Cách thay đổi tài khoản người dùng trong Ubuntu Bash Shell Windows 10

Khi bạn lần đầu tiên cài đặt Ubuntu hoặc một bản phân phối Linux khác trên Windows 10, bạn được yêu cầu tạo một tên người dùng và mật khẩu UNIX. Bash tự động đăng nhập vào tài khoản người dùng đó khi bạn khởi chạy shell. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi các thông tin đăng nhập đó nếu cần.

Cách tài khoản người dùng hoạt động trong môi trường Linux

Khi bạn thiết lập một bản phân phối Linux mới bằng cách khởi chạy nó sau khi cài đặt, bạn sẽ được yêu cầu tạo một tài khoản người dùng cho Bash shell. Windows gọi đây là “tài khoản người dùng UNIX” của bạn. Vì vậy, nếu bạn cung cấp tên “bob” và mật khẩu “letmein”, tài khoản người dùng Linux của bạn sẽ có tên là “bob” và có thư mục chính là “/home/bob.” Khi bạn cần phải nhập mật khẩu trong shell, bạn phải nhập "letmein". Các thông tin đăng nhập này hoàn toàn độc lập với tài khoản và mật khẩu người dùng Windows của bạn.

Tài khoản người dùng trong Linux

Mọi môi trường Linux bạn cài đặt đều có cấu hình riêng, bao gồm các file riêng biệt, chương trình đã cài đặt và cài đặt cấu hình. Bạn sẽ phải tạo tên người dùng và mật khẩu UNIX cho mọi bản phân phối Linux mà bạn cài đặt.

Cách thay đổi tài khoản người dùng mặc định cho Bash

Để thay đổi tài khoản người dùng mặc định trong Ubuntu Bash shell, hãy mở cửa sổ Command Prompt hoặc cửa sổ PowerShell.

Để mở cửa sổ Command Prompt, mở menu Start,“cmd”, sau đó nhấn Enter. Để mở một cửa sổ PowerShell, bấm chuột phải vào nút Start (hoặc nhấn Windows + X), rồi chọn "Windows PowerShell" từ menu Power User.

Menu Power User

Trong cửa sổ Command Prompt hoặc PowerShell (không phải cửa sổ Bash shell), hãy chạy lệnh thích hợp cho bản phân phối Linux của bạn. Thay thế "username" trong lệnh bên dưới bằng tên người dùng mới của bạn:

  • Ubuntu
ubuntu config --default-user username
  • openSUSE Leap 42
opensuse-42 --default-user username
  • SUSE Linux Enterprise Server 12
sles-12 --default-user username

Bạn chỉ có thể chỉ định tài khoản người dùng đã tồn tại trong môi trường Linux.

Ví dụ, để thiết lập người dùng mặc định là root, hãy chạy lệnh sau đây. Điều này thuận tiện nếu bạn quên mật khẩu tài khoản người dùng UNIX của mình, vì người dùng root có toàn quyền truy cập hệ thống. Bạn sẽ có thể tạo tài khoản người dùng mới và đặt lại mật khẩu cho tài khoản người dùng hiện tại của mình từ root shell.

  • Ubuntu
ubuntu config --default-user root
  • openSUSE Leap 42
opensuse-42 --default-user root
  • SUSE Linux Enterprise Server 12
sles-12 --default-user root

Thay đổi tài khoản mặc định

Cách tạo tài khoản người dùng mới trong Bash

Bạn có thể tạo tài khoản người dùng bằng cách chạy lệnh adduser từ bên trong Bash shell của môi trường Linux. Ví dụ, để thực hiện việc này trên Ubuntu, chỉ cần chạy lệnh sau, thay thế “newuser” bằng tên tài khoản người dùng mới của bạn:

sudo adduser newuser

Cung cấp mật khẩu tài khoản người dùng hiện tại của bạn để xác thực và sau đó nhập mật khẩu cho tài khoản người dùng mới. (Nếu bạn không nhớ mật khẩu tài khoản UNIX hiện tại của mình, hãy sử dụng các lệnh đã trình bày trong phần trước để đặt người dùng root làm tài khoản người dùng mặc định trước tiên).

Bạn cũng sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin khác, như "full name” (tên đầy đủ) và số điện thoại cho tài khoản mới. Tất cả dữ liệu này được lưu trữ cục bộ trên máy tính của bạn và không quan trọng lắm. Bạn chỉ cần nhấn Enter để bỏ trống các trường này.

Sau khi bạn tạo một tài khoản người dùng mới, bạn có thể biến nó thành tài khoản người dùng mặc định bằng cách sử dụng lệnh trên, hoặc chuyển nó sang lệnh su được hiển thị trong hình dưới đây.

Tạo tài khoản mới

Cách thay đổi mật khẩu tài khoản người dùng Bash

Để thay đổi mật khẩu tài khoản người dùng Bash, bạn sẽ cần sử dụng các lệnh Linux bình thường bên trong môi trường Bash. Để thay đổi mật khẩu của tài khoản người dùng hiện tại, bạn sẽ khởi chạy một Bash shell và chạy lệnh sau:

passwd

Nhập mật khẩu hiện tại của tài khoản người dùng và sau đó cung cấp mật khẩu mới.

Để thay đổi mật khẩu của tài khoản người dùng khác - ví dụ, nếu bạn quên mật khẩu và sau đó đặt tài khoản gốc làm tài khoản người dùng mặc định - bạn sẽ chạy lệnh sau, trong đó “username” là tên người dùng của tài khoản có mật khẩu bạn muốn thay đổi:

passwd username

Lệnh này phải được chạy với quyền root, vì vậy bạn sẽ cần thêm tiền tố cho nó bằng sudo trên Ubuntu, nếu bạn không chạy nó với tư cách là người dùng root:

sudo passwd username

Thay đổi mật khẩu

Cách chuyển đổi giữa các tài khoản người dùng

Tên người dùng config --default-user trên Ubuntu (hoặc lệnh tương đương cho bản phân phối Linux của bạn) kiểm soát tài khoản người dùng nào mà Bash shell sẽ sử dụng theo mặc định. Tuy nhiên, nếu bạn muốn sử dụng nhiều tài khoản người dùng với Bash, bạn có thể chuyển đổi giữa các tài khoản trong khi ở trong một Bash shell.

Để thực hiện việc này, hãy chạy lệnh sau trong trình Bash shell, thay thế "username" bằng tên người dùng bạn muốn sử dụng:

su username

Bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu của tài khoản người dùng khác và sau đó bạn sẽ được chuyển sang tài khoản người dùng đó trong trình Bash shell.

Chuyển đổi giữa các tài khoản

Chúc bạn thành công!

Xem thêm:

Thứ Ba, 04/09/2018 18:32
52 👨 6.913
0 Bình luận
Sắp xếp theo