư mục được sao lưu trong File History.

Qua một thời gian, File History sẽ chứa đầy đủ các phiên bản file. Nếu bản gốc bị mất, hỏng hoặc bị xóa, bạn có thể khôi phục chúng với các phiên bản khác nhau của file.

File History tận dụng một tính năng tích hợp trong hệ thống file NTFS được gọi là Change journal (Nhật ký thay đổi) để theo dõi các thay đổi trong tập tin. Về cơ bản, khi thực hiện thay đổi trên một file hoặc thư mục trên ổ cứng, nhật ký thay đổi sẽ cập nhật với một mô tả thay đổi và tên của file và thư mục đó. Do đó, để quyết định file nào cần sao lưu, File History đơn giản chỉ cần tham khảo nhật ký thay đổi NTFS. Sử dụng nhật ký thay đổi nhanh và hiệu quả và không sử dụng nhiều tài nguyên hệ thống như chạy sao lưu thông thường.

Nếu ổ đĩa được chọn làm vị trí sao lưu không khả dụng chẳng hạn như cáp USB bị ngắt kết nối hoặc mạng bảo trì, File History sẽ tiếp tục công việc của nó bằng cách lưu bản sao vào bộ nhớ trên ổ đĩa cục bộ. Khi vị trí sao lưu xuất hiện trở lại, nội dung được lưu trong bộ nhớ sẽ được chuyển sang vị trí đó và xóa khỏi ổ đĩa cục bộ.

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách bật và tắt File History trong Windows 10.

1. Cách bật hoặc tắt File History trong Settings

Bước 1. Mở Settings và click vào icon Update & security.

Bước 2.

Để tắt File History click vào Backup ở bên trái và tắt Automatically back up my files ở bên phải.

Lưu ý: Cài đặt này là mặc định.

Tắt Automatically back up my files

Lưu ý: Nếu thấy Add a drive, có nghĩa là File History đã được tắt mà không có ổ đĩa được chọn.

Bạn có thể đóng Settings nếu muốn.

Để bật File History click vào Backup ở bên trái và bật Automatically back up my files ở bên tay phải.

Lưu ý: Nếu thấy Add a drive, bạn cần chọn ổ đĩa để sao lưu File History. File History sẽ tự động bật sau đó.

Bật Automatically back up my files

File History đã được bật. Nếu muốn, bạn có thể click vào More options và thực hiện thay đổi tùy chọn sao lưu. Ở đây bạn có thể thay đổi tần suất lưu bản sao của file, thay đổi thời gian lưu các phiên bản file, thêm thư mục sao lưu, loại bỏ thư mục không sao lưu, chọn ổ đĩa File History.

Thay đổi các tùy chọn sao lưu

2. Bật hoặc tắt File History trong Control Panel

Bước 1. Mở Control Panel và click vào icon File History.

Bước 2.

Để tắt File History, click vào nút Turn off. Sau đó bạn có thể đóng Control Panel nếu muốn.

Lưu ý: Cài đặt này là mặc định.

Click vào nút Turn off

Để bật File History, click vào nút Turn on.

Click vào nút Turn on

Lưu ý: Nếu không muốn sử dụng ổ đĩa hiện tại để sao lưu, bạn cần chọn ổ đĩa File History khác. File History sẽ tự động bật sau đó. Nếu có bản sao lưu trước đó trên ổ File History này, bạn có thể chọn sử dụng nó.

Sử dụng bản sao lưu trước

File History giờ đã được bật, bạn có thể thực hiện thay đổi tùy chọn sao lưu nếu muốn.

Chọn ổ sao lưu

Bạn có thể chọn tần suất sao lưu file và thời gian giữ phiên bản đã được lưu.

Chọn tần suất sao lưu

Và cũng có thể chọn thư mục hoặc thư viện không sao lưu.

Bỏ thư mục không sao lưu

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Chủ Nhật, 30/06/2019 17:35
3,511 👨 13.180
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Windows 10