Trắc nghiệm kiến thức khoa học máy tính, làm tí cho vui (phần 2)

Series các bài trắc nghiệm về chủ đề khoa học máy tính đề cập tới nhiều lĩnh vực với bộ câu hỏi gồm 4 câu trả lời và đáp án ở cuối trang. Sau phần 1, Quản trị mạng tiếp tục giới thiệu phần 2. Hãy cùng thử sức xem bạn trả lời được bao nhiêu câu?

 1. Đâu là bộ tìm kiếm đầu tiên trên Internet?
  1. Google
  2. Archie
  3. Altavista
  4. WAIS
 2. Số bit của một địa chỉ IPv6 là bao nhiêu?
  1. 32 bit
  2. 64 bit
  3. 128 bit
  4. 256 bit
 3. Đâu là trình duyệt web đầu tiên ra đời năm 1990?
  1. Internet Explorer
  2. Mosaic
  3. Mozilla
  4. Nexus
 4. Đâu là ngôn ngữ lập trình dùng để tạo các phần mềm như Applets?
  1. COBOL
  2. C
  3. Java
  4. BASIC
 5. Virus máy tính đầu tiên được biết đến là?
  1. Rabbit
  2. Creeper Virus
  3. Elk Cloner
  4. SCA Virus
 6. Đâu là ngôn ngữ lập trình dùng riêng cho trí tuệ nhân tạo?
  1. C
  2. Java
  3. J2EE
  4. Prolog
 7. Tường lửa trên máy tính được dùng để?
  1. Bảo mật
  2. Truyền tải dữ liệu
  3. Xác thực
  4. Giám sát
 8. Đĩa Blue-ray Disc kép có thể lưu trữ dữ liệu lên tới?
  1. 20 GB
  2. 35 GB
  3. 12 GB
  4. 50 GB
 9. Đâu không phải một hệ điều hành?
  1. DOS
  2. Mac
  3. C
  4. Linux
 10. Đâu không phải phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu?
  1. MySQL
  2. Oracle
  3. Sybase
  4. COBOL
 11. Số lớp trong mô hình OSI (Open Systems Interconnection - Mô hình tham chiếu kết nối các hệ thống mở) là bao nhiêu?
  1. 9
  2. 3
  3. 7
  4. 11
 12. 1024 bit tương đương với bao nhiêu byte?
  1. 1 Byte
  2. 128 Byte
  3. 32 Byte
  4. 64 Byte
 13. Hệ điều hành Mac cho công ty nào phát triển?
  1. IBM
  2. Apple
  3. Microsoft
  4. Samsung
 14. Trụ sở của Microsoft đặt tại đâu?
  1. Texas
  2. New York
  3. California
  4. Washington
 15. .gif là phần mở rộng của?
  1. Tập tin hình ảnh
  2. Tập tin video
  3. Tập tin audio
  4. Tập tin văn bản

Đáp án:

1. B
2. C
3. D
4. C
5. B

6. D
7. A
8. D
9. C
10. D

11. C
12. B
13. B
14. D
15. A

Xem thêm:

Thứ Năm, 28/06/2018 09:35
4,52 👨 830
0 Bình luận
Sắp xếp theo