Thiết lập Remote Desktop trên Windows Server 2019

Bài viết hôm nay sẽ giới thiệu với bạn cách thiết lập Remote Desktop trên Windows Server 2019.

Thiết lập Remote Desktop: Cài đặt phía server

Hãy kích hoạt Remote Desktop để kết nối với server từ máy tính khác. Ví dụ này cho thấy cách kích hoạt chức năng phiên duy nhất của Remote Desktop mà Windows Client OS cũng có.

1. Chạy Server Manager và chọn Local Server trên bảng điều khiển bên trái, sau đó nhấp vào Disabled cho phần Remote Desktop.

Nhấp vào Disabled cho phần Remote Desktop
Nhấp vào Disabled cho phần Remote Desktop

2. Chọn hộp Allow remote connections to this computer.

Chọn hộp Allow remote connections to this computer
Chọn hộp Allow remote connections to this computer

3. Thông báo rằng ngoại lệ tường lửa cho Remote Desktop đã được kích hoạt, hãy nhấp vào nút OK.

Nhấp vào nút OK
Nhấp vào nút OK

4. Chức năng Remote Desktop đã chuyển sang trạng thái Enabled.

Chức năng Remote Desktop đã chuyển sang trạng thái Enabled
Chức năng Remote Desktop đã chuyển sang trạng thái Enabled

Thiết lập Remote Desktop: Cài đặt phía client

Đây là cách kết nối với phiên Remote Desktop từ Client OS. Ví dụ này được thực hiện trên Windows 10.

1. Nhấp chuột phải vào biểu tượng Windows, mở Run và nhập mstsc như sau.

Nhập mstsc vào hộp Open
Nhập mstsc vào hộp Open

2. Nhập Hostname hoặc địa chỉ IP bạn muốn kết nối và nhấp vào nút Connect. Đối với các phần khác, hãy thay đổi hoặc đặt bất kỳ thông số nào bạn thích.

Nhấp vào nút Connect
Nhấp vào nút Connect

3. Nhập tên người dùng và mật khẩu bạn muốn đăng nhập.

Nhập tên người dùng và mật khẩu
Nhập tên người dùng và mật khẩu

4. Thông báo cho các certificate (chứng chỉ) được hiển thị như sau. Nhấp vào Yes để tiếp tục.

Nhấp vào Yes để tiếp tục
Nhấp vào Yes để tiếp tục

5. Mọi thứ đã được kết nối.

Mọi thứ đã được kết nối
Mọi thứ đã được kết nối
Thứ Tư, 24/03/2021 16:30
53 👨 3.973
0 Bình luận
Sắp xếp theo