Cách sử dụng winget - Package Manager mới cho Windows 10

Windows Package Manager (Trình quản lý gói Windows) mới của Microsoft, giúp dễ dàng cài đặt ứng dụng bằng cách chạy một lệnh. Dưới đây là cách làm thế nào để thử lệnh mới winget và tại sao trình quản lý gói kiểu Linux này lại rất thú vị cho tương lai của Windows 10.

Windows Package Manager là gì?

Trình quản lý gói rất phổ biến trên Linux. Thay vì tìm kiếm một ứng dụng trên web, tải xuống trình cài đặt và nhấp qua trình hướng dẫn, bạn có thể chỉ cần chạy một lệnh nhanh chóng để tìm kiếm và cài đặt một ứng dụng bằng tên của nó.

Ví dụ, để cài đặt Microsoft PowerToys, bạn có thể mở một cửa sổ Terminal và chạy lệnh:

winget install powertoys

Lệnh sẽ tự động tìm, tải xuống và cài đặt phần mềm mà không cần thêm đầu vào từ bạn. Rất dễ dàng!

Microsoft đang host kho phần mềm của riêng mình, đồng thời các tổ chức và cá nhân khác cũng có thể làm điều tương tự. Đây là một tính năng quan trọng giúp cải thiện năng suất trên Linux, đặc biệt là đối với các nhà phát triển và quản trị viên hệ thống.

Ngay bây giờ, công cụ này chỉ dành cho các nhà phát triển, nhưng một ngày nào đó, các nhà phát triển của Microsoft hoặc bên thứ ba có thể tạo ra một công cụ đồ họa dễ sử dụng, giúp nhanh chóng tìm và cài đặt các ứng dụng. Nó có thể giống như Windows Store, nhưng với quyền truy cập vào toàn bộ các ứng dụng desktop Windows mà mọi người thực sự sử dụng. Nói cách khác, nó giống như Chocolatey, nhưng được tích hợp vào Windows.

winget là gì?

Công cụ dòng lệnh winget cho phép các nhà phát triển khám phá, cài đặt, nâng cấp, gỡ bỏ và cấu hình ứng dụng trên máy tính Windows 10. Công cụ này là client interface cho service Windows Package Manager.

Công cụ winget hiện đang ở dạng preview, vì vậy không phải tất cả các chức năng đều khả dụng tại thời điểm này.

Cách cài đặt winget

Có một số cách để cài đặt công cụ winget:

Ghi chú: Công cụ winget yêu cầu Windows 10, phiên bản 1809 (10.0.17763) hoặc phiên bản Windows 10 mới hơn.

Một số lưu ý

- Hành vi của trình cài đặt có thể khác nhau tùy thuộc vào việc bạn có đang chạy winget với quyền admin hay không.

- Khi chạy winget mà không có quyền admin, một số ứng dụng có thể yêu cầu nâng cấp quyền để cài đặt. Khi trình cài đặt chạy, Windows sẽ nhắc bạn thay đổi quyền. Nếu bạn chọn không nâng cấp lên quyền admin, ứng dụng sẽ không cài đặt được.

- Khi chạy winget trong Command Prompt với quyền admin, bạn sẽ không thấy lời nhắc nâng cấp quyền nếu ứng dụng yêu cầu. Luôn thận trọng khi chạy CMD với quyền admin và chỉ cài đặt các ứng dụng mà bạn tin tưởng.

Cách sử dụng winget - trình quản lý gói Windows mới

Bạn có thể chạy winget từ Windows PowerShell hoặc môi trường Command Prompt cổ điển. Bài viết khuyên bạn nên cài đặt Windows Terminal mới nếu chưa có sẵn.

Từ một dòng lệnh, chạy lệnh winget để xem thêm thông tin về cách sử dụng công cụ.

Chạy lệnh winget để xem thêm thông tin về cách sử dụng công cụ
Chạy lệnh winget để xem thêm thông tin về cách sử dụng công cụ

Để tìm kiếm một ứng dụng, hãy chạy lệnh sau, thay thế “name” bằng cụm từ tìm kiếm:

winget search name
Tìm kiếm một ứng dụng
Tìm kiếm một ứng dụng

Để cài đặt một ứng dụng, hãy chạy lệnh sau, thay thế “name” bằng tên của ứng dụng:

winget install name
Cài đặt một ứng dụng
Cài đặt một ứng dụng

Để xem thêm thông tin về một ứng dụng, hãy chạy lệnh sau, thay thế “name” bằng tên ứng dụng hoặc cụm từ tìm kiếm:

winget show name
Xem thêm thông tin về một ứng dụng
Xem thêm thông tin về một ứng dụng

Để xem danh sách đầy đủ các ứng dụng có sẵn, hãy chạy lệnh sau:

winget install

Ngoài cài đặt và tìm kiếm, winget cung cấp một số lệnh khác cho phép bạn hiển thị chi tiết về ứng dụng, thay đổi nguồn và xác thực gói. Để có được danh sách đầy đủ các lệnh, hãy nhập:

winget --help
Danh sách các lệnh do winget cung cấp
Danh sách các lệnh do winget cung cấp

Trong phiên bản đầu tiên, kho lưu trữ của winget đã được tích hợp rất nhiều ứng dụng desktop phổ biến. Bạn sẽ tìm thấy mọi thứ từ các ứng dụng Windows phổ biến cho đến các công cụ dành cho nhà phát triển. Danh sách này bao gồm Google Chrome, Mozilla Firefox, Zoom, Steam, VLC Media Player, Spotify, Windows Terminal, Visual Studio Code, Ruby, Microsoft PowerToys, v.v...

Bạn sẽ tìm thấy mọi thứ từ các ứng dụng Windows phổ biến cho đến các công cụ dành cho nhà phát triển
Bạn sẽ tìm thấy mọi thứ từ các ứng dụng Windows phổ biến cho đến các công cụ dành cho nhà phát triển

Để quản lý nguồn, chạy lệnh:

winget source

Bạn sẽ thấy một danh sách các lệnh. Ví dụ, để xem các nguồn hiện tại, hãy chạy:

winget source list

Trong phiên bản ban đầu của winget, chỉ có một nguồn winget tích hợp do Microsoft điều hành, đặt tại:

https://winget.azureedge.net/cache

Trong tương lai, bạn sẽ có thể thêm các nguồn của bên thứ ba với lệnh:

winget source add
Trong tương lai, bạn có thể thêm các nguồn của bên thứ ba
Trong tương lai, bạn có thể thêm các nguồn của bên thứ ba

Bạn có thể xem thêm thông tin về cách sử dụng một trong các lệnh tích hợp của winget bằng cách thêm -? đi kèm với nó. Ví dụ, để xem các tùy chọn khác nhau mà bạn có thể sử dụng với winget, hãy chạy lệnh sau:

winget search -?

Các lệnh được hỗ trợ

Bản preview hiện tại của công cụ winget hỗ trợ các lệnh sau:

LệnhMô tả
exportXuất danh sách các gói đã cài đặt.
featuresHiển thị trạng thái của các tính năng thử nghiệm.
hashTạo hash SHA256 cho trình cài đặt.
importCài đặt tất cả các gói trong một file.
installCài đặt ứng dụng được chỉ định.
listHiển thị các gói đã cài đặt.
searchTìm kiếm một ứng dụng.
settingsMở cài đặt.
showHiển thị chi tiết cho ứng dụng được chỉ định.
sourceThêm, xóa và cập nhật kho lưu trữ Windows Package Manager được truy cập bởi công cụ winget.
validateXác thực file kê khai để gửi đến kho lưu trữ Windows Package Manager.
uninstallGỡ cài đặt gói đã cho.
upgradeNâng cấp gói đã cho.

Các tùy chọn

Bản preview hiện tại của công cụ winget hỗ trợ các tùy chọn sau:

Tùy chọnMô tả
-v, --versionTrả về phiên bản hiện tại của winget.
--infoCung cấp cho bạn tất cả thông tin chi tiết về winget, bao gồm các liên kết đến giấy phép, tuyên bố về quyền riêng tư và các group policy đã cấu hình.
-?, --helpHiển thị trợ giúp bổ sung cho winget.

Các định dạng trình cài đặt được hỗ trợ

Bản preview hiện tại của công cụ winget hỗ trợ các loại trình cài đặt sau:

 • EXE
 • MSIX
 • MSI

Tạo script winget

Bạn có thể tạo bath script và script PowerShell để cài đặt nhiều ứng dụng.

@echo off 
Echo Install Powertoys and Terminal 
REM Powertoys 
winget install Microsoft.Powertoys 
if %ERRORLEVEL% EQU 0 Echo Powertoys installed successfully. 
REM Terminal 
winget install Microsoft.WindowsTerminal 
if %ERRORLEVEL% EQU 0 Echo Terminal installed successfully.  %ERRORLEVEL%

Ghi chú:

Khi được tạo script, winget sẽ khởi chạy các ứng dụng theo thứ tự được chỉ định. Khi trình cài đặt trả về kết quả thành công hoặc thất bại, winget sẽ khởi chạy trình cài đặt tiếp theo. Nếu trình cài đặt khởi chạy một tiến trình khác, có thể nó sẽ quay trở lại winget sớm. Điều này sẽ khiến cho winget xử lý trình cài đặt tiếp theo trước khi trình cài đặt trước đó hoàn thành.

Microsoft chắc chắn sẽ bổ sung các tính năng bổ sung cho Windows Package Manager trong tương lai và công cụ này sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Thứ Năm, 14/10/2021 17:10
55 👨 3.794
0 Bình luận
Sắp xếp theo