Cách tạo thư mục chia sẻ VMware

Để nhanh chóng chia sẻ file giữa máy khách và máy chủ, bạn có thể tạo thư mục chia sẻ VMware và tự động mount nó. Sau đây là cách để làm điều đó.

Lưu ý: Các bước hiển thị bên dưới cũng có thể được áp dụng trong Windows 8 và Windows 7.

Các bước để tạo thư mục chia sẻ VMware

VMware làm cho việc để thêm một thư mục chia sẻ khá dễ dàng. Trước khi tiếp tục, hãy đảm bảo rằng bạn đã cài đặt VMware Tools trong hệ điều hành khách. Nếu không cài đặt VMware Tools, hệ điều hành khách không thể phát hiện thư mục dùng chung do sự cố driver.

Lưu ý: Bài viết đang thử nghiệm trong máy trạm VMware. Tuy nhiên, ngay cả khi bạn đang sử dụng VMware Player, các bước thực hiện cũng rất giống nhau.

1. Mở ứng dụng VMware bằng cách tìm kiếm nó trong menu Start hoặc nhấp đúp vào biểu tượng trên màn hình.

2. Sau khi mở VMware, hãy đảm bảo hệ điều hành khách đích đã tắt hoàn toàn. tức là không nên ở trạng thái chạy hoặc tạm dừng. Nếu không, bạn không thể thêm một thư mục chia sẻ.

3. Sau khi xác nhận VM bị tắt, chọn nó ở bảng điều khiển bên trái và nhấp vào tùy chọn "Edit virtual machine settings".

Nhấp vào tùy chọn "Edit virtual machine settings"
Nhấp vào tùy chọn "Edit virtual machine settings"

Nếu đang sử dụng VMware Player, bạn sẽ thấy tùy chọn tương tự ở góc dưới bên phải.

4. Trong cửa sổ Virtual Machine Settings, chuyển đến tab "Options". Tại đây, chọn tùy chọn "Shared Folders" trên bảng điều khiển bên trái. Tiếp theo, chọn tùy chọn "Always Enabled" trên bảng điều khiển bên phải và nhấp vào nút "Add".

Nhấp vào nút "Add"
Nhấp vào nút "Add"

5. Nhấp vào nút "Next" trong trình hướng dẫn. Bây giờ, bấm vào nút "Browse" và chọn thư mục bạn muốn chia sẻ với hệ điều hành khách. Nhập tên vào trường "Name". Nhấn Next để tiếp tục.

Nhấp vào nút "Next"
Nhấp vào nút "Next"
Bấm vào nút "Browse"
Bấm vào nút "Browse"

6. Tại đây, chọn tùy chọn "Enable this share" và nhấp vào nút "Finish".

(Tùy chọn) Nếu bạn muốn thư mục chia sẻ ở chế độ chỉ đọc thì chọn tùy chọn "Read-only". Khi chọn tùy chọn này, bạn có thể truy cập các file trong thư mục chia sẻ nhưng bạn không thể ghi hoặc sửa đổi các file từ hệ điều hành khách. Cho phép chỉ đọc sẽ tốt hơn về khía cạnh bảo mật.

Cho phép chỉ đọc sẽ tốt hơn về khía cạnh bảo mật
Cho phép chỉ đọc sẽ tốt hơn về khía cạnh bảo mật

7. Bạn có thể thấy thư mục chia sẻ được thêm vào trong phần "Folders". Bằng cách nhấp vào nút "Add", bạn có thể thêm bao nhiêu thư mục chia sẻ tùy thích. Nhấp vào nút "OK" để lưu các thay đổi.

Nhấp vào nút "OK" để lưu các thay đổi
Nhấp vào nút "OK" để lưu các thay đổi
Thứ Sáu, 13/03/2020 13:40
52 👨 1.434
0 Bình luận
Sắp xếp theo