Word 2019 (Phần 19): Hình dạng

Bạn có thể thêm nhiều hình dạng khác nhau vào tài liệu Microsoft Word của mình, bao gồm mũi tên, chú thích, hình vuông, ngôi sao và hình dạng lưu đồ. Bạn muốn để phần tên và địa chỉ của mình khác với phần còn lại trong sơ yếu lý lịch? Hãy sử dụng một dòng. Bạn cần tạo một sơ đồ hiển thị dòng thời gian hoặc quy trình? Hãy sử dụng các hình dạng lưu đồ. Mặc dù bạn có thể không cần hình dạng trong mọi tài liệu mình tạo, nhưng chúng có thể tạo thêm sự hấp dẫn và rõ ràng cho nội dung.

Cách chèn một hình dạng

1. Chọn tab Insert, sau đó nhấp vào lệnh Shapes. Một menu drop-down gồm các hình dạng sẽ xuất hiện.

2. Chọn hình dạng mong muốn.

Chọn hình dạng mong muốn
Chọn hình dạng mong muốn

3. Nhấp và kéo vào vị trí mong muốn để thêm hình dạng vào tài liệu.

Nhấp và kéo vào vị trí mong muốn
Nhấp và kéo vào vị trí mong muốn

Nếu muốn, bạn có thể nhập văn bản vào một hình dạng. Khi hình dạng xuất hiện trong tài liệu, bạn có thể bắt đầu nhập. Sau đó, bạn có thể sử dụng các tùy chọn định dạng trên tab Home để thay đổi phông chữ, cỡ chữ hoặc màu của văn bản.

Nhập văn bản vào trong hình dạng
Nhập văn bản vào trong hình dạng

Cách thay đổi thứ tự các hình dạng

Nếu một hình dạng chồng lên hình dạng khác, bạn có thể cần thay đổi thứ tự để hình dạng chính xác xuất hiện ở phía trước. Bạn có thể đưa một hình dạng ra phía trước hoặc đẩy nó ra phía sau. Nếu có nhiều hình ảnh, bạn có thể sử dụng tùy chọn Bring to Front hoặc Send to Back để điều chỉnh thứ tự. Bạn cũng có thể di chuyển một hình dạng ra phía trước hoặc phía sau văn bản.

1. Nhấp chuột phải vào hình dạng bạn muốn di chuyển. Ví dụ muốn trái tim xuất hiện phía sau ribbon, vì vậy hãy nhấp chuột phải vào trái tim.

Nhấp chuột phải vào hình dạng muốn di chuyển
Nhấp chuột phải vào hình dạng muốn di chuyển

2. Trong menu xuất hiện, di chuột qua Bring to Front hoặc Send to Back. Một số tùy chọn sắp xếp thứ tự sẽ xuất hiện. Chọn tùy chọn mong muốn. Ví dụ sẽ chọn Send to Back.

Chọn một tùy chọn sắp xếp
Chọn một tùy chọn sắp xếp

3. Thứ tự của các hình dạng sẽ thay đổi.

Thứ tự của các hình dạng sẽ thay đổi
Thứ tự của các hình dạng sẽ thay đổi

Trong một số trường hợp, tùy chọn sắp xếp bạn chọn sẽ không ảnh hưởng đến thứ tự của các hình dạng. Nếu điều này xảy ra, hãy thử chọn lại cùng một tùy chọn hoặc thử một tùy chọn khác.

Nếu bạn có một số hình dạng đặt chồng lên nhau, có thể khó chọn một hình dạng riêng lẻ. Bảng điều khiển Selection cho phép bạn chọn một hình dạng và kéo nó đến một vị trí mới. Để truy cập bảng điều khiển Selection, hãy nhấp vào Selection Pane trên tab Format.

Nhấp vào Selection Pane
Nhấp vào Selection Pane

Cách thay đổi kích thước hình dạng

1. Chọn hình dạng bạn muốn thay đổi kích thước. Những handle điều chỉnh kích thước sẽ xuất hiện trên các góc và cạnh của hình dạng.

Chọn hình dạng muốn thay đổi kích thước
Chọn hình dạng muốn thay đổi kích thước

2. Nhấp và kéo các handle điều chỉnh kích thước cho đến khi hình dạng có kích thước mong muốn. Bạn có thể sử dụng các handle điều chỉnh kích thước ở góc để thay đổi chiều cao và chiều rộng của hình dạng cùng một lúc.

Nhấp và kéo các handle điều chỉnh kích thước
Nhấp và kéo các handle điều chỉnh kích thước

3. Để xoay hình dạng, hãy nhấp và kéo handle xoay.

Xoay hình dạng
Xoay hình dạng

Một số hình dạng cũng có một hoặc nhiều handle màu vàng có thể được sử dụng để sửa đổi hình dạng. Ví dụ, với các hình dạng biểu ngữ, bạn có thể điều chỉnh vị trí của các nếp gấp.

Sửa đổi hình dạng
Sửa đổi hình dạng

Sửa đổi hình dạng

Word cho phép bạn sửa đổi hình dạng của mình theo nhiều cách khác nhau để điều chỉnh chúng cho phù hợp với từng dự án. Bạn có thể thay đổi một hình dạng thành một hình dạng khác, định dạng kiểu dáng và màu sắc của hình dạng, rồi thêm nhiều hiệu ứng khác nhau.

Cách thay đổi kiểu hình dạng

Chọn kiểu hình dạng cho phép bạn áp dụng các màu và hiệu ứng preset để nhanh chóng thay đổi diện mạo của hình dạng.

1. Chọn hình dạng bạn muốn thay đổi.

Chọn hình dạng bạn muốn thay đổi
Chọn hình dạng bạn muốn thay đổi

2. Trên tab Format, bấm vào mũi tên drop-down More trong nhóm Shape Styles.

Nhấp vào mũi tên drop-down More
Nhấp vào mũi tên drop-down More

3. Một menu drop-down gồm các kiểu sẽ xuất hiện. Chọn kiểu bạn muốn sử dụng.

Chọn kiểu bạn muốn sử dụng
Chọn kiểu bạn muốn sử dụng

4. Hình dạng sẽ xuất hiện trong kiểu đã chọn.

Hình dạng sẽ xuất hiện trong kiểu đã chọn
Hình dạng sẽ xuất hiện trong kiểu đã chọn

Cách thay đổi màu của hình dạng

1. Chọn hình dạng bạn muốn thay đổi.

Chọn hình dạng bạn muốn thay đổi
Chọn hình dạng bạn muốn thay đổi

2. Trên tab Format, bấm vào mũi tên drop-down Shape Fill. Chọn màu bạn muốn sử dụng. Để xem các tùy chọn màu bổ sung, hãy chọn More Fill Colors.

Chọn More Fill Colors
Chọn More Fill Colors

3. Hình dạng sẽ xuất hiện với màu đã chọn.

Hình dạng sẽ xuất hiện với màu đã chọn
Hình dạng sẽ xuất hiện với màu đã chọn

Nếu bạn muốn sử dụng một màu khác, hãy chọn Gradient hoặc Texture từ menu drop-down. Bạn cũng có thể chọn No Fill để làm cho nó trong suốt.

Cách thay đổi đường viền hình dạng

1. Chọn hình dạng bạn muốn thay đổi.

Chọn hình dạng bạn muốn thay đổi
Chọn hình dạng bạn muốn thay đổi

2. Trên tab Format, bấm vào mũi tên drop-down Shape Outline. Menu Shape Outline sẽ xuất hiện.

3. Chọn màu bạn muốn sử dụng. Nếu bạn muốn làm cho đường viền trong suốt, hãy chọn No Outline.

Chọn No Outline
Chọn No Outline

4. Hình dạng sẽ xuất hiện trong màu đường viền đã chọn.

Hình dạng sẽ xuất hiện trong màu đường viền đã chọn
Hình dạng sẽ xuất hiện trong màu đường viền đã chọn

Từ menu drop-down, bạn có thể thay đổi màu đường viền, độ dày và chọn có để nó ở dạng đứt nét hay không.

Tùy chỉnh đường viền
Tùy chỉnh đường viền

Cách thêm hiệu ứng cho hình dạng

1. Chọn hình dạng bạn muốn thay đổi.

Chọn hình dạng bạn muốn thay đổi
Chọn hình dạng bạn muốn thay đổi

2. Trên tab Format, nhấp vào mũi tên drop-down Shape Effects. Trong menu xuất hiện, di chuột qua kiểu hiệu ứng bạn muốn thêm, sau đó chọn hiệu ứng preset mong muốn.

Chọn hiệu ứng mong muốn
Chọn hiệu ứng mong muốn

3. Hình dạng sẽ xuất hiện với hiệu ứng đã chọn.

Hình dạng sẽ xuất hiện với hiệu ứng đã chọn
Hình dạng sẽ xuất hiện với hiệu ứng đã chọn

Để điều chỉnh thêm các hiệu ứng hình dạng, hãy chọn Options ở cuối mỗi menu. Bảng điều khiển Format Shape sẽ xuất hiện, cho phép bạn tùy chỉnh các hiệu ứng.

Bảng điều khiển Format Shape
Bảng điều khiển Format Shape

Cách thay đổi thành một hình dạng khác

1. Chọn hình dạng bạn muốn thay đổi. Tab Format sẽ xuất hiện.

Tab Format
Tab Format

2. Trên tab Format, bấm vào lệnh Edit Shape. Trong menu xuất hiện, di chuột qua Change Shape, sau đó chọn hình dạng mong muốn.

Chọn hình dạng mong muốn
Chọn hình dạng mong muốn

3. Hình dạng mới sẽ xuất hiện.

Hình dạng mới sẽ xuất hiện
Hình dạng mới sẽ xuất hiện
Thứ Hai, 07/02/2022 10:01
55 👨 349
0 Bình luận
Sắp xếp theo