Cách bật/tắt tính năng Index Encrypted Files trong Windows 10

Theo mặc định, Windows sẽ sử dụng chỉ mục khi tìm kiếm để cung cấp cho bạn kết quả tìm kiếm nhanh hơn. Chỉ mục tìm kiếm chỉ bao gồm các địa điểm bạn đã chọn. Những vị trí này có thể được lọc theo loại file (phần mở rộng), thuộc tính file và nội dung file bạn muốn lập chỉ mục.

Lập chỉ mục các file được mã hóa

Chỉ mục sử dụng service Windows Search và chạy dưới dạng tiến trình Searchindexer.exe trong nền. Chỉ mục sẽ tự động xây dựng lại và cập nhật các thay đổi đã thực hiện cho những vị trí được bao gồm, kể từ lần lập chỉ mục cuối cùng để tăng độ chính xác của kết quả tìm kiếm. Theo mặc định, tốc độ lập chỉ mục bị giảm do hoạt động của người dùng. Nếu máy tính đang rảnh rỗi, thì tốc độ lập chỉ mục sẽ trở về tối đa để hoàn thành việc lập chỉ mục nhanh hơn.

Windows Search 4.0 trở lên hỗ trợ đầy đủ việc lập chỉ mục các file được mã hóa trên những hệ thống file cục bộ bằng EFS, cho phép người dùng lập chỉ mục và tìm kiếm thuộc tính, cũng như nội dung của các file được mã hóa. Người dùng có thể cấu hình Windows Search theo cách thủ công để bao gồm các file được mã hóa hoặc admin có thể cấu hình tùy chọn này với Group Policy.

Windows Search đảm bảo rằng chỉ những người dùng có quyền phù hợp mới có thể tìm kiếm nội dung của các file được mã hóa, bằng cách tuân theo ACLs và hạn chế quyền truy cập đối với người dùng có quyền giải mã cho các file. Ngoài ra, Windows Search chỉ giới hạn quyền truy cập vào các file được mã hóa cho việc tìm kiếm cục bộ. Windows Search không trả về các file được mã hóa trong kết quả tìm kiếm khi truy vấn được bắt đầu từ xa.

Cách bật/tắt tính năng Index Encrypted Files trong Windows 10

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách bật hoặc tắt tính năng Index Encrypted Files (lập chỉ mục các file được mã hóa) cho trong Windows 10.

Lưu ý: Bạn phải đăng nhập với quyền admin để thực hiện thay đổi.

Vì lý do bảo mật, không nên bật tính năng Index Encrypted Files, trừ khi bản thân vị trí lập chỉ mục tìm kiếm được bảo vệ bằng việc mã hóa toàn bộ volume (như BitLocker Drive Encryption hoặc giải pháp của bên thứ 3).

Đây là cách thực hiện:

1. Mở Control Panel (chế độ xem biểu tượng), nhấn vào biểu tượng Indexing Options và đóng Control Panel.

2. Nhấp vào nút Advanced.

Nhấp vào nút Advanced
Nhấp vào nút Advanced

3. Thực hiện bước 4 (để bật) hoặc bước 5 (để tắt) bên dưới cho những gì bạn muốn làm.

4. Để bật Index Encrypted Files:

A) Chọn hộp Index encrypted files.

Chọn hộp Index encrypted files
Chọn hộp Index encrypted files

B) Nếu vị trí chỉ mục không được mã hóa, hãy nhấn vào Continue nếu bạn chắc chắn.

Nhấn vào Continue
Nhấn vào Continue

C) Chuyển đến bước 6 bên dưới.

5. Để tắt Index Encrypted Files:

A) Bỏ chọn hộp Index encrypted files.

Bỏ chọn hộp Index encrypted files
Bỏ chọn hộp Index encrypted files

B) Nhấn OK.

Nhấn OK
Nhấn OK

C) Chuyển đến bước 6 bên dưới.

6. Nhấn OK để áp dụng thay đổi.

7. Chỉ mục tìm kiếm bây giờ sẽ được xây dựng lại để cập nhật thay đổi.

Chỉ mục tìm kiếm bây giờ sẽ được xây dựng lại để cập nhật thay đổi
Chỉ mục tìm kiếm bây giờ sẽ được xây dựng lại để cập nhật thay đổi

8. Nhấn vào Close.

Thứ Hai, 23/03/2020 11:46
3,73 👨 1.340
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Nhân Tâm
    Nhân Tâm

    Chào admin.

    Mình có folder encrypt bởi 1 user. Sau đó cài lại máy tính. User admin mới không thao tác được trên thư mực này. Không bỏ encrypt được. Phần tick chọn encrypt bị mờ đi. trong mục Advanced của thư mục. Có cách nào xoá encprypt của user cũ không ah. Hiện tại không sao chép mở được các file trong thư mục. Cảm ơn

    Thích Phản hồi 20:22 19/06