Tìm hiểu và cài đặt RAID với Windows 2000 Server

Windows 2000, cũng giống như Windows NT 4.0, vẫn hổ trợ cái được gọi là chương trình RAID, hay còn gọi là "Redundant Array of Independent Disk" hay là "Inexpesive Disk". Với phần mềm RAID, hệ điều hành chịu trách nhiệm về tất cả các chức năng của RAID, và máy chủ không đòi hỏi phải sử dụng phần cứng gọi là "RAID Controller".

Mặc dù phương pháp sử dụng phần mềm sẽ rẻ tiền và tiết kiệm hơn, dĩ nhiên nó có khuyết điểm là chậm hơn, cũng như không đáng tin cậy hơn khi dùng phần cứng. Lưu ý tất cả việc cài đặt RAID với phần mềm đều được làm thông qua Disk Management (Quản lý disk) trong Microsoft Management Control (MMC). Có rất nhiều RAID, tuy nhiên trong phần này sẽ chỉ đề cập đến một số RAID thông dụng như RAID 0, RAID 1, hay RAID 5.

RAID 0

Còn được gọi là "Striped Volume", nó được sử dụng để gia tăng sự truy cập dử liệu. Trong cấu hình RAID 0 này nó có thể hổ trợ từ 2 disk cho đến 32 physical disk, dử liệu được chia đều ra trên các disk, và nó làm việc như là một logical khối (Volume). Mặc dù nó được gọi là RAID (Redundancy Array of Inexpesive Disk), nhưng thật sự trong cấu hình này nó không có "Redundancy". Với cấu hình RAID này, nếu một trong hai disk của khối RAID này rớt thì sự truy cập dử liệu vào khối này sẽ bị mất hết.

RAID 1

Cấu hình RAID này còn được gọi là cấu hình "Khối Phản Chiếu" (Mirrored Volume), trong cấu hình này dử liệu được mirrored giữa hai physical disk cho mục đích redundancy. Với RAID 1 tất cả những dử liệu được viết vô volume thứ nhất trong khối mirrored thì nó sẽ được viết vô volume thứ hai trong khối này bởi fault tolerant driver ftdisk.sys.

RAID 5

RAID 5 thường được biết như là "Stripe set with parity". Trong cấu hình RAID này, nó sử dụng ít nhất là 3 và nhiều nhất là 32 physical disks, không chỉ riêng dử liệu được phân phối đều trên các disk mà những thông tin liên kết cũng được phân phối trên các disks, để chắc chắn rằng dử liệu sẽ được cấu thành lại nếu một trong những disk độc lập bị rớt. Nói đúng hơn là nếu bất kì disk nào trong khối này bị rớt thì bạn có thể thay đổi một disk mới và nó sẽ tự động cấu hình lại (Rebuild) tất cả những dử liệu đã bị mất.

Cách cài RAID dùng Windows 2000 advance server

Bạn có thể tham khảo những tấm hình sau đây để cài RAID. Mình không có nhiều thời gian để viết bài từng bước một, hy vọng những hình ảnh diễn giải dưới đây sẽ có thể giúp bạn cài RAID thành công. Tạm thời mình mới chỉ cài RAID 0, trong nay nếu có thêm thời gian mình sẽ soạn thêm phần cài RAID 1 và RAID 5.

Bạn cũng có thể cài RAID 1 và RAID 5 giống như cách cài của RAID 0 chỉ khác là bạn chọn mục "Mirrored Volume" và "RAID 5-Volume".


Hình 1

Như mình đã đề cập ở trên tất cả các RADI đều được cài thông qua chương trình Disk Management của Windows 2000.
Để có thể cài RAID 0, bạn cần tối thiểu hai hard disk.

Khởi đầu cài RAID thì bạn phải right click vào My Computer rồi chọn mục Manage như "Hình 1"


Hình 2

Sau đó bạn chọn mục Disk Management ở phần bên trái của windows như "Hình 2"


Hình 3

Right click vào DISK 0 chọn mục Upgrade to Dynamic Disk như hình 3.


Hình 4


Thứ Ba, 03/08/2004 11:18
31 👨 2.871
0 Bình luận
Sắp xếp theo