Trắc nghiệm mức độ hiểu biết về Internet của bạn?

Ngày nay mạng Internet là một phần không thể thiếu trong thời buổi công nghệ. Dù đã có mặt từ khá lâu và được sử dụng rộng rãi thế nhưng nhiều người vẫn chưa am hiểu hết về chúng. Trong bài viết dưới đây Quản trị mạng sẽ cùng bạn tìm hiểu những điều thú vị xoay quanh chủ đề mạng Internet.

Câu 1. Mạng Internet ra đời vào năm nào? Trình bày lịch sử phát triển của Internet.

A. 1965
B. 1969
C. 1978
D. 1984

Câu 2. Đâu là tên của một trình duyệt web?

A. Bring
B. Opera
C. Google
D. Yahoo

Câu 3. Dịch vụ Ineternet được chính thức cung cấp tại Việt Nam vào năm nào?.

A. 1986
B. 1990
C. 1997
D. 2000

Câu 4. Để 2 mạng có thể kết nối với nhau thì:

A. Chỉ cần dùng 1 thiết bị để kết nối 2 mạng đó
B. Cần phải có các giao thức truyền tin như các ngôn ngữ để 2 mạng có thể trao đổi.
C. Cần cả 2 điều kiện a) và b)
D. Không thể kết nối 2 mạng

Câu 5. Ethernet là?

A. Tiền thân của Internet
B. Một chuẩn mạng cục bộ (LAN)
C. Một chuẩn mạng diện rộng (MAN)
D. Mô hình phân tầng

Câu 6. Các thiết bị thường dùng để kết nối các mạng trên Internet

A. Router
B. Card mạng
C. Cáp
D. HUB

Câu 7. Các quy tắc điều khiển, quản lý việc truyền thông máy tính được gọi là :

A. Các vật mang
B. Các giao thức
C. Các dịch vụ
D. Các hệ điều hành mạng

Câu 8. Giao thức được dùng chủ yếu trên Internet? Trình bày về giao thức đó.

A. NETBEUI
B. IPX/SPX
C. TCP/IP
D. ARPA

Câu 9. TCP/IP là

A. 1 giao thức
B. 1 bộ giao thức
C. 1 thiết bị mạng
D. 1 phần mềm

Câu 10. Mô hình OSI có mấy tầng? Trình bày về mô hình OSI và các tầng của TCP/IP?

A. 3 tầng
B. 4 tầng
C. 5 tầng
D. 7 tầng

Câu 11. TCP có mấy tầng?

A. 3 tầng
B. 4 tầng
C. 5 tầng
D. 7 tầng

Câu 12. Trong các thuật ngữ dưới, những thuật ngữ nào chỉ bộ giao thức?

A. TCP/IP
B. NetBEUI
C. LAN/WAN
D. IPX/SPX

Câu 13. Các tầng nào dưới đây không thuộc giao thức TCP/IP ?

A. Tầng truy cập mạng
B. Tầng vật lý
C. Tầng Internet
D. Tầng giao vận

Câu 14. Hãy chọn đúng các nhà cung cấp dịch vụ Internet và nêu tên đầy đủ của từ viết tắt

A. IAP
B. ISP
C. IIS
D. ICP

Câu 15. Trong các thuật ngữ dưới đây, những thuật ngữ nào KHÔNG chỉ dịch vụ Internet

A. WWW (World Wide Web)
B. Chat
C. E-mail
D. TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Đáp án:

1. B

2. B

3. C

4. C

5. B

6. A

7. B

8. C

9. B

10. D

11. B

12. A, B, D

13. A, C, D

14. B

15. B

Xem thêm:

Thứ Ba, 02/10/2018 15:43
51 👨 14.065
0 Bình luận
Sắp xếp theo