Cách cài đặt Active Directory trên Windows Server 2019

Một trong những tính năng tốt nhất giúp Windows Server tỏa sáng trong lĩnh vực doanh nghiệp là Active Directory. Công cụ đăng nhập một lần này tích hợp liền mạch và dễ dàng với hầu hết các sản phẩm của Microsoft giúp việc quản lý người dùng (trong số nhiều tác vụ khác) trở nên khá dễ dàng và thú vị. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt Active Directory Domain Services trên Windows Server 2019.

Cách cài đặt Active Directory trên Windows Server 2019

Để cài đặt Active Directory Domain Service (AD DS), hãy thực hiện như sau:

Trên cài đặt CUI, thực thi các lệnh như sau:

1. Chạy PowerShell với quyền admin và cài đặt AD DS.

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

# install AD DS with admin tools
PS C:\Users\Administrator> Install-WindowsFeature -name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools 

Success Restart Needed Exit Code   Feature Result
------- -------------- ---------   --------------
True  Yes      SuccessRest... {Active Directory ,...
WARNING: You must restart this server to finish the installation process.

# restart computer to apply changes
PS C:\Users\Administrator> Restart-Computer -Force 

Trên cài đặt GUI, cấu hình như sau:

2. Chạy Server Manager và nhấp vào Add roles and features.

Nhấp vào Add roles and features
Nhấp vào Add roles and features

3. Nhấp vào nút Next.

Nhấp vào nút Next
Nhấp vào nút Next

4. Chọn Role-based or feature-based installation.

Chọn Role-based or feature-based installation
Chọn Role-based or feature-based installation

5. Chọn host bạn muốn thêm các service.

Chọn host bạn muốn thêm các service
Chọn host bạn muốn thêm các service

6. Tích vào hộp Active Directory Domain Services.

Tích vào hộp Active Directory Domain Services
Tích vào hộp Active Directory Domain Services

7. Các tính năng bổ sung được yêu cầu để thêm AD DS. Nhấp vào nút Add Features.

Nhấp vào nút Add Features
Nhấp vào nút Add Features

8. Nhấp vào nút Next.

Nhấp vào nút Next
Nhấp vào nút Next

9. Nhấp vào nút Next.

Nhấp vào nút Next
Nhấp vào nút Next

10. Nhấp vào nút Install.

Nhấp vào nút Install
Nhấp vào nút Install

11. Sau khi quá trình cài đặt kết thúc, nhấp vào nút Close.

Nhấp vào nút Close
Nhấp vào nút Close
Thứ Bảy, 27/03/2021 10:46
51 👨 4.353
0 Bình luận
Sắp xếp theo