Cách thêm/xóa "Display brightness" khỏi Power Options trong Windows

Nếu có máy tính xách tay hoặc máy tính bảng, đôi khi bạn cần thay đổi độ sáng màn hình. Ví dụ, nếu muốn sử dụng máy tính xách tay ngoài trời vào một ngày nắng, bạn có thể cần một màn hình sáng để nhìn rõ hơn. Hoặc, nếu bạn đang ở trong một căn phòng tối, bạn có thể muốn làm cho màn hình bớt sáng đi.

Một màn hình sáng hơn sẽ sử dụng nhiều năng lượng hơn và làm giảm tuổi thọ pin.

Cài đặt Display brightnes trong Power Options

Cài đặt Display brightnes trong Power Options cho phép người dùng chỉ định mức độ sáng màn hình mặc định. Cài đặt này chỉ áp dụng cho các máy tính xách tay hỗ trợ tính năng kiểm soát mức độ sáng của thiết bị hiển thị tích hợp.

Cài đặt Display brightnes trong Power Options
Cài đặt Display brightnes trong Power Options

Display brightness đã bị xóa khỏi Power Options theo mặc định bắt đầu với Windows 10 build 17639.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách thêm hoặc xóa cài đặt Display brightness trong phần Display thuộc Power Options trên Windows 7, Windows 8 và Windows 10.

Lưu ý: Bạn phải đăng nhập với tư cách admin để có thể thêm hoặc xóa cài đặt này trong Power Options.

Điều này sẽ không ảnh hưởng đến việc người dùng có thể thay đổi độ sáng màn hình bằng các phương pháp khác.

Thêm/xóa "Display brightness" trong Power Options bằng Command Prompt

1. Mở Command Prompt với quyền admin.

2. Nhập 1 trong 2 lệnh bên dưới bạn muốn sử dụng vào Command Prompt với quyền admin và nhấn Enter.

(Để thêm Display brightness - mặc định)

powercfg -attributes SUB_VIDEO aded5e82-b909-4619-9949-f5d71dac0bcb -ATTRIB_HIDE

Hoặc:

(Để xóa Display brightness)

powercfg -attributes SUB_VIDEO aded5e82-b909-4619-9949-f5d71dac0bcb +ATTRIB_HIDE

3. Bây giờ, bạn có thể đóng Command Prompt với quyền admin nếu muốn.

Thứ Hai, 09/03/2020 12:04
43 👨 1.104
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Windows 8