• Cách mở lại ứng dụng vừa thoát trên macOS Cách mở lại ứng dụng vừa thoát trên macOS
    Ứng dụng AppBeBack trên thiết bị macOS có tính năng mở lại những ứng dụng đã thoát hoàn toàn trên thiết bị, mà người dùng không cần khởi động lại từ đầu theo cách thủ công.
  • Những ứng dụng miễn phí nên cài đặt khi mới mua Macbook Những ứng dụng miễn phí nên cài đặt khi mới mua Macbook
    Khi mới mua Macbook, mặc định Apple đã cài đặt cho người dùng một số những ứng dụng để sử dụng. Tuy nhiên, những ứng dụng đó chưa thực sự đáp ứng nhu cầu sử dụng phong phú của người dùng. Những ứng dụng trong bài viết dưới đây bạn đọc có thể tham khảo để cài đặt trên thiết bị.