Cách tạo thư mục chia sẻ trong Windows Sandbox

Với các file cấu hình, bạn có thể tạo thư mục chia sẻ giữa Windows Sandbox và hệ điều hành máy chủ. Dưới đây là các bước để ánh xạ thư mục vào Windows Sandbox trong Windows 10.

Thư mục chia sẻ Windows Sandbox

Đây là các bước cần thực hiện để tạo thư mục chia sẻ giữa Windows Sandbox và Windows 10.

1. Mở File Explorer bằng phím tắt Win+E.

2. Tới ổ C.

3. Nhấp chuột phải và chọn New > Folder để tạo thư mục.

4. Nhập WS Config Files làm tên thư mục.

Nhập WS Config Files làm tên thư mục
Nhập WS Config Files làm tên thư mục

5. Mở thư mục bạn vừa tạo.

6. Nhấp chuột phải và chọn New > Text Document để tạo file văn bản.

7. Đổi tên file thành "MappedFolders.wsb".

Đổi tên file thành "MappedFolders.wsb"
Đổi tên file thành "MappedFolders.wsb"

8. Bạn có thể đặt tên file thành bất cứ điều gì mình muốn nhưng điều quan trọng là phải thay thế phần mở rộng .txt bằng .wsb.

Thay thế phần mở rộng .txt bằng .wsb
Thay thế phần mở rộng .txt bằng .wsb

9. Mở file WSB bằng Notepad. Nhấp chuột phải vào file và chọn Open with > Notepad.

10. Sao chép code dưới đây và dán nó vào Notepad. Thay thế đường dẫn thư mục giả định bằng đường dẫn thực tế của thư mục bạn muốn chia sẻ hoặc ánh xạ.

<Configuration>
<MappedFolders>
<MappedFolder>
<HostFolder>C:\Path\to\Folder</HostFolder>
<ReadOnly>false</ReadOnly>
</MappedFolder>
</MappedFolders>
</Configuration>

11. Nếu bạn muốn thư mục chia sẻ ở chế độ chỉ đọc, hãy thay đổi giá trị từ false thành true trên dòng 5.

12. Lưu file bằng phím tắt Ctrl+S.

13. Đóng Notepad.

14. Bây giờ, nhấp đúp vào file MappedFolders.wsb để khởi chạy Windows Sandbox.

Nhấp đúp vào file MappedFolders.wsb để khởi chạy Windows Sandbox
Nhấp đúp vào file MappedFolders.wsb để khởi chạy Windows Sandbox

15. Sau khi khởi chạy sandbox, bạn sẽ thấy thư mục được chia sẻ trực tiếp trên desktop.

Bạn sẽ thấy thư mục được chia sẻ trực tiếp trên desktop
Bạn sẽ thấy thư mục được chia sẻ trực tiếp trên desktop

16. Bạn có thể mở nó như bất kỳ thư mục nào khác.

Bạn có thể mở nó như bất kỳ thư mục nào khác
Bạn có thể mở nó như bất kỳ thư mục nào khác

Một số lưu ý

Không giống như Windows thông thường, Windows Sandbox mount các thư mục được chia sẻ trực tiếp trên desktop. Đó là lý do tại sao bạn thấy thư mục chia sẻ trên màn hình chứ không phải trên bảng điều khiển Network trong File Explorer.

Bạn có thể ánh xạ nhiều thư mục trong Windows Sandbox. Tất cả những gì bạn phải làm là sao chép tab <MappedFolder> trong đoạn code trên. Đây là những gì bạn thấy khi thêm nhiều thư mục chia sẻ trong Windows Sandbox.

<Configuration>
<MappedFolders>
<MappedFolder>
<HostFolder>C:\Path\to\Folder1</HostFolder>
<ReadOnly>false</ReadOnly>
</MappedFolder>
<MappedFolder>
<HostFolder>C:\Path\to\Folder2</HostFolder>
<ReadOnly>true</ReadOnly>
</MappedFolder>
<MappedFolder>
<HostFolder>C:\Path\to\Folder3</HostFolder>
<ReadOnly>false</ReadOnly>
</MappedFolder>
</MappedFolders>
</Configuration>

Như bạn có thể thấy, tất cả những gì ví dụ đã làm là sao chép tag MappedFolder trong code. Bạn cũng có thể đặt chế độ chỉ đọc cho từng thư mục được ánh xạ. Ngoài ra, bạn cũng có thể tạo nhiều file cấu hình cho mỗi thư mục chia sẻ.

Lưu ý quan trọng: Để truy cập các thư mục được chia sẻ trong Windows Sandbox, bạn phải khởi chạy nó bằng file cấu hình. Nếu khởi chạy Windows Sandbox trực tiếp từ menu Start, bạn sẽ không thấy các thư mục được chia sẻ.

Thứ Ba, 14/07/2020 17:17
51 👨 1.038
0 Bình luận
Sắp xếp theo