• Cách thiết lập VPN trên máy Mac Cách thiết lập VPN trên máy Mac
    Thiết lập VPN trên máy Mac thật sự rất dễ dàng. macOS có hỗ trợ tích hợp sẵn và một số dịch vụ VPN cung cấp phần mềm của riêng mình. Bạn cũng có thể cài đặt các công cụ của bên thứ ba để sử dụng các giao thức khác nhau.
  • Cách gỡ ứng dụng cài đặt trên Mac OS Cách gỡ ứng dụng cài đặt trên Mac OS
    Những ứng dụng cài đặt trên máy Mac không còn sử dụng nữa nên người dùng muốn xóa ứng dụng. Vậy làm sao để xóa ứng dụng cài đặt trên máy Mac?