Word 2019 (Phần 16): Số trang

Số trang có thể được sử dụng để đánh số tự động từng trang trong tài liệu. Chúng có nhiều định dạng số và có thể được tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu của bạn. Số trang thường được đặt ở header, footer hoặc lề bên. Khi bạn cần đánh số một số trang theo cách khác, Microsoft Word cho phép bạn bắt đầu lại việc đánh số trang.

Cách thêm số trang

Word có thể tự động gắn nhãn mỗi trang bằng số trang và đặt nó ở header, footer hoặc lề bên. Nếu bạn hiện có header hoặc footer, nó sẽ bị xóa và thay thế bằng số trang.

1. Trên tab Insert, bấm vào lệnh Page Number.

Bấm vào lệnh Page Number
Bấm vào lệnh Page Number

2. Mở menu Top of Page, Bottom of Page, hoặc Page Margins, tùy thuộc vào vị trí bạn muốn đặt số trang, sau đó chọn kiểu header mong muốn.

Chọn kiểu header mong muốn
Chọn kiểu header mong muốn

3. Số trang sẽ xuất hiện.

Số trang sẽ xuất hiện
Số trang sẽ xuất hiện

4. Nhấn phím Esc để khóa header và footer.

Nhấn phím Esc để khóa header và footer
Nhấn phím Esc để khóa header và footer

5. Nếu bạn cần thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với số trang của mình, chỉ cần nhấp đúp vào header hoặc footer để mở khóa.

Nếu bạn đã tạo số trang ở lề bên, nó vẫn được coi là một phần của header hoặc footer. Bạn sẽ không thể chọn số trang trừ khi header hoặc footer được chọn.

Cách thêm số trang vào header hoặc footer hiện có

Nếu bạn đã có header hoặc footer và muốn thêm số trang vào đó, Word có tùy chọn để tự động chèn số trang vào header hoặc footer hiện có. Ví dụ sẽ thêm số trang vào header của tài liệu.

1. Nhấp đúp vào bất kỳ đâu trên header hoặc footer để mở khóa.

Mở khóa header hoặc footer
Mở khóa header hoặc footer

2. Trên tab Design, bấm vào lệnh Page Number. Trong menu xuất hiện, di chuột qua Current Position và chọn kiểu đánh số trang mong muốn.

Chọn kiểu đánh số trang
Chọn kiểu đánh số trang

3. Số trang sẽ xuất hiện.

Số trang sẽ xuất hiện
Số trang sẽ xuất hiện

4. Khi bạn hoàn tất, hãy nhấn phím Esc.

Nhấn Esc sau khi hoàn tất
Nhấn Esc sau khi hoàn tất

Cách ẩn số trang trên trang đầu tiên

Trong một số tài liệu, bạn có thể không muốn trang đầu tiên hiển thị số trang. Bạn có thể ẩn số trang đầu tiên mà không làm ảnh hưởng đến các trang còn lại.

1. Nhấp đúp vào header hoặc footer để mở khóa.

2. Từ tab Design, hãy đặt dấu kiểm bên cạnh Different First Page. Header và footer sẽ biến mất khỏi trang đầu tiên. Nếu muốn, bạn có thể nhập nội dung mới vào header hoặc footer và nó sẽ chỉ ảnh hưởng đến trang đầu tiên.

Tích vào Different First Page
Tích vào Different First Page

Nếu bạn không thể chọn Different First Page, có thể là do một đối tượng trong header hoặc footer đã được chọn. Nhấp vào vùng trống trong header hoặc footer để đảm bảo không có gì được chọn.

Cách bắt đầu lại việc đánh số trang

Word cho phép bạn bắt đầu lại việc đánh số trang trên bất kỳ trang nào trong tài liệu. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách chèn dấu ngắt phần và chọn số bạn muốn bắt đầu lại việc đánh số. Ví dụ sẽ bắt đầu lại việc đánh số trang cho phần Works Cited trong tài liệu.

1. Đặt điểm chèn ở đầu trang mà bạn muốn bắt đầu lại việc đánh số trang. Nếu có văn bản trên trang, hãy đặt điểm chèn ở đầu văn bản.

Đặt điểm chèn
Đặt điểm chèn

2. Chọn tab Layout, sau đó nhấp vào lệnh Breaks. Chọn Next Page từ menu drop-down xuất hiện.

Chọn Next Page từ menu drop-down
Chọn Next Page từ menu drop-down

3. Dấu ngắt phần sẽ được thêm vào tài liệu.

4. Nhấp đúp vào header hoặc footer có chứa số trang bạn muốn khởi động lại.

Nhấp đúp vào header hoặc footer
Nhấp đúp vào header hoặc footer

5. Nhấp vào lệnh Page Number. Trong menu xuất hiện, chọn Format Page Numbers.

Chọn Format Page Numbers
Chọn Format Page Numbers

6. Một hộp thoại sẽ xuất hiện. Nhấp vào nút Start at:. Theo mặc định, nó sẽ bắt đầu từ 1. Nếu muốn, bạn có thể thay đổi số. Khi bạn hoàn tất, hãy nhấp vào OK.

Nhấp vào nút Start at:
Nhấp vào nút Start at:

7. Việc đánh số trang sẽ bắt đầu lại.

Việc đánh số trang sẽ bắt đầu lại
Việc đánh số trang sẽ bắt đầu lại

Để tìm hiểu thêm về cách thêm dấu ngắt phần vào tài liệu, hãy xem lại bài viết: Word 2019 (Phần 13): Ngắt trang/phần/cột.

Thứ Bảy, 29/01/2022 09:11
518 👨 484
0 Bình luận
Sắp xếp theo