Cách truy cập vào địa chỉ IP 192.168.100.1

Kết nối với router với địa chỉ IP 192.168.100.1 để thay đổi admin

192.168.100.1 là một địa chỉ IP riêng có thể được gán cho bất kỳ thiết bị mạng cục bộ nào. Nó cũng có thể được gán làm địa chỉ IP mặc định cho một số model router.

Địa chỉ này có thể được gán thủ công cho các thiết bị trên mạng nội bộ được định cấu hình để sử dụng dải địa chỉ này như máy tính xách tay, smart TV, điện thoại, máy tính để bàn, máy tính bảng, Chromecast, v.v... và làm địa chỉ mặc định cho các router, là địa chỉ IP được tích hợp cho thiết bị khi sản xuất.

Lưu ý: Địa chỉ 192.168.100.1 và 192.168.1.100 dễ bị nhầm lẫn với nhau. Mạng gia đình sử dụng địa chỉ 192.168.1.x (như 192.168.1.1) hơn là địa chỉ 192.168.100.x.

Cách kết nối với router 192.168.100.1

Quản trị viên có thể đăng nhập vào một bộ định tuyến với địa chỉ IP này bằng cách truy cập nó như địa chỉ URL. Trong trình duyệt web, nhập địa chỉ sau:

http://192.168.100.1

Nhập địa chỉ vào trình duyệt web

Sau khi truy cập địa chỉ trên, trình duyệt sẽ nhắc người dùng nhập tên người dùng và mật khẩu admin.

Nhập tên người dùng và mật khẩu admin

Quản trị viên có thể dễ dàng thay đổi địa chỉ IP của router từ một số mặc định hoặc số tùy chỉnh khác thành 192.168.100.1. Một số người có thể chọn thay đổi địa chỉ này bằng địa chỉ dễ nhớ hơn để đăng nhập vào router.

Lưu ý: Hầu hết các bộ định tuyến không sử dụng địa chỉ 192.168.100.1 làm địa chỉ IP mặc định, thay vào đó sử dụng địa chỉ 192.168.1.1, 192.168.0.1, 192.168.1.254 hoặc 192.168.10.1.

Thiết lập địa chỉ 192.168.100.1 làm địa chỉ IP cho máy khách

Quản trị viên có thể chọn gán địa chỉ 192.168.100.1 cho bất kỳ thiết bị nào trên một mạng cục bộ, không chỉ với router. Điều này có thể được thực hiện tự động thông qua DHCP hoặc thủ công để tạo ra một địa chỉ IP tĩnh.

Để sử dụng DHCP, router phải được cấu hình để có địa chỉ 192.168.100.1 trong phạm vi (pool) các địa chỉ mà nó phân bổ. Nếu một router bắt đầu dải DHCP của nó bằng địa chỉ 192.168.1.1, hàng chục nghìn địa chỉ trong dải với các số thấp hơn như 192.168.100.1 không được sử dụng. Các quản trị viên thường chỉ định 192.168.100.1 là địa chỉ đầu tiên trong dải DHCP để không chỉ 192.168.100.1 được sử dụng mà còn các địa chỉ sau nó như 192.168.100.2, 192.168.100.3, v.v… cũng được sử dụng.

Với việc chỉ định địa chỉ IP tĩnh theo cách thủ công, mặt nạ mạng (network mask) của router phải được thiết lập chính xác để hỗ trợ địa chỉ IP.

Thông tin thêm về 192.168.100.1

192.168.100.1 là địa chỉ IPv4 riêng, có nghĩa là bạn không thể kết nối với thiết bị khách hoặc router từ bên ngoài mạng gia đình như với một địa chỉ IP công cộng.

Việc sử dụng nó chỉ có liên quan đến mạng nội bộ (LAN). Khi sử dụng địa chỉ này, hiệu suất hoặc bảo mật không khác khi sử dụng các địa chỉ mạng riêng khác.

Chỉ nên gán địa chỉ IP 192.168.100.1 cho một thiết bị. Quản trị viên không nên gán địa chỉ này thủ công khi nó thuộc về dãy địa chỉ DHCP của router, nếu không sẽ xảy ra xung đột địa chỉ IP vì router có thể tự động gán địa chỉ 192.168.100.1 cho một thiết bị mặc dù một thiết bị khác đã sử dụng nó như một địa chỉ tĩnh.

Thứ Sáu, 01/12/2017 17:45
3,611 👨 50.585
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Cấu hình Router/Switch