Word 2019 (Phần 17): Chèn hình ảnh và Text Wrapping

Thêm hình ảnh vào tài liệu của bạn có thể là một cách tuyệt vời để minh họa thông tin quan trọng và thêm điểm nhấn trang trí cho văn bản hiện có. Nếu sử dụng ở mức độ vừa phải, ảnh có thể cải thiện hình thức tổng thể của tài liệu.

Cách chèn ảnh từ file

Nếu có một hình ảnh mong muốn cụ thể, bạn có thể chèn một hình ảnh từ một file. Ví dụ sẽ chèn một hình ảnh được lưu cục bộ trên máy tính.

1. Đặt điểm chèn ở nơi bạn muốn hình ảnh xuất hiện.

Đặt điểm chèn
Đặt điểm chèn

2. Chọn tab Insert trên Ribbon, sau đó nhấp vào lệnh Pictures.

Nhấp vào lệnh Pictures
Nhấp vào lệnh Pictures

3. Hộp thoại Insert Picture sẽ xuất hiện. Điều hướng đến thư mục chứa hình ảnh của bạn, sau đó chọn hình ảnh và nhấp vào Insert.

Nhấp vào Insert
Nhấp vào Insert

4. Hình ảnh sẽ xuất hiện trong tài liệu.

Hình ảnh sẽ xuất hiện trong tài liệu
Hình ảnh sẽ xuất hiện trong tài liệu

Để thay đổi kích thước hình ảnh, hãy nhấp và kéo một trong các dấu (handle) điều chỉnh kích thước ở các góc. Hình ảnh sẽ thay đổi kích thước nhưng vẫn giữ nguyên tỷ lệ. Nếu muốn kéo dài nó theo chiều ngang hoặc chiều dọc, bạn có thể sử dụng các handle ở 2 bên.

Thay đổi kích thước hình ảnh
Thay đổi kích thước hình ảnh

Thay đổi cài đặt Text Wrapping

Khi chèn ảnh từ một file, bạn có thể nhận thấy rằng rất khó để di chuyển nó chính xác đến nơi bạn muốn. Điều này là do gói văn bản cho hình ảnh được đặt thẳng hàng với văn bản. Bạn sẽ cần thay đổi cài đặt gói văn bản nếu bạn muốn di chuyển hình ảnh một cách tự do hoặc nếu bạn chỉ muốn văn bản bao quanh hình ảnh theo cách tự nhiên hơn.

Cách bao bọc văn bản xung quanh hình ảnh

1. Chọn hình ảnh bạn muốn bao quanh bằng văn bản. Tab Format sẽ xuất hiện ở phía bên phải của Ribbon.

Chọn hình ảnh
Chọn hình ảnh

2. Trên tab Format, bấm vào lệnh Wrap Text trong nhóm Arrange, sau đó chọn tùy chọn text wrap mong muốn. Ví dụ sẽ chọn In Front of Text để có thể tự do di chuyển nó mà không ảnh hưởng đến văn bản. Bạn cũng có thể chọn More Layout Options để tinh chỉnh bố cục.

Chọn In Front of Text
Chọn In Front of Text

3. Văn bản sẽ bao quanh hình ảnh. Bây giờ, bạn có thể di chuyển hình ảnh nếu bạn muốn. Chỉ cần nhấp và kéo nó đến vị trí mong muốn. Khi bạn di chuyển nó, các đường chuẩn căn chỉnh sẽ xuất hiện để giúp bạn căn chỉnh hình ảnh trên trang.

Văn bản bao quanh hình ảnh
Văn bản bao quanh hình ảnh

Bạn cũng có thể truy cập các tùy chọn text wrap bằng cách chọn hình ảnh và nhấp vào nút Layout Options xuất hiện.

Nhấp vào nút Layout Options
Nhấp vào nút Layout Options

Nếu các hướng chuẩn căn chỉnh không xuất hiện, hãy chọn tab Page Layout, sau đó bấm vào lệnh Align. Chọn Use Alignment Guides từ menu drop-down xuất hiện.

Chọn Use Alignment Guides
Chọn Use Alignment Guides

Sử dụng cài đặt text wrap được xác định trước

Tùy chọn Text wrapping được xác định trước cho phép bạn nhanh chóng di chuyển hình ảnh đến một vị trí cụ thể trên trang. Văn bản sẽ tự động bao quanh đối tượng nên vẫn dễ đọc.

Tùy chọn Text wrapping được xác định
Tùy chọn Text wrapping được xác định

Chèn hình ảnh trực tuyến

Nếu không có ảnh mình muốn trên máy tính, bạn có thể tìm ảnh trực tuyến để thêm vào tài liệu của mình. Word cung cấp hai tùy chọn để tìm ảnh trực tuyến:

  • Bing Image Search: Bạn có thể sử dụng tùy chọn này để tìm kiếm hình ảnh trên Internet. Theo mặc định, Bing chỉ hiển thị hình ảnh được cấp phép theo Creative Commons, có nghĩa là bạn có thể sử dụng chúng cho các dự án của riêng mình. Tuy nhiên, bạn nên nhấp vào liên kết đến trang web của hình ảnh để xem liệu có bất kỳ hạn chế nào về cách sử dụng hình ảnh đó hay không.
Bing Image Search
Bing Image Search
  • OneDrive: Bạn có thể chèn hình ảnh được lưu trữ trên OneDrive của mình. Bạn cũng có thể liên kết các tài khoản trực tuyến khác với tài khoản Microsoft của mình, bao gồm FacebookFlickr.
OneDrive
OneDrive

Cách chèn một hình ảnh trực tuyến

1. Đặt điểm chèn ở nơi bạn muốn hình ảnh xuất hiện.

Đặt điểm chèn
Đặt điểm chèn

2. Chọn tab Insert, sau đó bấm vào lệnh Online Pictures.

Chọn lệnh Online Pictures
Chọn lệnh Online Pictures

3. Hộp thoại Insert Pictures sẽ xuất hiện.

4. Chọn Bing Image Search hoặc OneDrive của bạn. Ví dụ sẽ sử dụng Bing Image Search.

Chọn Bing Image Search hoặc OneDrive
Chọn Bing Image Search hoặc OneDrive

5. Nhấn phím Enter. Kết quả tìm kiếm sẽ xuất hiện trong hộp.

6. Chọn hình ảnh mong muốn, sau đó nhấp vào Insert.

Nhấp vào Insert
Nhấp vào Insert

7. Hình ảnh sẽ xuất hiện trong tài liệu.

Hình ảnh sẽ xuất hiện trong tài liệu
Hình ảnh sẽ xuất hiện trong tài liệu

Khi thêm hình ảnh, video hoặc nhạc vào các dự án của riêng bạn, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng bạn có quyền hợp pháp để sử dụng chúng. Hầu hết những thứ bạn mua hoặc tải xuống trực tuyến đều được bảo vệ bởi bản quyền, có nghĩa là bạn có thể không được phép sử dụng chúng.

Thứ Năm, 03/02/2022 09:34
539 👨 8.042
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft Word