Cách bật/tắt tùy chọn Use small taskbar buttons trong Windows 10

Taskbar (thanh tác vụ) là thành phần giao diện người dùng cổ điển trong Windows. Được giới thiệu lần đầu tiên trong Windows 95, nó tồn tại trong tất cả các phiên bản Windows được phát hành sau đó. Nhiệm vụ chính của thanh tác vụ là cung cấp một công cụ hữu ích để hiển thị tất cả ứng dụng đang chạy, mở cửa sổ dưới dạng các tác vụ và chuyển đổi nhanh giữa chúng.

Trong bài viết này, Quantrimang.com sẽ hướng dẫn bạn đọc cách bật/tắt tùy chọn Use small taskbar buttons để thay đổi nhanh kích thước của các nút trên thanh tác vụ trong Windows 10.

Bật/tắt tùy chọn Use small taskbar buttons trong Settings

Để bật tùy chọn Use small taskbar buttons trong Windows 10, hãy làm như sau.

1. Mở Settings.

2. Chuyển đến Personalization > Taskbar.

3. Ở bên phải, bật tùy chọn Use small taskbar buttons. Điều này sẽ làm cho các nút trên thanh tác vụ của bạn nhỏ hơn ngay lập tức.

Bật/tắt tùy chọn Use small taskbar buttons trong Settings
Bật/tắt tùy chọn Use small taskbar buttons trong Settings

4. Để khôi phục kích thước mặc định của thanh tác vụ, hãy tắt tùy chọn Use small taskbar buttons.

Bật/tắt tùy chọn Use small taskbar buttons bằng Registry

Ngoài ra, bạn có thể áp dụng một tinh chỉnh Registry để bật/tắt tùy chọn Use small taskbar buttons theo các bước sau đây:

1. Mở ứng dụng Registry Editor.

2. Đi đến Registry key sau.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

3. Ở bên phải, tạo một giá trị DWORD 32-bit mới có tên TaskbarSmallIcons.

Lưu ý: Ngay cả khi đang chạy Windows 64-bit, bạn vẫn phải tạo giá trị DWORD 32 bit.

Tạo một giá trị DWORD 32-bit mới có tên TaskbarSmallIcons
Tạo một giá trị DWORD 32-bit mới có tên TaskbarSmallIcons

4. Đặt dữ liệu giá trị của nó thành 1 để bật tùy chọn Use small taskbar buttons.

Dữ liệu giá trị 0 sẽ khôi phục kích thước mặc định của thanh tác vụ.

Để áp dụng các thay đổi được thực hiện bởi tinh chỉnh Registry, bạn cần đăng xuất và đăng nhập lại vào tài khoản người dùng của mình. Ngoài ra, bạn có thể khởi động lại Explorer shell.

Thứ Tư, 06/05/2020 11:42
51 👨 278
0 Bình luận
Sắp xếp theo