Cách thêm/xóa "Networking connectivity in Standby" khỏi Power Options trong Windows 10

Hệ thống Modern Standby có thể được kết nối hoặc ngắt kết nối với WiFi hay mạng cục bộ không dây (WLAN) khi ở chế độ chờ. Hành vi này được quyết định bởi phần cứng và/hoặc bởi cấu hình.

Cài đặt Network connectivity in Standby trong Power Options

Cài đặt Network connectivity in Standby trong Power Options cho phép người dùng chỉ định Enable - bật (mặc định), Disable - tắt hoặc Managed by Windows - để Windows quản lý trạng thái kết nối mạng ở chế độ Standby.

  • Disable - Hệ thống sẽ ngắt kết nối khỏi mạng khi thiết bị ở chế độ ngủ và sử dụng pin (chế độ chờ).
  • Enable - Hệ thống sẽ duy trì kết nối với mạng khi thiết bị ở chế độ ngủ và sử dụng pin (chế độ chờ).
  • Managed by Windows - Chỉ những ứng dụng quan trọng đã được sử dụng gần đây mới được phép duy trì quyền truy cập vào mạng. Các ứng dụng được chỉ định là quan trọng bao gồm:
    • Bất kỳ ứng dụng nào mà người dùng đặt thành Allow to run background tasks
    • Tất cả ứng dụng VOIP

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách thêm hoặc xóa cài đặt Networking connectivity in Standby trong Power Options cho tất cả người dùng trong Windows 10.

Lưu ý:

Bạn phải đăng nhập với quyền admin để thêm hoặc xóa cài đặt này trong Power Options.

Cài đặt Network connectivity in Standby trong Power Options
Cài đặt Network connectivity in Standby trong Power Options

Thêm hoặc xóa "Networking connectivity in Standby" khỏi Power Options trong Windows 10

1. Mở Command Prompt với quyền admin.

2. Nhập lệnh bên dưới mà bạn muốn sử dụng vào Command Prompt và nhấn Enter.

(Thêm Networking connectivity in Standby vào Power Options)

powercfg -attributes F15576E8-98B7-4186-B944-EAFA664402D9 -ATTRIB_HIDE

Hoặc:

(Xóa Networking connectivity in Standby khỏi Power Options - mặc định)

powercfg -attributes F15576E8-98B7-4186-B944-EAFA664402D9 +ATTRIB_HIDE

3. Bây giờ, bạn có thể đóng Command Prompt nếu muốn.

Xem thêm:

Thứ Năm, 05/11/2020 08:12
51 👨 540
0 Bình luận
Sắp xếp theo