• Cách cài đặt plugin WordPress Cách cài đặt plugin WordPress
    Sau khi cài đặt WordPress, điều đầu tiên mà mọi người cần bắt đầu cần học là cách cài đặt plugin WordPress. Trong hướng dẫn từng bước này, Quantrimang.com sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt plugin WordPress.
  • Cách hủy kích hoạt plugin khi không thể truy cập WP-Admin Cách hủy kích hoạt plugin khi không thể truy cập WP-Admin
    Trong bài viết này, Quantrimang.com sẽ chỉ cho bạn cách hủy kích hoạt tất cả các plugin WordPress khi không thể truy cập wp-admin. Có hai phương pháp để vô hiệu hóa plugin. Một yêu cầu bạn sử dụng FTP và cái còn lại yêu cầu bạn sử dụng phpMyAdmin.