Tìm hiểu địa chỉ IP 192.168.1.4

192.168.1.4 là địa chỉ IP thứ tư trong dải địa chỉ từ 192.168.1.1 đến 192.168.1.255. Các router băng thông rộng trong gia đình thường sử dụng địa chỉ IP này để gán cho các thiết bị cục bộ. Một router có thể tự động gán 192.168.1.4 cho bất kỳ thiết bị nào trên mạng cục bộ hoặc admin có thể thực hiện việc này thủ công.

Tự động gán địa chỉ IP 192.168.1.4

Máy tính và các thiết bị khác hỗ trợ gán địa chỉ IP động bằng cách sử dụng DHCP có thể lấy địa chỉ IP tự động từ router. Router quyết định địa chỉ nào được gán từ phạm vi mà nó được thiết lập để quản lý (được gọi là "DHCP pool").

Ví dụ, một router được thiết lập với một địa chỉ IP cục bộ là 192.168.1.1 thường duy trì tất cả các địa chỉ trong phạm vi bắt đầu từ 192.168.1.2 và kết thúc bằng 192.168.1.255 trong DHCP pool của nó. Router thường gán các địa chỉ trong phạm vi này theo thứ tự (mặc dù đôi khi thứ tự này cũng không được bảo đảm). Trong ví dụ này, 192.168.1.4 là địa chỉ thứ ba trong dòng (sau 192.168.1.2 và 192.168.1.3) được phân bổ.

Địa chỉ IP

Gán thủ công địa chỉ IP 192.168.1.4

Máy tính, điện thoại, game console, máy in và một số loại thiết bị khác cho phép đặt địa chỉ IP theo cách thủ công. Toàn bộ IP "192.168.1.4" hoặc các cụm số 192, 168, 1 và 4 phải được nhập vào màn hình cấu hình IP hoặc cấu hình Wi-Fi trên thiết bị. Tuy nhiên, chỉ cần nhập số IP không đảm bảo thiết bị có thể sử dụng nó. Router mạng cục bộ cũng phải có mạng con (hay còn gọi là network mask) được cấu hình để hỗ trợ địa chỉ IP 192.168.1.4.

Các vấn đề thường gặp với 192.168.1.4

Hầu hết các mạng đều gán địa chỉ IP riêng bằng DHCP. Chỉ định 192.168.1.4 cho thiết bị theo cách thủ công (một quy trình được gọi là gán địa chỉ "cố định" hoặc "tĩnh") cũng có thể thực hiện, nhưng không được khuyến nghị, trừ khi quá trình này đang thực hiện bởi các chuyên gia được đào tạo.

Hiện tượng xung đột địa chỉ IP xảy ra khi hai thiết bị trên cùng một mạng được cung cấp cùng một địa chỉ. Nhiều router mạng gia đình có 192.168.1.4 trong DHCP pool theo mặc định, và họ không kiểm tra xem nó đã được gán cho một thiết bị khách theo cách thủ công hay chưa, trước khi tự động gán nó cho một thiết bị khách hàng. Trong trường hợp xấu nhất, hai thiết bị khác nhau trên mạng sẽ được gán cùng một địa chỉ IP 192.168.1.4 - một thiết bị được gán thủ công và một thiết bị được gán tự động - dẫn đến các vấn đề kết nối không thành công cho cả hai thiết bị.

Một thiết bị được gán địa chỉ IP 192.168.1.4 có thể được gán lại một địa chỉ khác, nếu nó bị ngắt kết nối khỏi mạng cục bộ trong một khoảng thời gian đủ dài. Khoảng thời gian này được gọi là thời gian mượn trong DHCP, thay đổi tùy thuộc vào cấu hình mạng nhưng thường là hai hoặc ba ngày. Ngay cả sau khi thời gian mượn DHCP hết hạn, một thiết bị có khả năng vẫn nhận được cùng một địa chỉ trong lần tiếp theo nó tham gia mạng, trừ khi các thiết bị khác cũng đã hết thời hạn này.

Xem thêm:

Thứ Năm, 15/11/2018 11:47
52 👨 9.713
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Tuan Anh
    Tuan Anh ad ơi sao em không vào được mạng rõ ràng đã kết nối rồi mà không hiện wifi trên thanh cửa sổ và không vào được mạng ạ
    Thích Phản hồi 06/07/20