Trắc nghiệm về lập trình C P2

Nếu bạn yêu thích về lập trình, đặc biệt là ngôn ngữ lập trình C thì bài trắc nghiệm dưới đây sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin bổ ích để học tập. Những câu hỏi sát với nội dung của những bài học, chắc chắn sẽ cho bạn nhiều kiến thức bổ ích.

Xem thêm:

 • Câu 1. Khi kết thúc chương trình C, giá trị nào được trả về cho hệ điều hành?
  • 0
  • 1
  • -1
  • Không có giá trị 
 • Câu 2. Chức năng duy nhất mà tất cả các chương trình C phải có là gì?
  • Bắt đầu 
  • Hệ thống 
  • Chính 
  • Chương trình 
 • Câu 3. Dấu câu nào được sử dụng để báo hiệu sự bắt đầu và kết thúc của 1 block code
  • {} 
  •  → và ← 
  • BEGIN và END 
  • (and)
 • Câu 4. Dấu câu nào kết thúc hầu hết các dòng mã C?
  • .
  • :
  • ;
  • ,
 • Câu 5. Cách comment chính xác trong ngôn ngữ C là gì?
  •  * / Bình luận * / 
  •  ** Bình luận **
  •  / * Bình luận * / 
  •  {Bình luận}
 • Câu 6. Đâu không phải là kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ lập trình C
  • float 
  • real 
  • int
  • double
 • Câu 7. Ký hiệu nào dưới đây dùng để so sánh 2 biến với nhau
  • : = 
  • Bằng 
  • ==
 • Câu 8. Kiểu dữ liệu boolean được định nghĩa
  •  & 
  • && 
  •  | 
  •  | &
 • Câu 9. Đánh giá! (1 &&! (0 || 1))
  • Đúng 
  • Sai 
  • Không thể so sánh 
 • Câu 10. Giá trị cuối cùng của x khi mã được chạy là gì?
  int x;
  for(x = 0; x < 10; x++) { }
  • 10
  • 9
  • 0
  • 1
Tệ quá!
Khá hơn đấy 
Tuyệt vời!
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Tư, 10/10/2018 16:36
43 👨 4.255
0 Bình luận
Sắp xếp theo