Cách khởi động lại tiến trình Windows Explorer.exe

Đôi khi sử dụng Windows 10, bạn có thể thấy rằng desktop Windows bị đóng băng và bạn không còn có thể sử dụng menu Start, nhấp vào chương trình, kéo file hoặc chuyển đổi giữa các cửa sổ nữa. Điều này có thể do Windows Explorer hoặc Explorer.exe gây ra và thường có thể được khắc phục bằng cách khởi động lại tiến trình này.

Explorer.exe là một file thực thi trong các hệ điều hành Windows được đặt tại C:\Windows\explorer.exe. Khi Windows khởi động và người dùng đăng nhập, hệ điều hành sẽ khởi chạy tiến trình Explorer.exe, hiển thị môi trường người dùng Windows như desktop, thanh tác vụ và menu Start.

Để khởi động lại tiến trình Explorer.exe, bạn có thể thực hiện 3 phương pháp khác nhau mà Quantrimang.com mô tả bên dưới.

Phương pháp 1: Khởi động lại Windows Explorer.exe qua Task Manager

Nếu bạn đang sử dụng Windows 10, cách dễ nhất để khởi động lại Explorer.exe là thông qua Task Manager.

Để khởi động lại Explorer.exe trong Windows 10, vui lòng làm theo các bước sau:

1. Mở Task Manager bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl+Alt+Delete và chọn Task Manager hoặc nhấp chuột phải vào thanh tác vụ và chọn Task Manager. Khi Task Manager được mở, hãy nhấp vào tùy chọn More details.

Nhấp vào tùy chọn More details
Nhấp vào tùy chọn More details

2. Khi danh sách đầy đủ các tiến trình được hiển thị, cuộn xuống cho đến khi bạn tìm thấy tiến trình Windows Explorer. Sau đó nhấp chuột phải vào tiến trình này và chọn Restart.

Nhấp chuột phải vào tiến trình và chọn Restart
Nhấp chuột phải vào tiến trình và chọn Restart

3. Tiến trình Explorer.exe sẽ kết thúc và tự động khởi động lại. Trong quá trình này, bạn sẽ thấy desktop biến mất trong một thời gian ngắn và sau đó xuất hiện lại.

4. Bây giờ Windows Explorer đã được khởi động lại, bạn có thể đóng Task Manager.

Phương pháp 2: Khởi động lại Windows Explorer.exe từ Command Prompt

Phương pháp này cho phép bạn khởi động lại tiến trình Explorer.exe trực tiếp từ Command Prompt. Phương pháp này hoạt động trong Windows 7, Windows 8 và Windows 10.

Để khởi động lại Explorer.exe từ Command Prompt, vui lòng làm theo các bước sau:

1. Mở Command Prompt.

2. Khi Command Prompt mở ra, hãy gõ lệnh taskkill /F /IM explorer.exe & start explorer vào đó và nhấn Enter trên bàn phím. Lệnh này sẽ chấm dứt explorer.exe và sau đó, ngay lập tức khởi động lại tiến trình để bạn có thể thấy desktop của mình một lần nữa.

Gõ lệnh taskkill /F /IM explorer.exe & start explorer
Gõ lệnh taskkill /F /IM explorer.exe & start explorer

3. Sau khi nhập lệnh, bạn sẽ thấy desktop Windows biến mất trong một giây và sau đó khởi động lại. Bây giờ, bạn có thể đóng Windows Command Prompt vì tiến trình Explorer.exe đã được khởi động lại.

Phương pháp 3: Thoát Explorer và sau đó khởi động lại thông qua Task Manager

Nếu bạn đang sử dụng Windows 7 hoặc bất kỳ phiên bản Windows nào, bạn cũng có thể khởi động lại tiến trình Explorer.exe bằng cách trước tiên kết thúc tiến trình trong Task Manager và sau đó chạy lại từ hộp thoại Create New Task.

Để khởi động lại explorer.exe bằng cách kết thúc tiến trình trước tiên, bạn có thể thực hiện các bước sau:

1. Mở Task Manager. Khi Task Manager được mở, hãy cuộn qua danh sách các tiến trình cho đến khi bạn tìm thấy tiến trình explorer.exe và nhấp chuột phải vào nó. Khi menu ngữ cảnh mở ra, nhấp vào tùy chọn End Process.

Nhấp vào tùy chọn End Process
Nhấp vào tùy chọn End Process

2. Khi bạn cố gắng kết thúc tiến trình explorer.exe, bạn cần xác nhận yêu cầu. Nhấp vào nút End Process để xác nhận.

Nhấp vào nút End Process để xác nhận
Nhấp vào nút End Process để xác nhận

3. Bây giờ, bạn sẽ thấy Explorer biến mất và bạn bị bỏ lại với một màn hình trống cùng Task Manager. Trong Task Manager, nhấp vào menu File và chọn New Task (Run...).

Nhấp vào menu File và chọn New Task (Run...)
Nhấp vào menu File và chọn New Task (Run...)

4. Khi lời nhắc Create New Task xuất hiện, hãy nhập explorer.exe vào trường Open: rồi nhấn nút OK.

Nhập explorer.exe vào trường Open:
Nhập explorer.exe vào trường Open:

5. Tiến trình Explorer.exe sẽ khởi chạy và bạn sẽ thấy Windows Desktop một lần nữa. Bây giờ, tiến trình Explorer.exe đã bắt đầu và bạn có thể thấy desktop. Chỉ cần đóng Task Manager nữa là xong.

Thứ Tư, 22/07/2020 14:31
44 👨 8.886
0 Bình luận
Sắp xếp theo