Cách bật/tắt tính năng Aero Snap trong Windows 10

Màn hình có thể bị lộn xộn nếu bạn có nhiều cửa sổ ứng dụng đã mở. Tính năng Snap Windows (hay còn gọi là Aero Snap) bao gồm Snap Assistant và 2x2 snapping giúp bạn sắp xếp các cửa sổ đã mở này trên desktop.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách bật hoặc tắt tính năng Aero Snap mà không cần vô hiệu hóa những phím tắt để di chuyển hay thay đổi kích thước (snap) cửa sổ trong Windows 10.

Các phím tắt bàn phím:

  • Win+Mũi tên trái

Nhấn để di chuyển hay thay đổi kích thước cửa sổ hiện hoạt động ở nửa bên trái của màn hình. Nếu có nhiều màn hình, thì bạn có thể tiếp tục nhấn để di chuyển cửa sổ sang phía màn hình bên trái.

  • Win+Mũi tên phải

Nhấn để di chuyển hay thay đổi kích thước cửa sổ hiện hoạt động ở nửa bên phải của màn hình. Nếu có nhiều màn hình, thì bạn có thể tiếp tục nhấn để di chuyển cửa sổ sang phía màn hình bên phải.

  • Win+Mũi tên lên

Nếu cửa sổ không bị di chuyển hay thay đổi kích thước, thì kích thước của nó sẽ được tối đa hóa. Nếu cửa sổ bị kéo lệch sang một bên, thì cửa sổ sẽ được di chuyển xuống góc trên cùng của phía đó.

  • Win+Mũi tên xuống

Nếu cửa sổ không bị di chuyển hay thay đổi kích thước, thì kích thước của nó sẽ được giảm tối đa. Nếu kích thước cửa sổ được tối đa hóa, lệnh sẽ khôi phục lại kích thước cũ. Nếu cửa sổ bị kéo sang một bên, thì lệnh sẽ kéo nó xuống góc dưới cùng của bên đó.

Đây là cách thực hiện:

Cách bật/tắt tính năng Aero Snap trong Windows 10

Chú ý: Các file .reg có thể tải xuống bên dưới sẽ sửa đổi giá trị chuỗi trong registry key bên dưới.

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop

DockMoving REG_SZ

0 = Disable 

1 = Enable

1. Thực hiện bước 2 (để bật) hoặc bước 3 (để tắt) bên dưới cho những gì bạn muốn làm.

2. Bật tính năng kéo để di chuyển hay thay đổi kích thước cửa sổ

Đây là thiết lập mặc định.

Tải xuống file này và chuyển đến bước 4 bên dưới.

3. Vô hiệu hóa tính năng kéo để di chuyển hay thay đổi kích thước cửa sổ

Tải xuống file này và chuyển đến bước 4 bên dưới.

4. Lưu file .reg vào desktop.

5. Nhấp đúp chuột vào file .reg đã tải xuống.

6. Khi được nhắc, nhấn vào Run, Yes (UAC), YesOK để phê duyệt hợp nhất.

7. Đăng xuất rồi đăng nhập một lần nữa hoặc khởi động lại máy tính để áp dụng thay đổi.

8. Nếu thích, bạn có thể xóa file .reg đã tải xuống nếu muốn.

Chúc bạn thực hiện thành công!

Thứ Hai, 23/12/2019 18:05
52 👨 1.169
0 Bình luận
Sắp xếp theo