Trắc nghiệm kiến thức blockchain mức độ trung bình

Nếu bài trắc nghiệm blockchain cơ bản chưa làm khó được bạn thì hãy thử sức với những câu hỏi khó hơn trong bài trắc nghiệm kiến thức blockchain ở mức độ trung bình này. Đừng quên là còn bài quiz ở mức độ khó nhất đang chờ đợi bạn.

 1. dApp là gì?
  1. Một loại tiền ảo
  2. Một loại gia vị
  3. Một loại blockchain
  4. Một ứng dụng phi tập trung
 2. Thuật ngữ dùng khi blockchain bị tách là gì?
  1. Fork
  2. Merger
  3. Sidechain
  4. Division
 3. Mục đích của nonce là gì?
  1. Đứng trước danh từ
  2. Một hàm hash
  3. Ngăn việc chi kép
  4. Gửi thông tin tới mạng lưới blockchain
 4. Kho lưu trữ lạnh là gì?
  1. Nơi treo áo khoác
  2. Khóa cá nhân kết nối tới Internet
  3. Khóa cá nhân không kết nối tới Internet
  4. Ví desktop
 5. Điều gì thôi thúc miner đưa ra xác thực đúng cho giao dịch?
  1. Nonce
  2. Phần thưởng block
  3. Được cộng đồng đánh giá tích cực
  4. Bộ nhớ nhiều hơn
 6. Genesis Block là gì?
  1. Khối đầu tiên của chuỗi blockchain
  2. Block nổi tiếng được nhúng thẳng vào hash của Book of Genesis trên blockchain
  3. Khối đầu tiên sau khi mỗi khối phân chia
  4. Giao dịch thứ 2 của chuỗi blockchain
 7. Khóa cá nhân là gì?
  1. Khóa tới chuỗi khóa của bạn
  2. Khóa được đưa cho mọi người
  3. Khóa không được đưa cho mọi người
  4. Khóa mở ra cánh cửa bí mật
 8. Ethereum Virtual Machine vận hành bằng cái gì?
  1. Gas
  2. Ether
  3. Bitcoin
  4. Phần thưởng khối
 9. Mã hóa bất đối xứng sử dụng…
  1. Chỉ khóa công khai
  2. Chỉ khóa cá nhân
  3. Khóa cá nhân và khóa công khai
  4. Bằng chứng cổ phần (PoS - Proof of Stake)
 10. Bằng chứng cổ phần Proof of Stake là gì?
  1. Chứng nhận cần có để dùng blockchain
  2. Mật khẩu cần có để lên sàn giao dịch
  3. Cách tạo ra khóa cá nhân
  4. Giao thức xác minh giao dịch và khối

Đáp án

1. D
2. A
3. C
4. C
5. B
6. A
7. C
8. A
9. C
10. D
Thứ Năm, 05/07/2018 18:54
4,25 👨 1.048
0 Bình luận
Sắp xếp theo