Cách sử dụng Chocolatey để cài đặt và cập nhật chương trình Windows

Nếu có nhiều chương trình Windows cần quản lý và cập nhật, có lẽ đã đến lúc bạn nên nghĩ đến sử dụng một trình quản lý gói phần mềm như Chocolatey.

Chương trình quản lý gói phần mềm gần giống như một cửa hàng ứng dụng, cho phép bạn quản lý và cập nhật tất cả các phần mềm trong một giao diện duy nhất thay vì phải sắp xếp chúng một cách riêng lẻ. Trước đây, Chocolatey chỉ có trên dòng lệnh, điều này đã giới hạn đối tượng tiềm năng của nó nhưng giao diện đồ họa người dùng của nó đã dần ổn định hơn và giờ đây mọi người đều có thể truy cập được.

Cài đặt Chocolatey và ChocolateyGUI

Trước tiên, bạn cần sử dụng dòng lệnh để khởi động và chạy Chocolatey nhưng sau đó có thể sử dụng nó thông qua giao diện đồ họa người dùng. Họ có hướng dẫn trên trang web của chương trình bạn có thể tham khảo nếu không có quyền quản trị trên máy tính, nhưng các bước trong hướng dẫn này sẽ hoạt động với hầu hết người dùng Windows 7 trở lên.

Bài viết sẽ sử dụng Powershell nhưng nếu muốn bạn cũng có thể dùng Command Prompt và được giải thích trên trang Chocolatey.

Bước 1. Mở công cụ dòng lệnh với quyền admin. Cách dễ dàng nhất là nhấn Win+X và chọn Windows Powershell (Admin).

Chọn Windows Powershell (Admin)

Bước 2. Tiếp theo, sao chép và dán Get-ExecutionPolicy vào PowerShell và nhấn Enter. Nếu thấy nó trả về Restricted, bạn có thể dán Set-ExecutionPolicy AllSigned hoặc Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process.

Dán Get-ExecutionPolicy vào PowerShell

Bước 3. Bây giờ bạn cần dán lệnh sau để cài đặt Chocolatey.

Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force; iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))

Cài đặt Chocolatey

Chocolatey đã được cài đặt và bây giờ các lệnh như choco installchoco upgrade sẽ cho phép bạn quản lý các chương trình trong dòng lệnh (cmd hoặc PowerShell). Nếu muốn sử dụng giao diện đồ họa người dùng, bạn cần thực hiện theo các bước dưới đây.

Chocolatey được cài đặt thành công

Bước 4. Trong cửa sổ Powershell admin, gõ hoặc dán lệnh sau

choco install chocolateygui

Cài đặt chương trình giao diện đồ họa người dùng

Lệnh này sẽ bắt đầu tải và cài đặt chương trình giao diện đồ họa người dùng bạn cần để quản lý trực quan Chocolatey. Bạn cần chọn Y để hoàn tất cài đặt. Nếu không muốn nhấn Y mỗi lần như vậy, bạn có thể gõ dòng sau vào PowerShell:

choco feature enable -n allowGlobalConfirmation

ChocolateyGUI đã được cài đặt và bạn không cần sử dụng dòng lệnh nữa.

Cài đặt phần mềm với ChocolateyGUI

Để mở ChocolateyGUI, tìm chương trình trên desktop hoặc trong menu Start và khởi chạy nó.

Khi mở ChocolateyGUI, bạn sẽ thấy hai tab chính ở bên trái: This PCchocolatey. This PC cho phép người dùng quản lý chương trình bạn đã cài đặt thông qua Chocolatey và chocolatey cho phép tìm kiếm chương trình bạn muốn cài đặt. Bất cứ chương trình nào bạn đã cài đặt không sử dụng Chocolatey sẽ không hiển thị ở đây. Bạn cần cài đặt lại hoặc để Chocolatey kiểm soát chúng.

Giao diện ChocolateyGUI

Phần mềm trong Chocolatey được hiển thị theo danh sách theo mặc định, được sắp xếp theo mức độ phổ biến nhưng bố cục ô giúp việc duyệt phần mềm hiệu quả hơn. Bạn có thể thay đổi bằng cách sử dụng các nút ở góc trên bên phải. Nếu duyệt thủ công có thể hơi lâu, bạn hãy sử dụng thanh tìm kiếm các chương trình cụ thể.

Cài đặt chương trình bằng Chocolatey

Khi tìm thấy phần mềm, bạn có thể xem thêm thông tin về nó hoặc cài đặt luôn nếu muốn. Khi click Install (lệnh choco install [tên chương trình] trên dòng lệnh), phần mềm sẽ tự thiết lập.

Quá trình cài đặt phần mềm

Sau khi hộp thoại kết thúc, bạn sẽ thấy phần mềm mới trong menu Start cùng với các phần mềm khác.

Cập nhật phần mềm với ChocolateyGUI

Cài đặt phần mềm dễ dàng hơn với Chocolatey nhưng tính năng cập nhật mới là điểm nổi bật của chương trình này. Với ChocolateyGUI, bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy phần mềm nào cần cập nhật, cập nhật tất cả chúng chỉ với vài cú click chuột.

Cập nhật phần mềm

Nếu muốn cập nhật một phần mềm, bạn có thể click chuột phải nó và chọn Update (sử dụng lệnh choco upgrade [tên phần mềm] trong dòng lệnh). Cách này dễ dàng hơn rất nhiều so với cách cập nhật của nhiều phần mềm khác nhưng điều tốt nhất là bạn không cần phải đi đâu để cập nhật phần mềm, chỉ cần cập nhật chúng từ trong một giao diện duy nhất. Biểu tượng làm mới với dấu hoa thị trên menu ở bên cùng bên phải có nghĩa là Update All (Cập nhật tất cả). Nếu nhấn nó, Chocolatey sẽ tự động cập nhật mọi phần mềm trong danh sách. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng lệnh choco upgrade all trong dòng lệnh.

Có thể bạn đã cài đặt hầu hết các phần mềm sử dụng hàng ngày bằng cách tải xuống và thiết lập từng chương trình một, trừ khi nhận nó thông qua Microsoft Store. Điều này khiến việc chuyển sang sử dụng Chocolatey có một chút khó khăn vì bạn phải sử dụng nó để cài đặt lại phần mềm đã cài đặt hoặc tiếp quản các cài đặt hiện có. Tuy nhiên nếu mỗi lần cài đặt phần mềm, thay vì tải và chạy .exe hoặc msi, sử dụng Chocolatey bạn sẽ thấy sự tiện lợi của nó. Thậm chí khi thiết lập máy tính mới, bạn có thể sử dụng dòng lệnh để cài đặt hàng loạt và nhận thấy bạn đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian thiết lập.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Thứ Tư, 14/08/2019 13:35
4,612 👨 16.428
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Windows 10