Cách thiết lập LibreOffice Writer chạy giống như Microsoft Word

Một trong những tính năng tốt nhất của LibreOffice Writer nằm ở khả năng tùy chỉnh. Nếu bạn đã quen với các cài đặt và bố cục của Microsoft Word, thì việc làm cho LibreOffice Writer trông giống Word hơn là một ý kiến ​​hay.

Hướng dẫn này sẽ dạy bạn cách thực hiện điều đó trong 5 bước đơn giản.

1. Thay đổi thành menu ribbon

Thay đổi thành menu ribbon
Thay đổi thành menu ribbon

Có thể không thoải mái khi chuyển sang Toolbar (thanh công cụ) tiêu chuẩn sau khi đã quen với các menu ribbon kiểu dáng đẹp mắt của Microsoft. Nhưng bạn cũng có thể sử dụng ribbon trong Office Writer! Đi tới View > User Interface và chọn Tabbed. Sau đó nhấp vào Apply to Writer.

Bạn cũng có thể thay đổi các biểu tượng để phù hợp với Microsoft Word bằng cách sử dụng tiện ích mở rộng. Tải xuống file .oxt từ OneDrive. Tiếp theo, sao chép file vào C:\Program Files\LibreOffice\share\config. Trong LibreOffice Writer, hãy chuyển đến tab Extension và chọn Manage.

Trong menu Extensions, chọn Add và chọn file .oxt bạn vừa tải xuống. Bạn sẽ cần khởi động lại LibreOffice để xem các thay đổi. Cuối cùng, đi tới Tools > Options > LibreOffice > View và chọn Office13 từ menu Icon style.

2. Thiết lập tùy chọn mặc định hệ thống

Thiết lập tùy chọn mặc định hệ thống
Thiết lập tùy chọn mặc định hệ thống

Một điều khó chịu khi chuyển sang chương trình mới là khi máy tính vẫn tiếp tục cố gắng mở các file trong chương trình cũ. Để tránh điều này, hãy đảm bảo LibreOffice Writer là mặc định cho tất cả các loại file tài liệu.

Trong Windows 10, đi tới Settings > Apps > Default apps > Choose default apps by file type. Thay đổi tùy chọn mở mặc định cho file.doc, .docx, .rtf và .odt thành LibreOffice Writer. Điều này sẽ xử lý các loại file phổ biến nhất.

Đừng quên nhấp vào Apply khi bạn hoàn tất.

3. Thiết lập tùy chọn mặc định cho tài liệu

Cách dễ nhất để tránh các vấn đề tương thích là điều chỉnh cài đặt lưu. Dưới đây là cách làm cho chúng khớp với những gì bạn đã sử dụng trong Microsoft Word.

Thiết lập tùy chọn mặc định cho tài liệu
Thiết lập tùy chọn mặc định cho tài liệu

Để đặt .docx làm loại file mặc định cho các file đã lưu, đi tới Tools > Options > Load/Save > General > Always save as và chọn .docx. Tất nhiên, nếu bạn chủ yếu muốn sử dụng LibreOffice Writer làm trình chỉnh sửa PDF, bạn có thể chọn .pdf thay thế.

Khi bạn đã chọn được một loại file, hãy nhấp vào Apply.

 Chọn đường dẫn có tên My Documents
Chọn đường dẫn có tên My Documents

Để đặt OneDrive làm vị trí lưu mặc định, hãy đi tới Tools > Options > LibreOffice > Paths. Chọn đường dẫn có tên My Documents và chọn Edit. Điều hướng đến thư mục OneDrive và nhấp vào Select Folder > Apply.

Đặt tùy chọn Default thành “Calibri” và Heading thành “Calibri Light”
Đặt tùy chọn Default thành “Calibri” và Heading thành “Calibri Light”

Để đặt tùy chọn mặc định cho phông chữ, đi tới Tools > Options > LibreOffice Writer > Basic Fonts. Đặt tùy chọn Default thành “Calibri”Heading thành “Calibri Light”. Nhấp vào Apply.

4. Thiết lập khả năng tương thích file

Đánh dấu vào SmartArt to LibreOffice shapes or reverse và thay đổi Character Highlighting thành Highlighting
Đánh dấu vào SmartArt to LibreOffice shapes or reverse và thay đổi Character Highlighting thành Highlighting

Để đảm bảo các file được tạo trong các chương trình khác sẽ mở mà không gặp sự cố, hãy mở Tools > Options > Load/Save. Đánh dấu vào SmartArt to LibreOffice shapes or reverse và thay đổi Character Highlighting thành Highlighting. Nhấp vào Apply.

Đánh dấu vào Word-compatible trailing blanks.
Đánh dấu vào Word-compatible trailing blanks.

Bạn cũng sẽ muốn đảm bảo rằng các file bạn tạo trong LibreOffice Writer mở đúng cách trong Microsoft Word. Ví dụ, Writer có một số tùy chọn để tạo biểu mẫu, nhưng một số trong đó không hoạt động trong Microsoft Office.

Để chỉ giới hạn ở các phần tử biểu mẫu tương thích, hãy đi tới Tools > Options > LibreOffice Writer > Compatibility. Khi bạn đã ở đó, hãy đánh dấu vào menu Reorganize Form để nó tương thích với MS.

Trong cùng một menu, đánh dấu vào Word-compatible trailing blanks. Điều này làm cho LibreOffice Writer tự động thêm khoảng trắng sau một đoạn văn, theo cách của Word. Nếu bạn sử dụng dòng trống thay vào đó, các đoạn văn sẽ có quá nhiều khoảng trống trong Word.

Nhấp vào Apply để lưu các thay đổi.

5. Nhập kiểu và template

Nhập kiểu và template
Nhập kiểu và template

Bạn có thể tiếp tục sử dụng các template từ Microsoft Word, ngay cả khi sản phẩm đã bị hủy kích hoạt. Bạn có thể làm tương tự đối với các cài đặt preset kiểu riêng lẻ, chẳng hạn như header tùy chỉnh.

Đầu tiên, đi tới File > Templates > Manage Templates hoặc nhấn CTRL + Shift + N, một trong nhiều phím tắt của LibreOffice. Trong menu Templates, hãy chọn Import. Bạn sẽ cần phải chọn một danh mục hoặc tạo một danh mục mới nếu không có cài đặt preset nào phù hợp.

Các template bạn đã tải xuống từ Word có trong C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\Microsoft\Templates

Các giá trị preset kiểu cho tiêu đề, danh sách, v.v... được lưu trữ trong C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\Microsoft\QuickStyles.

Hãy nhớ thay đổi “USERNAME” thành tên người dùng của bạn!

Với những cài đặt này được điều chỉnh, LibreOffice Writer sẽ dễ dàng làm quen hơn nhiều. Bạn có thể tìm thấy tất cả các tính năng mà mình yêu thích trong Microsoft Word và tiếp tục làm việc mà không bị gián đoạn.

Khi đã quen với chương trình, bạn nên khám phá tất cả các cách có thể tùy chỉnh và sắp xếp file. Ví dụ, bạn có thể hợp nhất nhiều tài liệu liên quan thành một tài liệu chính duy nhất (Master Document), thay đổi phông chữ mặc định hay mã hóa tài liệu bằng mật khẩu.

Thứ Ba, 23/11/2021 10:54
52 👨 1.662
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Ứng dụng khác