Cách chia sẻ một thư mục (folder) qua mạng LAN trên Windows 10

Trên Windows 10, quá trình này đã đơn giản hơn rất nhiều

Trên các phiên bản Windows trước, việc chia sẻ thư mục (folder) khá khó khăn. Tuy nhiên trên Windows 10, quá trình này đã đơn giản hơn rất nhiều. Một số tùy chọn chia sẻ trên Windiows 10 cung cấp tính năng toàn quyền kiểm soát cho người dùng (chẳng hạn như Reading và Writing).

Chia sẻ thư mục qua mạng LAN thường được sử dụng tại văn phòng, nơi có nhiều người cùng làm việc. Để chia sẻ một thư mục trên Windows 10 qua mạng LAN, bạn thực hiện theo các bước dưới đây:

Bước 1: Kích chuột phải vào thư mục mà bạn muốn chia sẻ, sau đó click chọn Properties.

Kích chuột phải vào thư mục mà bạn muốn chia sẻ, sau đó click chọn Properties.

Bước 2: Trên cửa sổ Sharing Properties, bạn click chọn thẻ Sharing.

Dưới mục Network file and Folder Sharing, bạn click chọn Share.

chọn thẻ Sharing

Bước 3: Nhập tên người mà bạn muốn chia sẻ thư mục. Tiếp theo sau khi đã thêm xong tên vào danh sách, bạn click chọn Share.

chọn Share

Bước 4: Nếu muốn kiểm soát quyền truy cập đọc và viết (read and write) của thư mục trong quá trình chia sẻ, bạn click chọn Advanced Sharing trên cửa sổ Share Properties.

chọn Advanced Sharing

Bước 5: Đánh tích tùy chọn Share this folder, và click chọn Permissions.

chọn Share this folder, và click chọn Permissions

Bước 6: Tiếp theo đánh tích chọn Full Control, sau đó click chọn OK.

chọn Full Control

Lưu ý:

  • Tiến hành chỉnh sửa quyền cho phép trong thẻ Security để cung cấp toàn quyền kiểm soát thư mục trong quá trình chia sẻ.
  • Nếu thiết lập Security không thay đổi, có ít nhất số lượng một người truy cập trong Sharing và Security sẽ được cân nhắc trong quá trình chia sẻ.

Bước 7: Click chọn thẻ Security. Để thay đổi quyền cho phép, bạn click chọn Edit.

 chọn Edit

Bước 8: Click chọn Add.

chọn Add

Bước 9: Nhập Everyone vào khung Enter the object names to select rồi click chọn OK.

Nhập Everyone vào khung Enter the object names to select

Bước 10: Trong mục Username, bạn chọn Everyone, sau đó đánh tích chọn Full Control.

Cuối cùng click chọn OK để hoàn tất toàn bộ quá trình.

chọn OK để hoàn tất toàn bộ quá trình

Tham khảo thêm một số bài viết dưới đây:

Chúc các bạn thành công!

Thứ Năm, 26/09/2019 08:39
411 👨 87.264