Cách bật/tắt tùy chọn Show badges on taskbar buttons trong Windows 10

Theo mặc định, nếu đang chạy Windows 10 V1703 trở lên, bạn sẽ thấy dấu hiệu trên các nút thuộc thanh tác vụ. Điều này nghĩa là nếu bạn đã mở/ghim một ứng dụng có thông báo, thì một con số sẽ được hiển thị trên biểu tượng ứng dụng trong thanh tác vụ. Điều này rất hữu ích cho người dùng, vì có thể dễ dàng xem ứng dụng nào có bao nhiêu thông báo trong thời gian thực.

Bật/tắt tùy chọn Show badges on taskbar buttons trong Windows 10

Trong bài viết này, Quantrimang.com sẽ chỉ cho bạn cách bật/tắt tùy chọn Show badges on taskbar buttons tùy theo nhu cầu.

Phương pháp 1 - Qua ứng dụng Settings

Lưu ý: Các bước này được minh họa trên Windows 10 V1903. Những tùy chọn và nội dung có thể thay đổi ở các phiên bản kế tiếp.

1. Nhấp chuột phải vào nút Start hoặc nhấn phím Win+X và chọn Settings.

2. Trong ứng dụng Settings, điều hướng đến Personalization > Taskbar.

3. Bây giờ, ở bên phải của thanh tác vụ, bên dưới Show badges on taskbar buttons, hãy chuyển đổi tùy chọn sang trạng thái On để cho phép Windows hiển thị dấu hiệu trên thanh tác vụ. Hoặc bạn có thể chuyển tùy chọn sang trạng thái Off để ẩn dấu hiệu trên các nút ứng dụng thuộc thanh tác vụ.

Chuyển đổi tùy chọn sang trạng thái On để cho phép Windows hiển thị dấu hiệu trên thanh tác vụ
Chuyển đổi tùy chọn sang trạng thái On để cho phép Windows hiển thị dấu hiệu trên thanh tác vụ

Cài đặt của bạn sẽ được lưu và áp dụng ngay lập tức.

Phương pháp 2 - Qua Registry

Lưu ý: Các bước tiếp theo sẽ liên quan đến thao tác với Registry. Việc mắc lỗi trong khi thao tác với Registry có thể ảnh hưởng xấu đến hệ thống của bạn. Vì vậy, hãy cẩn thận trong khi chỉnh sửa các mục Registry và tạo điểm khôi phục hệ thống trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào.

1. Nhấn Win+R và nhập regedit vào hộp thoại Run để mở Registry Editor. Nhấn OK.

2. Ở phía bên trái của cửa sổ Registry Editor, điều hướng đến registry key sau:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
Điều hướng đến registry key trên
Điều hướng đến registry key trên

3. Bây giờ, ở bên phải của registry key Advanced, hãy tìm DWORD registry (REG_DWORD) có tên là TaskbarBadges. Nhấp đúp chuột vào DWORD registry này để sửa đổi Value data của nó. Giá trị 1 nghĩa là dấu hiệu trên thanh tác vụ sẽ được hiển thị.

Sửa đổi Value data của TaskbarBadges
Sửa đổi Value data của TaskbarBadges

4. Đặt Value data thành 0 để tắt tùy chọn Show badges on taskbar buttons. Bấm OK và đóng Registry Editor, rồi khởi động lại để thay đổi có hiệu lực.

Thứ Sáu, 08/05/2020 07:56
51 👨 1.778
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Windows 10